jan 232010
 

Flattr this!

Antag att du ska översätta en längre text till svenska. Det är besvärligt att växla mellan olika fönster då man ömsom arbetar med originaltexten och ömsom med översättningen. Det är vanligt att man i översättningar av källtexter har originaltexten i en kolumn och översättningen i en annan kolumn. På det sättet kan läsaren kontrollera översättning och ordval.

Om man använder en sidformatmall med kolumner börjar texten i vänstra kolumnen. Då den är full fortsätter den högst upp i den högra. Här vill vi att texten i vänsterkolumnen istället ska fortsätta i vänsterkolumnen sida efter sida. Texten i högerkolumnen ska flöda på samma sätt.

Lösningen är att använda en tabell.

Gör så här:

Infoga en tabell tre celler bred och en cell hög.

Högerklicka i tabellen och välj Tabell.

På fliken Textflöde väljer du Tillåt tabell att delas över sidor och kolumner. Då fortsätter tabellen sida efter sida.

Ställ in så att tabellen kan flöda över flera sidor

På fliken Kolumner ordnar man bredden på de tre kolumnerna. Mittenkolumnen är bara till för att det ska bli ett mellanrum mellan de båda andra kolumnerna. Inget kommer att skrivas i den.

Justera bredden på kolumnerna. Kolumnen i mitten är bara till för att separera de båda andra.

Nu kan man skriva eller klistra in texten på originalspråket i kolumnen till vänster.

Sedan är det bara att börja översätta!

Så här ser det ut att arbeta med text i tabellen. Man kan behöva justera styckeformatmallar jämfört med hur de ser ut på en sida i fullbredd. Jag hoppas inte min gamla latinlärare blir arg över min snabba översättning...

Då man arbetar med texten i tabellen får man upp en flytande verktygsrad. På den kan man ändra de flesta inställningarna för tabellen. En som man kan vilja ändra är Inramning. Där kan man ta bort ramen runt tabellen. Det gör att tabellen blir osynlig då den skrivs ut.

På den flytande verktygsraden för tabeller kan du justera många saker. Med knappen under den röda markeringen kan du ta bort inramningen för tabellen. Det blir snyggare då texten skrivs ut.

Tabeller kräver mer av datorn än vanlig löptext. Förmodligen finns det en gräns för hur stora tabeller Writer klarar. Jag har inte stött på denna gräns. Det verkar inte finnas någon dokumentation om vad som är maximal tabellstorlek. Jag har klistrat in hela Caesars Galliska krig i en drygt hundra sidor lång tabell. Writer blev något litet långsammare men det var inga problem att arbeta med texten. Om datorn blir seg delar man upp texten i kapitel. Dessa kan man sammanfoga sömlöst i ett Samlingsdokument.