aug 302009
 

Flattr this!

En bra funktion i Openoffice och Writer då man korrekturläser och ändrar i komplexa texter är funktionen Nytt fönster.

Den finns på menyn Fönster – Nytt fönster. När man klickar där öppnas ett nytt fönster med samma dokument som det man redan arbetar i. Genom att avmaximera fönsterramarna och dra litet i dem kan man ställa in så att fönstren visas bredvid varandra. Nu ser man exakt samma dokument i två fönster.

Det smarta är att om man ändrar något i texten i det ena fönstret så förs ändringen omedelbart över till det andra. Man kan visa olika textställen i fönstren. Det som står på det ena stället kan påverka vad man vill skriva på det andra. Tänk på en bok. Vad som händer i kapitel 3 kan påverka vad som händer i kapitel 8. Med Nytt fönster kan jag visa vad jag skrev i kapitel 3 samtidigt som jag skriver kapitel 8.

Det låter kanske litet komplicerat. Jag ska ge ett exempel på hur jag nyligen använde funktionen då jag översatte en längre text.

Texten var på engelska. Jag skulle översätta till svenska. Den svenska texten skulle finnas efter den engelska (egentligen ersatte jag en fransk översättning med en svensk). Texten skulle formateras på samma sätt som den engelska. I det övre fönstret visade jag den engelska originaltexten. I det undre fönstret visade jag det ställe i dokumentet där min översättning skulle finnas. Jag såg alltså den engelska texten samtidigt som jag arbetade med min översättning. Jag behövde aldrig flytta runt i dokumentet för att kontrollera textställen eller formatering.

Nytt fönster

Nytt fönster

När jag sparade och stängde fönstren fanns min översättning sparad i dokumentet.

aug 232009
 

Flattr this!

Många som använder OpenOffice är studenter och akademiker. För att skriva akademiska texter använder man sig ofta av en referenshanterare. En referenshanterare håller ordning på referenser i vetenskapliga texter och hjälper till att göra korrekt uppställda litteraturlistor. Tidigare använde jag det proprietära programmet EndNote. Det är ett mycket bra program som är marknadsledande.

Nackdelen med EndNote är att det inte har haft fullt stöd för Writer. Det var bökigt att gå igenom flera steg för att få EndNote att nätt och jämnt fungera. Först i den senaste versionen av EndNote lär man ha gjort stödet för Writer acceptabelt. Jag har inte testat det själv. För mig är det för sent. Jag kunde inte vänta år efter år medan EndNote lät bli att utveckla stöd för Writer. Jag använder inte längre EndNote. Jag har hittat ett bättre alternativ: Zotero.

Zotero är albanska för ”att behärska”. Programmet Zotero utvecklas av Center for History and New Media vid George Mason Universitetet i Virginia. Zotero installeras som ett tillägg i webbläsaren Mozilla Firefox. Man måste också installera ett tillägg i OpenOffice. Allt detta går att hämta på Zoteros hemsida här. Efter att ha laddat hem 2MB, två enkla installationer och startat om OpenOffice och Firefox är det klart att köra.

Zotero!

Zotero!

Jag var under många år mycket nöjd med EndNote. Zotero blev emellertid en uppenbarelse. Plötsligt hade jag funktioner jag drömt om i EndNote:

1. Synkronisera referenslistan mot en server på nätet. Det innebär att jag alltid har samma aktuella lista på jobbet, hemma och på min bärbara dator. Jag kan till och med köra Firefox från ett USB-minne och ha med min referenslista i fickan. Man behöver inte bara synkronisera med sig själv. Alla deltagare i en forskargrupp eller studentgrupp kan synkronisera sina referenslistor. På så sätt får alla i gruppen tillgång till alla andras litteratur, kommentarer och anteckningar som det finns gott om utrymme att skriva in.

Denna funktion finns i Zotero 2 som fortfarande är en betaversion. Man bör därför säkerhetskopiera sin referenslista på egen hand och inte helt förlita sig på Zoteros server. Jag använder Zotero dagligen. En gång gick det inte inte att synkronisera under hela tre timmar… Programmet är med andra ord redan mycket stabilt.

2. Firefox finns för Windows, Linux och Mac. Jag kan alltså använda Zotero på 99% av alla datorer i hela världen utan att konvertera en bokstav i min referenslista!

