okt 122009
 

Flattr this!

Många använder en mus med ett hjul som mittknapp. De flesta vet säkert att man använder mushjulet för att rulla nedåt i dokument. Det går dock att använda mushjulet på flera sätt för att underlätta arbete i OpenOffice.

Håll nere SHIFT och snurra på hjulet. Dokumentet rullar då vågrätt istället för lodrätt. Detta är mycket användbart om man till exempel arbetar i ett Calcdokument med många kolumner eller med en stor ritning i Draw.

Håll nere CTRL och snurra på hjulet. Då zoomas dokumentet in och ut.

Mushjulet kan också användas som en tredje musknapp. Man ställer in funktionen på menyn Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org – Vy.

Ställ in funktion för mushjulet här!

Ställ in funktion för mushjulet här!

Man kan välja en av tre funktioner:

1. Ingen funktion.

2. Automatisk rullning. Man rullar automatiskt i dokument på samma sätt som i vissa webbläsare.

3. Klistra in urklipp. Detta skapar ett extra utrymme för urklipp. Funktionen finns i operativsystemen Linux och Solaris som standard men inte i Windows. Genom OpenOffice får man det även där. Utrymmet innehåller den senast valda texten, oavsett vilket fönster den markerats i. Utrymmet är fristående från den vanliga urklipps-funktionen.

För att de extra funktionerna ska fungera måste man ha rätt mjukvara till musen installerad.