sep 282009
 

Flattr this!

Med tillägget OOTranslator kan man på några sekunder översätta ett dokument i OpenOffice till nästan vilket språk som helst. Tillägget finns för Windows och Linux. Det är nästan som trolleri!

Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

Översätt mellan nästan vilka språk som helst i OpenOffice!

För att trolla används Google Translate som portas till OpenOffice. Texten blir med andra ord maskinöversatt. Detta har sina brister. Man kan enkelt visa det genom att översätta en mening till franska och sedan översätta tillbaka den till svenska:

Hur fungerar egentligen det här tillägget?

Comment cela apporte réellement?

Hur det bra erbjudande?

Innehållet försvann någonstans på vägen.

För att snabbt översätta enkla budskap kan tillägget vara ett hjälpmedel. Räkna dock med att det kan uppstå missförstånd. För riktig översättning finns det ännu så länge ingen maskin som slår en människa. Att översätta via maskin urartar lätt till tungomålstalande!