aug 052009
 

Flattr this!

En av fördelarna med OpenOffice är att man kan lägga till små tillägg, Extensions, med specialfunktioner. Det fungerar på liknande sätt som i den populära webbläsaren Mozilla Firefox. Tillägg gör att man kan utforma sitt OpenOffice efter det sätt man jobbar på. Jag tänkte i den här guiden visa några bra tillägg jag brukar installera. Nästan alla tillägg för OpenOffice finns samlade på sidan:

http://extensions.services.openoffice.org/. Om jag inte skriver något annat kan du hitta tilläggen där. När du ändå är där så passa på att pröva några andra också!

Man ordnar sina tillägg på menyn Verktyg Tillägg… Där kan man uppdatera de man har, aktivera, inaktivera eller radera tillägg och hämta hem nya.

  1. Swedish hyphenation, Swedish thesaurus, Swedish spelling dictionary. Dessa passar så bra ihop att de hamnar under ett nummer. Det är kompletteringar av det svenska språkstödet, avstavning, ordlista och rättstavning. Ordlistan brukar vara förinstallerad emdan de andra får man lägga till själv.
  2. LanguageTool. Ett tillägg som lägger till viss grammatik- och språkkontroll. Tillägget är inte helt färdigt och funktionerna är långt ifrån heltäckande. Det är bra att datorn kan kontrollera om om man till exempel råkar skriva samma ord två gånger! Tillägget får en liten undermeny under menyn Verktyg.
  3. Pagination. Ett litet suveränt tillägg för den som använder Writer mycket. Det gör det lättare att lägga till sidnummer i dokument. Titta under menyn Infoga … Sidnummer.
  4. Sun PDF Import Extension. En del tror att man kan öppna och ändra i pdf-filer i OpenOffice. Det kan man … nätt och jämnt. Detta tillägg gör så att man kan öppna och ändra i pdf-filer i Draw. Det är dock bökigt och resultatet blir inte alltid det bästa. Trots det är tillägget en typisk bra att ha sak!
  5. CalcEasyToolbar. Jag brukar inte jobba särskilt mycket i Calc. När jag gör det vill jag inte vara utan detta tillägg. Det gör det lättare att skapa nya rader och kolumner, bara att klicka på en knapp. Det finns i en liten miniknapprad i menyn man kan lägga där man tycker den passar.
  6. OpenOffice.org2GoogleDocs – export & import to Google Docs, Zoho, WebDAV. Eller bara gdocs. Använder du Zoho eller Google Docs kan du på ett enkelt sätt komma åt dina filer inifrån OpenOffice med detta tillägg. Du kan även spara dokument till Zoho eller Google Docs direkt. Ett smidigt sätt att göra backup på nätet! Tillägget lägger till en liten egen knapprad i menyn som man kan flytta dit man vill ha den.
  7. Zotero. Ett tillägg jag inte klarar mig utan. Det hämtas på Zoteros hemsida: http://www.zotero.org/support/word_processor_plugin_installation. För att Zotero ska fungera måste man också använda webbläsaren Mozilla Firefox och lägga till ett tillägg till den också. Även det hämtas hemma hos Zotero: http://www.zotero.org/. I korthet är Zotero en litteraturdatabas som håller reda på dina referenser. Om man skriver akademiska texter är ett sådant verktyg nästan nödvändigt. Zotero håller toppklass!

Det här är bara att skrapa på ytan. Det finns så många bra tillägg till OpenOffice!

aug 052009
 

Flattr this!

OpenOffice är ett mycket kompetent kontorsprogram. För att få det att fungera som man vill behöver man göra en del inställningar utöver standardinställningarna efter installation. På det sättet förbättrar man prestanda och utseende. Jag vill visa de inställningar jag ändrar varje gång jag installerar OpenOffice på en dator. Guiden går igenom inställningar under menyn Verktyg – Alternativ. Det är här man gör de flesta övergripande inställningarna i OpenOffice.

Under huvudrubriken OpenOffice.org börjar jag med att fylla i mina uppgifter under fliken användardata. Om man tar sig tid att göra det kommer OpenOffice ihåg en. När man öppnar ett dokument börjar programmet där man slutade senast.

Under fliken Allmänt avmarkerar jag Hjälpassistenten. Att den ploppar upp på skärmen är roligt den första halvtimmen. Om man har tänkt sig att arbeta längre än så klarar man sig bättre utan.

Under Arbetsminne ändrar jag flera av inställningarna som ses på bilden. Jag ändrar Ångra antal steg från 100 till 25. Det sparar minne och vem har någonsin ändrat 100 saker på raken? I korthet tilldelar jag sedan OpenOffice mer minne. Det går då snabbare att jobba med stora dokument med många bilder. Om man har en äldre dator med litet RAM-minne behöver man inte ta i lika mycket som jag.

Tilldela mer minne - arbeta snabbare!

Tilldela mer minne - arbeta snabbare!

Under fliken Vy kan man bland annat välja ikontema på menyerna. Jag brukar välja Liten och Tango under Ikonstorlek och -format. Dels går arbetet som en dans och dels tycker jag att de ikonerna är snyggast.

Sedan ändrar jag inget förrän under fliken Visning. OpenOffice är litet för grått för mig. Under Bakgrund för tillämpningar brukar jag välja en vackrare färg. Sun 4 är en lugn ljusblå nyans som går lätt att jobba till.

Välj gladare färger

Välj gladare färger

Efter det går jag ner till huvudkategorin Ladda/Spara ändrar jag några saker under fliken Allmänt. Dels kryssar jag i rutan skapa alltid säkerhetskopia och dels ändrar jag i fältet till höger om ”Spara återställningsinformation var” till 5 minuter. Detta innebär att OpenOffice dels automatiskt sparar det dokument jag arbetar med var femte minut. Dessutom skapar OpenOffice en säkerhetskopia med den näst senaste sparade versionen i min användarmapp. Vid en krasch innebär det att OpenOffice i första hand försöker återställa den sista autosparade versionen. Om jag inte är nöjd med denna har jag en andra chans att hitta min egen senast sparade version i min användarmapp. Låter det krångligt? Den dag du behöver återställa ett dokument efter en datorkrasch kommer du att lära dig mer. OpenOffice funktioner för att hantera dokument vid en krasch är inte de allra bästa. Mina inställningar medför att jag har större chans att återfå en sen version av ett dokument jag arbetade på medan jag har liten chans att återställa en tidigare version. Detta är ett val jag gjort.

Spara

Ställ in hur du vill spara automatiskt

Den sista inställningar jag alltid ändrar på är att jag under huvudmenyn OpenOffice.org Writer avmarkerar rutan Taligenkänning. Som standard är OpenOffice inställt på att känna igen siffror i en tabell, vilket är bra ibland. Men skapa en tabell i Writer och skriv 5 augusti i ett fält och tryck på Tabb med funktionen på och av så förstår du vad jag menar. Jag tycker inte om när ett ordbehandlingsprogram fomaterar för mycket i det jag skriver och dessutom gör det fel. Om jag arbetar med en tabell med mycket siffror starta jag antingen upp funktionen eller gör det bara för de fält eller den tabell som innehåller siffror jag vill att OpenOffice håller reda på.

Avmarkera Taligenkänning

Avmarkera Taligenkänning

Dessa är de inställningar jag alltid ändrar då jag installerat OpenOffice. Ibland ändrar jag på fler saker eller ställer in andra funktioner. Dessa inställningar vill jag alltid ha som grund när jag sätter mig och jobbar i OpenOffice!