nov 062009
 

Flattr this!

Ibland får OpenOffice kritik för att det svenska språkstödet är sämre än i kommersiella kontorsprogram. Detta är nog dessvärre sant, även om för mycket hjälp också kan vara i vägen.

Det många inte vet är att det är enkelt att hjälpa till för att bättra på språkstödet. Det finns tre olika projekt som man kan engagera sig i.

1. Det enklaste och kanske roligaste sättet att hjälpa till på är att bättra på den svenska synonymordlistan. Den drivs av Synlex. Det enda man behöver göra för att hjälpa till är att svara på synonymparsfrågor. Man ska tycka till om ord är synonymer, det vill säga om de har samma betydelse eller inte. Samtidigt som man bättrar på språkstödet i OpenOffice lär man sig nya ord och att använda de man redan kan! Resultaten hamnar så småningom i det här tillägget. Här är en liten guide hur man kan komma åt synonymordboken lättare.

Den svenska synonymordboken är en tillgång för alla skribenter

Den svenska synonymordboken är en tillgång för alla skribenter

2. Litet mer pyssel är det att skicka in ord till OpenOffice ordlista. Ordlistan används för rättstavningsfunktionen. Den bygger på Den Stora Svenska Ordlistan. Om man hittar ord som saknas i OpenOffice ordbok matar man in dem här. Om man vill kan man registrera sig för att engagera sig ytterligare. Ordlistan hamnar i detta tillägg.

Ordlistan används för rättstavningsfunktionen i OpenOffice

Ordlistan används för rättstavningsfunktionen i OpenOffice

3. Ännu litet svårare är det att hjälpa till att förbättra den svenska språk- och grammatikkontrollen. I OpenOffice görs detta genom tillägget Language Tool. Tillägget är det verktyg som används för att utveckla språkkontroll i alla de över hundra språk som OpenOffice finns på. I nuläget är den svenska språkkontrollen ganska basal. För att kunna hjälpa till här krävs kunskaper i programmering samt givetvis grepp om svensk grammatik och språkbruk. Kombinationen är nog litet ovanlig och det är säkert en av andningarna till att utvecklingen på många språk är långsam. Man kan läsa mer om Language Tool på projektets hemsida. Visst är det synd att den svenska språkkontrollen inte är lika bra som på många andra språk. Frankrike ligger längst framme. Anledningen är säkert att man gått över till OpenOffice i en stor del av den offentliga verksamheten. Därmed blir trycket stort på snabbare utveckling och anpassning. Som jag ser det är utvecklingen av detta tillägg ett av de viktigaste projekten i OpenOffice.

Language Tool inför språk- och grammatikkontroll

Language Tool inför språk- och grammatikkontroll

Jag uppmanar alla som läser detta att engagera sig för att hjälpa till att förbättra det svenska språkstödet i OpenOffice! Alla kan hjälpa till. Om många engagerar sig litet får vi alla ett ännu bättre OpenOffice!