okt 172009
 

Flattr this!

Numera skriver de flesta på dator. Det är synd. Man tappar lätt överblicken över sin text på en dator. Man ser bara det stycke som syns på skärmen och glömmer att en text måste hänga samman. Det är för lätt att skriva på en dator. Man skriver först och tänker (i bästa fall) efteråt.

När man skriver för hand utvecklas språkkänslan. Det är svårare att ändra det man skrivit. Därför lär man sig att tänka innan man skriver. Pappret man skriver på är något fysiskt. Man kan ta på vad man skrivit. Därför tenderar handskrivna texter att hänga samman.

Här är några tips på litteratur som lär en att skriva bättre. Detta oavsett om man skriver på dator eller för hand. Observera att länkarna för böckerna till Bokus är inte menade som reklam. Jag vill visa bilder på böckerna, ISBN nummer och kompletta titlar, men slippa skriva dem själv. Kontrollera vad böckerna kostar på andra ställen om du får lust att köpa dem!

1. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket – Det enskilt viktigaste hjälpmedlet för den som vill skriva väl.

2. Svenska Skrivregler – Massor med praktiska råd för hur man bör och inte bör skriva. Om fler använde denna bok skulle antalet missförstånd minska!

3. Språkriktighetsboken Utarbetad av Svenska språknämnden – Tar upp massor med spörsmål om uttryck, böjningar och hur man bör skriva. En spännande bok att bläddra i för alla språkintresserade!

4. Siv Strömqvist: Skrivboken – Tar upp skrivprocess, planerande och genomförande i ett bredare perspektiv. En handbok för blivande författare.

Det här är fyra faktaböcker som hjälper en att skriva bättre. För den som vill bättra på sin språkkänsla ger jag rådet att läsa mycket svensk litteratur. Läs gärna poesi. Det bättrar på språkkänslan och känslan för språkets rytm bättre än skönlitteratur.

En författare jag själv återkommer till är Esaias Tegnér. Hans brev är bland det absolut bästa som skrivits på svenska språket. Tegnér är en mästare på att nyansera, frasera och variera sitt språk. Han var en riktig humörmänniska och förmodligen något manodepressiv. Hans brev innehåller därför hiskeliga humörsvängningar. Han lyckas fånga alla sina stormiga känslor i det han skrev. För den som vill lära sig att uttrycka sig i skrift rekommenderar jag att studera Tegnérs brevväxling med till exempel Jacob Adlerbeth, Martina von Schwerin eller von Brinkman.

Naturligtvis skrev Tegnér för hand…