3. Man kan med en knapptryckning lägga in kompletta referenser från bibliotekssökningar, till exempel i Libris, i referenslistan. Allt hamnar rätt, författare, titel och utgivningsår. Man lämnar aldrig Firefox.

Lägga in bok från Libris i referenslistan

Lägga in bok från Libris i referenslistan

Sjöborgs avhandling inlagd

Sjöborgs avhandling inlagd

4. Kompatibilitet. Det är inga problem att importera en referenslista från EndNote. Detta är viktigt. Min lista har hängt med sedan 1993 och innehåller flera tusen poster som jag inte vill knacka in en gång till.

5. Integration i OpenOffice.

6. Enkelt att använda. Zotero är ibland litet klumpigare än EndNote och ibland litet smidigare. På det hela taget är det ett mycket enkelt program.

7. Länkar i referenslistan till pdf-filer eller webbplatser.

8. Den som vill kan bygga ett kontaktnät med forskare över hela världen på Zoteros hemsida.

osv…

Efter ett års användning har jag bara börjat använda det som zotero skulle kunna användas till. Det bästa av allt: Zotero och Firefox är fria. Kostnad 0 kr. Lagliga att ladda ner och installera på så många datorer man vill.

Många tror att öppen programvara är fattigmansalternativ till bättre proprietära program. Så är inte fallet. Zotero är inte likvärdigt med EndNote – Det är bättre. Det bästa beviset är att företaget bakom EndNote stämt utvecklarna bakom Zotero för att ha brutit mot EndNotes licensregler och patent. Målet har avvisats av domstol.

Det är synd om företag som väljer att inte lyssna på sina användare och utvecklar sina produkter för fria program. I slutänden har de bara sig själva att skylla!
Länk till Zotero: http://www.zotero.org/

För er som undrar: Ja, Zotero fungerar i MS Word.

aug 212009
 

Flattr this!

Jag använder Writer i OpenOffice 90% av tiden jag arbetar med datorn. Jag har alltid haft svårt för siffror och matematik. Därför har jag nästan aldrig använt Kalkylprogram som Calc förrän jag insåg att de tråkiga databladen bara är en fasad för mer avancerade och bättre funktioner. Nu kan jag arbeta i Calc flera timmar i sträck!

De bästa funktionerna når man genom att skriva: =GAME(”StarWars”) i valfri cell. Calc kan vara litet tjurigt om man vill ha igång funktionen mer än en gång. Då måste man avsluta OpenOffice och börja om från början.

Andra avancerade funktioner når man genom att skriva =GAME() i valfri cell.

Man kan sedan skriva: =GAME(”Froggie”) i valfri cell.

Om man vill jobba ännu hårdare skriver man: =GAME(A2:C4;”TicTacToe”) i cell A1 och tryck ENTER.

För den som har läst Liftarens guide till galaxen rekommenderar jag att skriva: =ANTWORT(”Das Leben, das Universum und der ganze Rest”) i valfri cell och trycka ENTER. Om man inte läst boken så förstår man ingenting, men Calc har svaret på allt!

Om jag behöver muntras upp efter allt arbete skriver jag: =TTT() i valfri cell och trycker ENTER.

Om man vill se vilka som ligger bakom alla dessa fantastiska funktioner skriver man: =STARCALCTEAM() i valfri cell och tryck ENTER.

Calc är ett trevligt program med många avancerade funktioner!

aug 202009
 

Flattr this!

Det här inlägget är en guide för hur man kan göra om man någon gång får akuta problem med OpenOffice. Min erfarenhet är att 90% av alla svåra fel orsakas av korrupta filer i användarmappen. Det är kanske viktigaste men bäst gömda mapparna på din dator. Det är här alla dina inställningar, mallar och ordlistor finns. Det är filer som du kan ha investerat mycket arbete i. Samtidigt kan användarmappen vara en källa till problem.

Fel i användarmappen yttrar sig genom uppenbara och allvarliga fel som kan verka skrämmande för den som aldrig råkat ut för dem. Exempel är att OpenOffice vägrar starta, OpenOffice kraschar gång på gång, ofta omedelbart efter start, menyer eller annat kan vara kraftigt förändrade och oanvändbara. Problemen kan som regel snabbt och enkelt lösas genom att man raderar användarmappen. En ny mapp skapas automatiskt med standardinställningar utan de filer som orsakade problemen. Det innebär också att alla ens inställningar, mallar och specialordlistor försvinner. Det är sällan det är något fel just på dessa filer. Vad gör man om man har dussintals dokumentmallar, makron och specialordlistor man absolut inte vill förlora? Jag ska visa hur man kan rädda i stort sett allt innehåll i användarmappen.

