okt 272009
 

Flattr this!

Jag råkade nyligen på en kul bugg i OpenOffice Writer.

Testa själv!

  • Öppna OpenOffice Writer och skriv några ord i ett nytt dokument.
  • Infoga ett sidnummer mer än 255, till exempel 310.
  • Spara dokumentet.
  • Öppna dokumentet. Allt ser ut som innan.
  • Spara nu dokumentet som Microsoft Word 97/2000/XP (.doc)
  • Stäng dokumentet.
  • Öppna .doc dokumentet
  • Kolla sidnumret!

Du kan jämföra dokumenten med varandra. De har olika sidnummer.

Kul va!

bug

(Tips! Om någon mer än jag tycker det är besvärligt att infoga sidnummer i OpenOffice så installera tillägget Pagination. Då infogar man sidnummer enkelt på Infoga menyn. Det är betydligt enklare än basfunktionen i Writer.)

Buggen är oförarglig. 99% av alla användare kommer aldrig att råka ut för den. Den beror på att Microsofts .doc format är ett proprietärt filformat. Dokumentationen har först nyligen blivit tillgänglig. Då OpenOffice skrevs var koden hemlig. Inget program kan bli 100% kompatibelt med MS Office.

I regel hanterar OpenOffice MS Office format mycket bra. Det finns buggar och saker som inte fungerar till fullo när man konverterar filer. Man ska ta som vana att alltid spara i OpenOffice standardförmat, ODF. OpenOffice fungerar säkrast och bäst med detta filformat. Först när man behöver skicka ett dokument till någon som inte använder OpenOffice sparar man en kopia i annat format.