feb 172010
 

Flattr this!

Jag hittade en intressant jämförelse mellan OpenOffice.org och MS Office skriven av Bruce Byfield på Linux Journal.

Han jämför Writer med Word, Calc med Excel och Impress med PowerPoint. Han anser att det blir oavgjort mellan kontorssviterna. Writer är bättre än Word, Calc och Excel är lika bra medan PowerPoint slår Impress. Jämförelsen är balanserad och innehåller flera bra påpekanden.

För ordbehandlarna Writer och Word kommer Byfield fram till i stort sett samma saker som jag då jag för ett tag sedan testade Word. Word är bättre för nybörjare och har mycket ögongodis. Ska man arbeta med avancerade eller långa texter är Writer mycket bättre. Man kan designa sina dokument ner till minsta detalj, även om detta kan vara svårt för en nybörjare. I Word bygger det mesta på direktformatering. Avancerade funktioner för dokumenthantering saknas, är gömda eller fungerar inte. Writer har funktioner som ett halvavancerat layoutprogram. Programmet går att använda från idéstadium tills man lämnar in ett bokmanus till tryck. Byfield menar att längre texter än tjugo sidor är ohanterliga i Word. Vad jag minns från mina år med MS Office var det sällan jag skrev längre dokument än så. Det var bättre att dela upp texten på flera filer. I Writer sitter jag dagligen med texter upp mot hundra sidor. Dessa kan ingå i Samlingsdokument på många hundra sidor. Jag är så van med Writer att jag ibland glömmer att jag arbetar i världens bästa ordbehandlingsprogram.

Word är feldesignat. Man har hängt på hundratals funktioner som säljargument. När programmet sedan är inriktat mot nybörjare och för korta enkla dokument skär det sig. Om man är nybörjare, vill ha en enkel ordbehandlare eller bara skriver enkla, korta dokument är AbiWord ett bättre val än Word. Det finns även kommersiella alternativ som är bättre designade än Word.

Att Byfield bedömer Calc och Excel som jämbördiga är litet överraskande. Jag har fått flera kommentarer här på bloggen om att Excel slår Calc. Personligen använder jag sällan kalkylprogram. Jag kan därför inte bedöma vilket program som är bäst. Jag är mycket nöjd med det lilla jag använt Calc. Byfield menar att Calc har fler funktioner än Excel. Det är lättare att formatera och skriva ut i Calc. Det som Excel är bättre på är avancerade specialfunktioner. Dessa används sällan av vanliga användare. Kanske riktar sig programmet därför till litet olika användare. Calc är mer för hemanvändare och de som använder enkla kalkylark. Excel är bättre för avancerade användare och för den som använder kalkylprogram som ett databaser.

Att PowerPoint är bättre än Impress håller jag med om. Impress duger för att göra enkla presentationer. Programmet är ganska trögt att arbeta i. Designen med ett tredelat fönster är inte lyckad. PowerPoint är klart bättre på det mesta. Det jag oftast vill göra är dock enkla presentationer. Alltför mycket ljud, filmklipp och animeringar tar bort åhörarnas fokus från innehållet. Impress räcker för mina behov, även om det gör det på ett litet klumpigt sätt. Jag inser att andra ställer högre krav än jag och kan uppskatta PowerPoints kraftfullare redskap.

Byfield diskuterar andra komponenter av Officepaketen. MS Office kan ha program som OneNote, Publisher, Outlook, Access med flera. OOo saknar extraprogram. Byfield påpekar att det finns fullgoda fria och gratis alternativ till alla Microsofts extraprogram. Att de saknas i OOo betyder inte att man måste vara utan funktionerna.

Jag vill fundera vidare över Byfields artikel. Ett argument som ofta återkommer då man jämför OOo och MS Office är att OOo är gratis, medan MS Office kostar en ansenlig summa pengar. Med detta impliceras ofta att OOo är sämre, men man slipper betala. Jag tycker att detta argument för OOo är dåligt. Om en betalprodukt är bättre än ett gratisalternativ, är det ofta värt att lägga pengar på den. En bedömning av ett programs kvaliteter måste utgå från annat än pris. Priset kan bara bli tungan på vågen. Det kan inte vara huvudargument. En mycket tung faktor är att OOo sparar filer i ett framtidssäkert ISO-klassat filformat medan MS Office använder ett kalkonformat. Det jag skriver i OOo idag kommer jag att kunna läsa om tio år. Det jag skriver i MS Office vet ingen om jag kan komma åt om ett år. Pris och filformat ger OOo mervärde. OOo borde därmed tilldelas förstaplatsen framför MS Office. OpenOffice är världens bästa kontorspaket.