jan 282010
 

Flattr this!

Antag att du skriver en text i två spalter i OOo Writer. Du vill inte att sidorna utan spalterna ska numreras. På första sidan spalt 1 och 2. På andra sidan spalt 3 och 4 osv.

Istället för att numrera sidan vill du numrera spalter. Den här sidan har spalt 15-16. Nästa sida har spalt 17-18 osv. Med några enkla knep går det att göra.

Gör så här:

1. Ändra sidformatmallen du använder. Den kommer du åt genom F11. Leta reda på den i fönstret Formatmallar och formatering som öppnas. Normalt heter den Standard. Om du har tänkt att använda flera sidlayouter är det bättre att du skapar en ny formatmall. Här använder jag Standard. Högerklicka på Standard. Välj Ändra. På fliken Sida ändrar du Sidlayout till Bara höger.

Ändra till Bara höger vid den röda markeringen.

På fliken Kolumner ändrar du antalet kolumner till 2. Stäng ner Sidformatfönstret.

Ändra till två kolumner vid de råda markeringarna. Avstånd är avståndet mellan kolumnerna. Det är bra att ha. I min text valde jag 0,5 centimeter.

2. Se till att du har ett sidhuvud eller sidfot där du vill ha spaltnumreringen. Om det saknas, infoga det på menyn Infoga.

Klicka två gånger på Infoga – Fältkommando – Sidnummer. Tabulera det andra numret till under den andra kolumnen. Du kan justera Styckeformatmallen du använder under fliken Indrag och avstånd – Avstånd före och efter text. Som standard används formatmallen Sidfot. Då kan du centrera numret under respektive spalt.

3. Sidnumrena är desamma i båda Sidnummerfälten. De ska vara löpande. Dubbelklicka på det högra Sidnummerfältet. I rutan Korrigering ändrar du värdet till 1.

Korrigera till 1 i fältet med den röda markeringen. Då lurar man Writer att numrera fälten med sidnummer (och kolumnerna) löpande.

Klart!

En liten nackdel är att sista spalten på sista sidan inte får något nummer.

En variant är att välja Bara vänster för sidformatmallen under steg 1. Under steg 3 dubbelklickar du på Sidformatfältet till vänster och korrigerar värdet till -1. Nackdelen med denna variant är att du får en tom sida i början av dokumentet. Skriv ut från sidan 2. Detta beror på att Writer alltid börjar dokument på en högersida. Med tricket börjar det på en vänstersida. Writer infogar då automatiskt en tom extra sida.