Om man inte har inställningar man vill spara kan man lugnt radera användarmappen. En bit ner står det var den finns i olika operativsystem. Radera mappen och starta Openoffice. Förmodligen fungerar allt som det ska igen.

1. Var finns användarmappen?

Jag beskriver sökvägen i OpenOffice 3. I äldre versioner av OpenOffice är sökvägen något annorlunda och användarmappen är något annorlunda uppbyggd. Om man ställer in sitt operativsystem på att visa gömda eller dolda filer är det lättare att bläddra sig fram till användarmappen. Det görs på olika sätt i olika operativsystem.

I GNU/Linux: /home/Användarnamn/.openoffice.org/3/user

I Windows XP: \Documents and Settings\Användarnamn\Application Data\OpenOffice.org\3\user\

I Windows Vista: \Users\Användarnamn\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user

I Macintosh: /Users/Användarnamn/Library/Application Support/OpenOffice.org/3/user

Användarnamn = Ditt inloggningsnamn på datorn

2. Byt namn på användarmappen. Vilket namn som helst duger.

3. Starta OpenOffice. Om allt fungerar låg felet med största säkerhet i användarmappen. En ny ”ren” användarmapp har skapats. Samtidigt finns dina filer och inställningar kvar i mappen med nytt namn.

Om det fortfarande är problem med OpenOffice ligger felet någon annanstans.

4. Om OpenOffice fungerar kan du kopiera över filer från den gamla omdöpta mappen till den nya. Innehållet är uppdelat i flera undermappar. Innehåll måste kopieras till exakt samma ställe i den nya mappen. Om det bara är vissa funktioner du behöver återställa behöver du bara kopiera över innehållet i de mappar där dessa finns, se punkt 5. Starta OpenOffice efter varje kopierad mapp. Om OpenOffice krashar vet du att det var innehållet i den mappen som var problemet. Mappen, eller de filer som förorsakade kraschen, måste kasseras.

5. Vad innehåller undermapparna? En del har oklara funktion. De flesta har dock bestämda användningsområden. Därmed kan man begränsa vilka mappar man kopierar.

 • backup: Säkerhetskopior. Om man aktiverat funktionen: Menyn Verktyg – Alternativ – Ladda/Spara – Allmänt, kryssrutan Skapa alltid säkerhetskopia finns säkerhetskopiorna här. Jag rekommenderar varmt att man använder funktionen. Vid en datorkrasch finns det goda chanser att man har en någorlunda aktuell kopia av osparat arbete här. Denna mapp kan vara viktigast av allt att rädda!
 • autocorr: Utbytesord från menyn Verktyg – Autokorrigeringar.
 • autotext: Modifieringar av AutoText.
 • basic: Innehåller alla makron
 • config: konfigurationsfiler
 • database: registrerade databaser
 • gallery: modifieringar i Clipart arkivet gjorda i menyn Verktyg – Galleri
 • psprint: För PDF export?
 • registry: Är den mapp där de flesta fel uppstår, särskilt i undermappen /data/org/openoffice/Office subfolder
 • Scripts: ?
 • store: ?
 • temp: ?
 • template: Här finns alla mallar.
 • uno_packages: Tillägg som man installerat som användare, till exempel rättstavningsordlistor.
 • wordbook: Innehåller egna ordlistor (tex standard.dic).

De mappar jag själv är mest rädd om är template, wordbook, uno_packages, basic samt backup om jag har arbete som kan vara osparat. Beroende på hur man jobbar kan innehållet i andra mappar vara viktigt att rädda. Ju fler mappar man räddar desto mindre tid går åt att senare ställa in OpenOffice.

En bra rutin är att regelbundet ta backup på användarmappen. När jag väl har installerat ett system, ställt in OpenOffice och allt fungerar, tar jag en säkerhetskopia på användarmappen.

Jag är extra noga med backup inför det jag ska göra någon större förändring i operativsystemet eller innan jag uppgraderar OpenOffice. Det är vid sådana tillfällen Användarmappen kan bli korrupt.

