nov 082009
 

Flattr this!

Antag att du forskar om Pehr Wilhelm Tholander, en fornforskare från tiden runt år 1800. Du har samlat de texter som han skrivit och vad andra har skrivit om honom i ett underbibliotek i Zotero. Du vill nu se hur texterna förhåller sig kronologiskt till varandra.

Gör så här:

Klicka på underbiblioteket för Tholander så att det är markerat.

Att skapa underbibliotek är ett enkelt sätt att hålla ordning på sian referenser. De går dessutom att använda till exempel för tidslinjer.

Att skapa underbibliotek är ett enkelt sätt att hålla ordning på referenser. De går dessutom att använda till exempel för att skapa tidslinjer.

Gå in på menyn Åtgärder > Skapa tidslinje.

Ett nytt fönster med tidslinjer öppnas.

Du kan behöva stänga Zotero för att studera resultaten.

Tholanders texter finns nu på en tidslinje.

Tholanders texter på en tidslinje. Man kan ställa in olika tidsintervall på linjerna.

Tholanders texter på en tidslinje. Man kan ställa in tidsintervall på linjerna.

Man har till och med tre tidslinjer med olika skalor. Som standard är de inställda på månad, år och årtionde. Eftersom litteraturen i exemplet är gammal ändrar jag till år, årtionde och århundrade. Då hamnar Tholanders skrifter som på bilden.

Man kan öppna posterna i Zotero genom att klicka på ikonerna på tidslinjen.

Att analysera texter kronologiskt är en grundläggande källkritisk metod. Zotero hjälper till att göra detta grafiskt. Mitt exempel är enkelt. Om man istället hade matat in nutida tidningsartiklar rörande en händelse, hade man kunnat analysera förändringar i vinkling och nyhetsflöde över tid. Detta kan ge viktiga ledtrådar för att belysa rapportering. Naturligtvis kan man bygga vidare analysen genom att länka poster till webbsidor eller pdf-filer. Möjligheterna är nästan outtömliga i Zotero!