dec 202009
 

Flattr this!

Ett modernt sätt att ge dokument en personlig anstrykning är att använda små figurer med ansiktsuttryck, så kallade Smileys. Genom att installera tillägget AutoTextEmotiKons kan man göra det i OpenOffice.


För att se hela listan med ikoner man kan använda går man in på menyn Redigera – Autotext… man kan alternativt ge tangentkombinationen CTRL+F3. Det är en stor samling ikoner man kan välja mellan. Det går att infoga ikoner direkt från listan man får upp.