sep 282009
 

Flattr this!

Med tillägget OOTranslator kan man på några sekunder översätta ett dokument i OpenOffice till nästan vilket språk som helst. Tillägget finns för Windows och Linux. Det är nästan som trolleri!

Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

För att trolla används Google Translate som portas till OpenOffice. Texten blir med andra ord maskinöversatt. Detta har sina brister. Man kan enkelt visa det genom att översätta en mening till franska och sedan översätta tillbaka den till svenska:

Hur fungerar egentligen det här tillägget?

Comment cela apporte réellement?

Hur det bra erbjudande?

Innehållet försvann någonstans på vägen.

För att snabbt översätta enkla budskap kan tillägget vara ett hjälpmedel. Räkna dock med att det kan uppstå missförstånd. För riktig översättning finns det ännu så länge ingen maskin som slår en människa. Att översätta via maskin urartar lätt till tungomålstalande!

sep 262009
 

Flattr this!

Jag har i ett tidigare inlägg klagat över att det inte finns något snabbt sätt att räkna hur många ord man skrivit i ett OpenOffice Writer.

Det finns en halvbra lösning. Det går inte att visa antal ord i en räknare som uppdateras automatiskt. Istället får man lägga till en knapp i verktygsraden som visar antal ord då man klickar på den. På så sätt slipper man gå in i menyerna och leta varje gång man behöver veta hur mycket man skrivit.

På den nedre bilden syns det hur det ska se ut när det är färdigt. Klicka på bilderna för förstoring!

Gör så här:

 1. Klicka på nedpilen längst till höger på Verktygsraden Formatering.
 2. Välj: Anpassa verktygsrad…
 3. Välj fliken Verktygsrader
 4. Klicka på Lägg till kommandon…
 5. I vänstra spalten välj: Alternativ. I högra spalten välj: Antal ord

  Markera så här för att lägga till rätt knapp!

  Markera så här för att lägga till rätt knapp!

 6. Klicka på Lägg till. Klicka därefter på Stäng.
 7. Klicka på OK för att lämna panelen.

Nu ska du ha en knapp till vänster på verktygsraden som heter antal ord. När du klickar på den visas antal tecken och ord i dokumentet.

Så här ska det se ut när det är färdigt!

Så här ska det se ut när det är färdigt!

Inte den perfekta lösningen men det bästa som går att åstadkomma i Writer!

sep 252009
 

Flattr this!

Forskare och studenter antecknar ofta då de läser. Det är enkelt att få in anteckningar i referenshanteraren Zotero. Därifrån kan man kopiera in dem i texter, göra dem sökbara eller relatera dem till annat man läst.
Gör så här:

1. Leta reda på arbetet du vill anteckna något om i referenslistan. I mitt fall är det Nils Rodéns Herrnhutiska och Nyevangeliska Väckelserörelser I Linköpings Stift intill 1856.
2. Högerklicka på boken, välj Lägg till anteckning.
3. Du får upp ett anteckningsfönster till höger. Där gör du anteckningar. Det finns goda möjligheter att redigera och formatera.

När jag antecknat färdigt ser det ut som på bilden. Klicka på bilden för att förstora den!

Så här prydliga blir anteckningar i Zotero!

Så här prydliga blir anteckningar i Zotero!

Smarta funktioner är att man längst ner kan tilldela Etiketter och Relatera anteckningarna.
Etiketter gör att anteckningen fastnar i sökningar i Zotero.
Genom att relatera anteckningar till andra arbeten kan man länka böcker eller artiklar som handlar om liknande ämnen till varandra.

sep 232009
 

Flattr this!

När man skriver behöver man ibland söka information om det man skriver om. Man kan öppna sin webbläsare och skriva in det man söker i sökfältet för att få svar.
Det går att göra ännu snabbare direkt i OpenOffice.

1.Klicka på Menyn Visa – Verktygsrader och välj Hyperlänklist.
2.Nu ska du se en ny rad under de vanliga knappraderna.
3.Markera ett ord i texten. Det dyker automatiskt upp i fältet längst till vänster.
4.Klicka på sökikonen till höger. Med nedpilen väljer du sökmotor.
5.Din webbläsare öppnas med sökresultatet.

OBS! Klicka på bilderna för att förstora dem!

Det går att söka på Internet inifrån OpenOffice!

Det går att söka på Internet inifrån OpenOffice!

Man kan också när som helst skriva in ett valfritt ord i fältet och söka på det.

Man kan lägga till eller ändra på sökmotorerna genom att gå in på menyn Verktyg – Alternativ, Internet, Sökning.
Jag vill att sökningar ska ske på Googles svenska sida istället för den förinställda engelska. Jag vill även att sidinformationen ska vara på svenska. Om du bara vill att sidinformationen ska vara på svenska behöver du inte ändra .com till .se i punkterna nedan.

Ställ in Google till svenska. "Och", "Eller" och "Exakt" måste alla ändras.

Ställ in Google till svenska. "Och", "Eller" och "Exakt" måste alla ändras.

1.Klicka på raden med Google.
2.Se till att ”Och” är markerat.
3.Ändra .com till .se på samma ställe som på bilden.
4.Ändra längre fram i samma rad en till sv på samma ställe som på bilden.
5.Se till att ”Eller” är markerat – Ändra som i punkt 3 och 4.
6.Se till att ”Exakt” är markerat – Ändra som i punkt 3 och 4 en gång till.
7.Klicka på Ändra.
8.Klicka på OK.

Nu är det klart! Nästa gång du söker i Google inifrån OpenOffice är det på den svenska sidan och sidinformationen är på svenska.

sep 212009
 

Flattr this!

Numera går det att ladda ner pdf-filer på många böcker och artiklar man använder som forskare. Ett sätt att hålla ordning på nedladdade pdf-filer är att använda Firefoxtillägget Zotero.

Idag hade jag anledning att referera till Göranssons Bautil, en bok från 1750. Jag sökte rätt på den i Libris. Med ett klick var boken införd i min referenslista i Zotero. Bautil går dessutom att ladda ner som en pdf-fil. Givetvis gjorde jag det.

I efterhand kom jag på att jag borde lägga in den i Zotero under posten för Bautil.

För att göra det klickar jag på knappen ”Attach new child attachment”. Knappen ser ut som ett gem.

Jag får upp en lista med alternativ.

Jag väljer ”Attach stored copy of file” och bläddrar fram filen på min dator.

Nu finns pdf-filen av Bautil under posten med Bautil i min referenslista. Istället för att söka rätt på pdf-filen i datorn kan jag öppna den från Zotero istället.

Att länka pdf-filer till poster i Zotero.

Att länka pdf-filer till poster i Zotero.

Man kan länka poster till webbsidor eller filer på Internet.

Vad är då Bautil? På sätt och vis är det 1700-talets Zotero. Det är den första riktiga katalogen över Sveriges alla runstenar. Forskare har i alla tider haft behov av att ordna och katalogisera texter!

Göranssons Bautil 1700-talets Zotero!

Göranssons Bautil 1700-talets Zotero!

sep 212009
 

Flattr this!

MS Office har en dominerande ställning på marknaden för kontorsprogram. Ett skäl många anför för att inte byta till OpenOffice är kompatibilitet. Kommer man att kunna öppna och arbeta med gamla filer? Kommer någon att kunna öppna de dokument man skriver? Eftersom OpenOffice är gratis är första steget att köra det parallellt med MS Office och se hur det fungerar.

Man kan tro att OpenOffice är en gratisversion av MS Office, kanske med litet färre funktioner. Så är det inte. OpenOffice är ett eget program med egna sätt att göra saker. Även om programmet är gratis kommer det att kosta tid och ansträngning att lära sig det. Filformat är annorlunda än de som används i MS Office. Det innebär att filer aldrig kan översättas till 100% mellan programmen. Oftast fungerar det dock tillräckligt bra.

Jag har lärt mig en del knep för hur man hanterar dokument i OpenOffice när andra använder MS Office:

 1. Ett oslagbart sätt att skicka filer är som pdf. Det fungerar perfekt såvida inte mottagaren behöver göra ändringar i dokumentet. OpenOffice kan spara som pdf. MS Office 2007 kan det med senaste servicepaketet. Äldre versioner av MS Office kan det inte.
 2. Förbered dokument. Använd enkel layout och formatering. Risken för fel ökar ju mer specialformateringar man använder. Exempel är avancerade bildövergångar och animeringar i Impress/PowerPoint och WordArt. Avancerade tabeller är också svåra att konvertera. Ibland kan man lägga dessa som pdf eller bildfiler.
 3. Om man har bilder i textdokument som inte förs över bra, kan man testa att förankra dem på annat sätt, till bokstav, rad, sida etc. Att ändra storlek på bilden eller sidans marginaler kan också hjälpa. Man kan spara text och bild som separata filer som mottagaren får sätta samman igen.
 4. Om text inte förs över bra, försök byt till standardformateringar för stycken och sidor.
 5. Se över vilka typsnitt du använder. Använd i första hand vanliga typsnitt som fungerar till alla operativsystem och program.

När man fixat vad man själv kan fixa hjälper programmen till.

 • OpenOffice: Öppnar och sparar generellt MS Office filer mycket bra. Några problemområden har jag berört ovan.
 • MS Office: I senaste servicepaketet för Office 2007 introducerades öppna och spara filer i .odf-format, det öppna format OpenOffice använder. Jag har inte testat det själv mer än som hastigast. Stor varning dock för att konvertera Calc filer. Formler i kalkylark kan sluta fungera. I praktiken förstör det Calc filen. I äldre versioner av MS Office går det inte att spara som .odf eller öppna .odf-filer.

Om man är smart räcker grundprogrammen  långt. Det finns några andra konverterare:

Sun ODF Plugin for Microsoft Office är en bra konverterare till MS Office för OpenOffice-filer. Tillägget har fördelen att Calc/Excel dokument behåller sina formler. Jag skulle installera detta tillägg i MS Office om jag ofta öppnade .odf-filer. Det fungerar med äldre versioner av MS-Office.

odf-converter-integrator är ett tillägg som öppnar MS Office-filer i OpenOffice. Det kan ibland fungera bättre än OpenOffices inbyggda konverterare.

Om man har filer i riktigt udda eller uråldriga format som inte går att konvertera, kan man testa nättjänsten Zamzar. Den kan konvertera nästan vad som helst till vad som helst. Nackdelen är att man får vänta ett tag på sina filer i gratisversionen.

sep 192009
 

Flattr this!

Om man är noga med layout vill man inte att vissa ord hamnar på olika rader. Ett exempel är Mgr. Wallman (Magister Wallman). Titel och namn hör samman. Jag vill inte att det ska se ut så här: Mgr.
Wallman
.

OpenOffice Writer och andra ordbehandlingsprogram byter automatiskt rad när utrymmet tar slut. Jag vill dock att Mgr. Wallman hålls samman och hamnar på samma rad. I Writer gör jag det genom att använda ett hårt blanksteg mellan orden istället för ett vanligt. Ett hårt blanksteg skapar jag med CTRL+SHIFT+Blanksteg. Då hålls flera ord samman.

Om jag har skrivit ett helt dokument och jag efteråt upptäcker att Mgr. Wallman hamnat på olika rader, men jag vill hålla samman orden, vad gör jag?
Med Sök och ersätt funktionen (Menyn Redigera – Sök och ersätt) letar jag reda på första Mgr. Wallman. Jag ändrar blanksteget till ett hårt blanksteg som ovan.
I fältet Sök efter låter jag Mgr. Wallman (med vanligt blanksteg) stå kvar.
I fältet Ersätt med kopierar jag från texten Mgr. Wallman (med det hårda blanksteget) och klistrar in.
Nu är det bara att Klicka på Ersätt alla så ersätts alla Mgr Wallman.

I andra ordbehandlingsprogram är funktionen och kommandona i princip desamma.

sep 162009
 

Flattr this!

Jag skriver ofta artiklar som inte får överskrida en viss längd. För att inte skriva för mycket måste man då räkna ord eller tecken. Det kan man göra på två sätt i OpenOffice Writer. Antingen på Menyn Verktyg – Antal ord. Där får man upp ett fönster med basfakta om sitt dokument.

Verktyg - antal ord

Verktyg - Antal ord

Ett andra sätt är på Menyn Arkiv – Egenskaper, fliken Statistik. Här får man ytterligare siffror.

Arkiv - Egenskaper... Statistik

Arkiv - Egenskaper... Statistik

Egentligen är inget av dessa sätt särskilt lyckat. Det finns ingen möjlighet att som i MS Word få en mätare som kontinuerligt visar antal ord medan man skriver. Man måste rota i menyerna för att ta reda på hur mycket man skrivit. Att inte ha en ord- eller teckenräknare på skärmen är en sak jag saknar i OpenOffice.

Föredömligt! Man ser alltid ordräknaren. Om man klickar på den får man upp mer statistik.

Föredömligt av MS Word! Man ser alltid ordräknaren. Om man klickar på den får man upp mer statistik.

Det finns önskemål om att en sådan mätare införs i Writer. Den som vill kan registrera sig och rösta på detta på OpenOffices bug- och önskemålsrapportering.

sep 142009
 

Flattr this!

Ett enkelt sätt att smycka sin text är att använda anfanger. En anfang innebär att begynnelsebokstaven i ett stycke görs större än de övriga bokstäverna.

En anfang kan göra att till och med en tråkig bloggtext ser intressant ut!

En anfang kan göra att till och med en tråkig bloggtext ser intressant ut!

I OpenOffice Writer placerar du markören i det stycke du vill ha anfangen i. Anfangerna finns sedan under Menyn Format – Stycke, Fliken Anfanger. Kryssa i rutan Visa Anfanger. Då skapas automatiskt en anfang.

Inställningar för anfanger

Inställningar för anfanger

Du kan ändra anfangens storlek, om du vill att ett ord ska vara anfang och en del andra inställningar.

Ett sätt att framhäva anfangen ytterligare är att välja ett annat typsnitt än det som finns i huvudtexten. Man kan då välja ett udda eller särpräglat typsnitt.

Ett speciellt typsnitt i anfangen förgyller sidan. Detta heter Crusades.

Ett speciellt typsnitt i anfangen förgyller sidan. Detta heter Crusades.

Anfanger bör användas återhållsamt. Det brukar räcka med att inledningsordet i varje kapitel förses med anfang. Om man vill använda anfanger i längre dokument eller genomgående i flera texter kan man skapa en styckeformatmall där man ger anfanger till lämpliga stycken. Styckeformatmallen kan sedan användas i en dokumentformatmall. På så sätt blir anfangerna enhetliga i ett helt dokument eller likadana i flera dokument.

På bilderna har jag valt att avmarkera Markeringar på Menyn Visa. Det gör att den grå hållare som markerar anfangen försvinner.

sep 132009
 

Flattr this!

En smart men litet undangömd funktion i OpenOffice och Writer är Temporära bokmärken.

Man hittar dem genom att öppna Navigatorn genom att antingen klicka på knappen på knappraden eller med tangenten F5.

I huvudet på Navigatorn finns en knapp som ser ut som ett gem. Det är Temporära bokmärken.

Temporära bokmärken i Navigatorn

Temporära bokmärken i Navigatorn

När man arbetar i ett dokument placerar man temporära bokmärke på ställen dit man snabbt vill kunna återvända under arbetspasset. I mitt fall kanske jag vill kontrollera ställen där jag nämner Carl Jonas Love Almqvist i ett 400-sidigt bokmanus. Jag använder först sökfunktionen för att hitta de ställen Almqvist finns. De passager jag vill bearbeta markerar jag med ett temporärt bokmärke.

Jag ställer sedan in Navigatorn för att växla mellan temporära bokmärken, antingen i Navigatorn eller på en knapp nere till höger på fönsterlisten. När jag sedan använder upp- eller nerknapparna i Navigatorn eller på fönsterlisten, flyttas jag till nästa eller föregående Temporära bokmärke.

Man kan växla mellan temporära bokmärken på fönsterlisten.

Man kan växla mellan temporära bokmärken på fönsterlisten.

Alternativet till att använda temporära bokmärken hade varit att använda sökfunktionen varje gång jag vill hitta gamle Almqvist. Det hade varit betydligt omständligare, nästan som att ta arsenik…

Man kan sätta maximalt fem Temporära bokmärken. Om man sätter ut fler tas det äldsta bort.

Temporära bokmärken försvinner när man stänger dokumentet.

Om man behöver fler bokmärken eller bokmärken som finns kvar i dokumentet då det stängs bör man istället använda vanliga bokmärken: Menyn Infoga – Bokmärke. Eller kanske en anteckning: Infoga – Anteckning.