Man kan kopiera hela användarmappen och flytta sina inställningar från en dator till en annan. Det fungerar även mellan olika operativsystem. På så sätt tar man med sig mallar, ordlistor och makron och slipper installera dem ett och ett. De äldsta filerna i min användarmapp är flera år gamla och körs i både Windows och Linux.

Det går att läsa mycket mer på OpenOffices engelskspråkiga forum om Användarmappar och hur man hanterar dem. Det är delvis information därifrån jag använt. Denna tråd är en bra början.

aug 182009
 

Flattr this!

Jag använder OpenOffice Impress för att göra presentationer. Jag använder det inte när jag kör presentationen.
Då man ska hålla ett föredrag finns i de flesta lokaler datorer med MS PowerPoint. Det går att spara Impresspresentationer som PowerPoint filer. Kompatibiliteten har blivit bättre med varje ny version av OpenOffice. Nya versioner av MS kan till och med ibland läsa OpenOffice dokument.
Man kan också använda ett USB-minne med Portable Apps. Då kan man köra Impresspresentationen därifrån.
Min dyrköpta erfarenhet att allt inte fungerar i alla lägen och på alla datorer. Tumregeln är att ju mer avancerade funktioner man använder i presentationen, som 3D-övergångar, animationer, filmer och ljud, desto mer problem blir det. I värsta fall startar ingenting.
Det är i ett sådant läge inte särskilt roligt att stå i en fullsatt lokal och tala om varför jag använder öppen programvara och alla fördelar med att inte använda MS PowerPoint…
Därför har jag gått över till att köra presentationer från pdf-filer. En pdf-läsare finns som standard i nästan alla datorer. Man kan lägga med ett par stycken på sitt USB minne om det mot förmodan skulle saknas.
I pdf-läsare brukar man starta presentationsläget med tangenten F5. Man klickar på musen för att byta bild. Det som inte fungerar är effekter. Därför tar jag bort alla effekter från min presentation innan jag exporterar till pdf. Man kan tänka på pdf-presentationer som gammaldags diabilder.
Man kan exportera till pdf direkt i Impress, knapp i verktygsraden eller Arkiv – Exportera som pdf. Ett sätt är att exportera som hybridfil som jag skriver om här. Då får man en pdf-fil som också går att köra i Impress. Det kan dock bli problem med effekterna i pdf-läsaren om man låter dem vara kvar. Det bästa är att testa i förväg hemma och se vad som fungerar.
Jag brukar förutom pdf-filen ta med en fullversion av presentationen med alla effekter sparad i Impress- eller PowerPoint-format. Jag ser det som en bonus om den fungerar. Jag förbereder dock föredraget utifrån pdf-filen.
Det allra bästa är att inte använda någon datorpresentation alls. Man får bättre kontakt med sin publik och det är färre som somnar!

aug 172009
 

Flattr this!

Under menyn Verktyg – Alternativ för Autokorrigering gömmer sig inställningar som kan vålla bekymmer. Placeringen är litet undanskymd. Det är inte uppenbart vad alla inställningar gör. Jag ska ta upp några inställningar jag alltid ändrar från standardinställningen.

Autokorrigering består av fem flikar. De två första Ersättning och Undantag är ganska uppenbara. De ändrar automatiskt vanliga felstavningar och ger möjlighet att undanta ord. Här ändrar jag först om det uppstår problem med något speciellt ord.

Autokorrigering

Autokorrigering

Det är den tredje fliken, Alternativ, som kan vålla problem. Panelen är inte särskilt pedagogisk. Man kan välja om Writer ska ändra saker vid Inmatinging (I), det vill säga automatiskt. Eller i Efterhand (E), det vill säga på kommando. Vid Under Inmatning ändras text direkt då den skrivs. Alternativet E (i efterhand) är inte lika självklart. Vill man genomföra ändringarna går man till menyn Format – autokorrigering och kryssar i Tillämpa. Först då genomförs ändringarna. Om man inte vill att Writer ska ändra saker alls avmarkerar man båda kryssrutorna.

Jag brukar ändra några saker jämfört med grundinställningarna.

Ersätt engelska ordningstal 1st med 1st. Här avmarkerar jag båda alternativen. Då jag skickar artiklar till språkgranskning markerar infödda engelsmän med rödpenna om ordningstal har upphöjd text. Jag vet inte vad som är korrekt, kanske olika mellan US och UK engelska? Jag har anpassat mig till de anmärkningar jag fått.

