okt 142009
 

Flattr this!

En av de riktigt starka sidorna hos OpenOffice är att man kan installera tillägg. Tillägg tillför extra funktioner som ibland är så bra att de borde ingå som standard. Tilläggen gör också att man kan skräddarsy OpenOffice. Jag arbetar oftast i Writer. Därför vill jag ha tillägg som underlättar skrivande. Andra som arbetar i Calc kan installera tillägg som underlättar arbetet i den modulen och så vidare. Eftersom tillägg är gratis att ladda hem kan man installera och ta bort tillägg alltefter de arbetsuppgifter man har.

För att installera tillägg går man till menyn Verktyg – Tillägg. Då öppnas ett fönster där man administrerar sina tillägg. Bilden visar de tillägg jag har installerade. Jag har maximerat fönstret för att det ska synas bättre. Klicka på bilderna för förstoring.

I detta tillägg administrerar du dina tillägg!

I detta tillägg administrerar du dina tillägg!

I fönstret finns flera funktioner:

Längst ner finns en rad knappar:

Hjälp – Öppnar OpenOffice hjälp för hur man hanterar tillägg. Fylligare information om det jag skriver om här.

Lägg till… – Lägger till redan nedladdade tillägg till OpenOffice.

Sök efter uppdateringar… – Många tillägg är under aktiv utveckling. Det kan löna sig att då och då kontrollera om det finns uppdateringar. Man kan ställa in så att OpenOffice kontrollerar detta automatiskt.

Stäng – Det får ni klura ut själva!

Ovanför knappraden finns en hyperlänk. Hämta fler tillägg online. Om man klickar på länken öppnas ett fönster i webbläsaren på OpenOffice samlingssida för tillägg. Här kan man ladda hem fler tillägg. Man kan ställa in sin dator så att man kan installera tillägg direkt i OpenOffice utan att ladda hem dem först. Jag laddar dock hem och tar backup på de tillägg jag brukar installera. Det går då snabbare att installera om dem om jag behöver återställa min användarmapp eller vill installera OpenOffice på en annan dator.

Vissa tillägg har ett hänglås till höger. Det betyder att de är installerade med administrativa rättigheter. Som root i Linux eller från ett administratörskonto i Windows. Det betyder att tillägget är tillgängligt för alla användare på datorn. Tillägg utan hänglås är installerade utan administrativa rättigheter. De är bara tillgängliga för den inloggade användaren.

Detta är informationen om tillägg man får på OpenOffices samlingssida för tillägg

Detta är informationen om tillägg man får på OpenOffices samlingssida för tillägg

Man installerar tillägg genom att klicka på hyperlänken Get it på webbsidan. Då öppnas ett nytt fönster i webbläsaren med mer information om tillägget. Om man klickar på knappen Get it laddas det ner.

På nästa sida hämtar man hem tillägget

På nästa sida hämtar man hem tillägget

Ett råd är att inte installera fler tillägg än du använder. Det går snabbt att installera och ta bort tillägg alltefter de arbetsuppgifter man har. På vissa maskiner har jag märkt att OpenOffice blivit långsammare om jag haft många tillägg installerade. När jag rensat bort de tillägg jag inte behövt har programmet gått snabbare. Jag har inte hittat någon dokumentation om detta så jag är osäker på om det var ett visst tillägg, eller för många tillägg som var skulden. Om OpenOffice plötsligt börjar gå trögt kan det dock vara lönt att se över och rensa bland sina tillägg.

Jag hoppas att denna guide kan locka att botanisera bland OpenOffices alla fantastiska tillägg!