jan 262010
 

Flattr this!

Jag använder sällan kalkylark i Calc. När jag gör det vill jag ha roligt.

Ett kul bus om du ska skicka ett kalkylark till en kompis är att missbruka Calcs system för felmeddelanden.

Gör så här:

1. Öppna Calcfilen. Markera några celler eller markera hela kalkylarket (CTRL+a).

2. Gå till menyn: Data validitet…

3. Ställ in fliken Kriterier på ett ovanligt värde, till exempel Tid.

Välj till ett ovanligt kriterium som du vet inte kommer att användas. Jag använder Tid i mitt exempel.

4. Ställ in fliken Felmeddelande med Varning, Rubrik och Felmeddelande på lämpligt sätt. Klicka på OK.

Välj ett bra och trovärdigt felmeddelande...

5. Spara och skicka filen.

6. Varje gång din stackars kompis skriver in ett värde i en förgiftad cell poppar felmeddelandet upp.

Buset aktiverat. Jag känner många som hade blivit riktigt rädda för ett sådant meddelande!

7. Det enda problem jag upptäckt med buset är att jag inte har så många kompisar att skicka kalkylark till längre…

Som vanligt måste man vara beredd att ta ansvar för bus man hittar på. Det man själv tycker är skoj kan skrämma livet ur andra!