Jag avmarkerar alltid Ersätt användardefinierade formatmallar. Det är den inställning som oftast ställer till bekymmer. Om man inte avmarkerar den ändrar OpenOffice automatiskt text till standardformatmallar, Standard, Rubrik och så vidare. Jag använder nästan alltid färdiga dokumentmallar när jag skriver i Writer. Då är inställningen inget problem. De gånger jag inte skriver i mallar har jag ingen lust att Writer förstör en timmes arbete genom att bestämma hur min text ska se ut. Inställningen ställer ofta till det för nya användare när Writer plötsligt ändrar typsnitt och formatering på all text man skrivit in. Därför rekommenderar jag starkt att man avmarkerar alternativet.

Beroende på hur man arbetar kan man överväga att avmarkera fler alternativ. Min erfarenhet är att jag ganska sällan springer in i dem. Om det händer märkligheter i Writer är Alternativ för autokorrigering dock ett av de ställen jag börjar felsöka i.

Under fliken Typografiska anföringstecken kryssar jag i både för enkla och dubbla. Det är det språkligt korrekta.

Den sista fliken Ordkomplettering är ett högst individuellt val. Många retar sig enormt på att Writer då man skriver föreslår vilket ord man egentligen vill skriva. Genom att trycka ENTER skrivs det automatiskt in. Själv har jag det på. Mina texter innehåller ofta ord som Vitterhetsakademien och Ecklesiastikexpeditionen som är långa och svåra att få rätt om man skriver fort. Som sagt, inställningarna är en smaksak som man bäst prövar sig fram till själv.

Jag hoppas att Writer blir litet smidigare att jobba i nu!

aug 162009
 

Flattr this!

Buggar finns i alla program, också i OpenOffice. Det speciella med OpenOffice är att bugglistan är offentlig och vem som helst kan rapportera nya buggar, säga sin mening eller skicka in buggfixar. Det går att läsa mer här. Sidan handlar inte bara om buggar utan man kan också efterlysa fler och bättre funktioner. För mig är denna typ av medverkan en av av kärnpunkterna i att använda öppen programvara.

Utvecklarna för OpenOffice har direktkontakt med användare på ett annat sätt än utvecklare för många proprietära program. Kontakten kan nog ibland vara lätt surrealistisk. Veckan efter man släppt en ny version av OpenOffice blir många förändringar/förbättringar rapporterade som buggar!

Man kan rösta på buggar eller förbättringar man vill ha fixade. Antal röster är en av de faktorer utvecklarna tar hänsyn till när de bestämmer hur de ska gå vidare. Det som ser enkelt ut att fixa för en användare kan vara mycket svårt att rätta till. Många röster är därför ingen garanti för att en bugg snabbt rättas till.

Här följer två av mina favoritbuggar för att visa hur bugghanteringen går till. Det är två buggar som när man väl förstått vad de är bara marginellt påverkar arbetet i OpenOffice. Läs diskussionerna om dem så får du insikt i hur det går till att utveckla ett program!

Varför får jag inte heta Påvel?

Detta är buggen som nära nog fick mig att sluta använda OpenOffice nästan innan jag börjat! Hur jag än bar mig åt fick jag inte igång rättstavningen. Efter mycket sökande lyckades jag hitta den självklara förklaringen – Jag heter Påvel. om man har ett inloggningsnamn på sin (Windows)dator med icke standard ansi bokstäver (som å), kan inte OpenOffice skapa den ordlista som behövs för rättstavning. Fråga mig inte varför.

Buggen har nummer 95628. Snälla, rösta på 95628 så att jag slipper byta namn!

Riktigt så allvarligt är det inte. För alla Påvel, Stålmannen, Åke, Åsa, Blända och Nergårds Anna: Här är en guide för hur du kommer runt 95628: Forumguide. Sedan fungerar rättstavningen.

OpenOffice hatar tomrum!

En ofarlig bugg som drabbar alla i Writer är bugg 20878. Blanksteg syns inte som de ska i slutet av en rad. Ett enkelt sätt att hitta buggen är att skriva ett par ord och sedan hålla blanksteg nedtryckt, vänta och spana efter 20878! Buggen gör också att markören står kvar efter ett ord i slutet av en rad, även om man gör både ett och två blanksteg: Skriv två rader text. Flytta markören till efter sista ordet på första raden och tryck blanksteg några gånger.

