aug 052009
 

Flattr this!

OpenOffice är ett mycket kompetent kontorsprogram. För att få det att fungera som man vill behöver man göra en del inställningar utöver standardinställningarna efter installation. På det sättet förbättrar man prestanda och utseende. Jag vill visa de inställningar jag ändrar varje gång jag installerar OpenOffice på en dator. Guiden går igenom inställningar under menyn Verktyg – Alternativ. Det är här man gör de flesta övergripande inställningarna i OpenOffice.

Under huvudrubriken OpenOffice.org börjar jag med att fylla i mina uppgifter under fliken användardata. Om man tar sig tid att göra det kommer OpenOffice ihåg en. När man öppnar ett dokument börjar programmet där man slutade senast.

Under fliken Allmänt avmarkerar jag Hjälpassistenten. Att den ploppar upp på skärmen är roligt den första halvtimmen. Om man har tänkt sig att arbeta längre än så klarar man sig bättre utan.

Under Arbetsminne ändrar jag flera av inställningarna som ses på bilden. Jag ändrar Ångra antal steg från 100 till 25. Det sparar minne och vem har någonsin ändrat 100 saker på raken? I korthet tilldelar jag sedan OpenOffice mer minne. Det går då snabbare att jobba med stora dokument med många bilder. Om man har en äldre dator med litet RAM-minne behöver man inte ta i lika mycket som jag.

Tilldela mer minne - arbeta snabbare!

Tilldela mer minne - arbeta snabbare!

Under fliken Vy kan man bland annat välja ikontema på menyerna. Jag brukar välja Liten och Tango under Ikonstorlek och -format. Dels går arbetet som en dans och dels tycker jag att de ikonerna är snyggast.

Sedan ändrar jag inget förrän under fliken Visning. OpenOffice är litet för grått för mig. Under Bakgrund för tillämpningar brukar jag välja en vackrare färg. Sun 4 är en lugn ljusblå nyans som går lätt att jobba till.

Välj gladare färger

Välj gladare färger

Efter det går jag ner till huvudkategorin Ladda/Spara ändrar jag några saker under fliken Allmänt. Dels kryssar jag i rutan skapa alltid säkerhetskopia och dels ändrar jag i fältet till höger om ”Spara återställningsinformation var” till 5 minuter. Detta innebär att OpenOffice dels automatiskt sparar det dokument jag arbetar med var femte minut. Dessutom skapar OpenOffice en säkerhetskopia med den näst senaste sparade versionen i min användarmapp. Vid en krasch innebär det att OpenOffice i första hand försöker återställa den sista autosparade versionen. Om jag inte är nöjd med denna har jag en andra chans att hitta min egen senast sparade version i min användarmapp. Låter det krångligt? Den dag du behöver återställa ett dokument efter en datorkrasch kommer du att lära dig mer. OpenOffice funktioner för att hantera dokument vid en krasch är inte de allra bästa. Mina inställningar medför att jag har större chans att återfå en sen version av ett dokument jag arbetade på medan jag har liten chans att återställa en tidigare version. Detta är ett val jag gjort.

Spara

Ställ in hur du vill spara automatiskt

Den sista inställningar jag alltid ändrar på är att jag under huvudmenyn OpenOffice.org Writer avmarkerar rutan Taligenkänning. Som standard är OpenOffice inställt på att känna igen siffror i en tabell, vilket är bra ibland. Men skapa en tabell i Writer och skriv 5 augusti i ett fält och tryck på Tabb med funktionen på och av så förstår du vad jag menar. Jag tycker inte om när ett ordbehandlingsprogram fomaterar för mycket i det jag skriver och dessutom gör det fel. Om jag arbetar med en tabell med mycket siffror starta jag antingen upp funktionen eller gör det bara för de fält eller den tabell som innehåller siffror jag vill att OpenOffice håller reda på.

Avmarkera Taligenkänning

Avmarkera Taligenkänning

Dessa är de inställningar jag alltid ändrar då jag installerat OpenOffice. Ibland ändrar jag på fler saker eller ställer in andra funktioner. Dessa inställningar vill jag alltid ha som grund när jag sätter mig och jobbar i OpenOffice!

  One Response to “Inställningar i OpenOffice”

  1. Tack! Nu blev jag äntligen av med de fula stora menyikonerna man får som default om man laddar hem GO-OO.org.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: