sep 192009
 

Flattr this!

Om man är noga med layout vill man inte att vissa ord hamnar på olika rader. Ett exempel är Mgr. Wallman (Magister Wallman). Titel och namn hör samman. Jag vill inte att det ska se ut så här: Mgr.
Wallman
.

OpenOffice Writer och andra ordbehandlingsprogram byter automatiskt rad när utrymmet tar slut. Jag vill dock att Mgr. Wallman hålls samman och hamnar på samma rad. I Writer gör jag det genom att använda ett hårt blanksteg mellan orden istället för ett vanligt. Ett hårt blanksteg skapar jag med CTRL+SHIFT+Blanksteg. Då hålls flera ord samman.

Om jag har skrivit ett helt dokument och jag efteråt upptäcker att Mgr. Wallman hamnat på olika rader, men jag vill hålla samman orden, vad gör jag?
Med Sök och ersätt funktionen (Menyn Redigera – Sök och ersätt) letar jag reda på första Mgr. Wallman. Jag ändrar blanksteget till ett hårt blanksteg som ovan.
I fältet Sök efter låter jag Mgr. Wallman (med vanligt blanksteg) stå kvar.
I fältet Ersätt med kopierar jag från texten Mgr. Wallman (med det hårda blanksteget) och klistrar in.
Nu är det bara att Klicka på Ersätt alla så ersätts alla Mgr Wallman.

I andra ordbehandlingsprogram är funktionen och kommandona i princip desamma.