Buggen gör att jag av misstag ibland gör mer än ett blanksteg. Jag brukar fixa det med Sök och Ersätt. Jag skriver in två blanksteg i Sök och ett enda i Ersätt. Jag slår vad om att det finns dubbla blanksteg i dina texter också, delvis tack vare bugg 20878!

Mina favoritbuggar har funnits med länge. Bugg 20878 ända sedan 2003. Jag skulle faktiskt sakna dem den dag de försvann. Jag får väl rapportera det som buggar…

Ta chansen, registrera dig i OpenOffice buggrapportering, diskutera och rösta på dina värsta buggar. Hjälp till att göra OpenOffice ännu bättre!

aug 152009
 

Flattr this!

Alla som läser det här vet nog vad en pdf-fil är. Ett låst dokument som går att öppna på vilken dator som helst med ett läsarprogram. Jag tror inte alla vet vad en hybridpdf-fil är.

I OpenOffice kan man spara dokument som pdf-filer. Antingen direkt från knappraden med knappen som ser ut som en pdf-fil, eller från menyn Arkiv – Exportera som PDF… Om man gör det från menyn kan man ställa in hur pdf-filen ska sparas.

Här finns det ett sätt att spara pdf-filer som gör att man kan öppna dem både som pdf-filer och som vanliga dokument i OpenOffice. Det är det som är hybridpdf. För att få det att fungera måste man ladda hem och installera tillägget SUN PDF Import Extension. I Linux kan man oftast installera ett tillägg med samma namn (utan SUN) från förrådet.

På den panel man får upp då man klickat på Exportera som pdf… kryssar man i rutan längst ner: Skapa hybridfil.

Skapa hybridpdf genom att krssa för rutan längst ner!

Skapa hybridpdf genom att krssa för rutan längst ner!

Då skapas en fil som ser ut precis som en vanlig pdf-fil.

…Om man dubbelklickar på den öppnas den med en pdf-läsare…

…Om man högerklickar på den händer annat. Beroende på vilket operativsystem man har, väljer man något i stil med öppna med… och väljer lämpligt program i OpenOffice. Då öppnas pdf-filen i det. Man kan arbeta i filen precis som vanligt. Om man vill ha den som pdf-fil igen exporterar man den på nytt.

Jag använder funktionen för viktiga filer som jag snabbt vill kunna skriva ut eller skicka: listor, ansökningar, meritförteckningar med mera. Jag vill att dokumenten ska behålla sin layout, men jag vill också kunna göra ändringar. Jag använder också funktionen när jag arbetar med dokument som måste kunna ändras in i det sista. Det är suveränt att kunna gå in i en pdf-fil och fixa till en felstavning. Ett annat användningsområde för hybridfiler är att det är ett enkelt sätt att begränsa läs- och skrivrättigheter på en server. Man berättar bara för de som ska kunna ändra i ett dokument att det är en hybridfil!

Man kan säga att OpenOffice sparar dubbelt, både som .pdf och som .odf i en enda fil. Filen blir därför något större än om man väljer att spara den som vanlig pdf.

aug 142009
 

Flattr this!

OpenOffice löser problemet!

Ladda hem tillägget Maze Builder http://extensions.services.openoffice.org/project/SquareMazeBuilder och skriv ut några labyrinter att lösa! (Finns efter installation under Verktyg – Tillägg i Draw)

Om du inte har ett tråkigt jobb eller har en chef som punktmarkerar dig, installera tillägget hemma och skriv ut labyrinter till barnen. Då blir det lugn och ro en stund så att du kan jobba i fred!

screenshot_003

aug 092009
 

Flattr this!

I OpenOffice finns det tillägg som är nödvändiga, till exempel ordböcker…

Det finns tillägg som är bra att ha…

Sedan finns det som tur är andra tillägg!

Ett sådant är EuroOffice Self-Portrait.

http://extensions.services.openoffice.org/project/eurooffice-self-portrait

Med tillägget tar man en bild med sin webbkamera direkt i ett OpenOfficedokument. Möjligheterna är oändliga. Tillägget fungerar bara i Windows.

Eftersom jag inte fastnar på bild kan jag inte visa hur det fungerar.