feb 202010
 

Flattr this!

Något som en del retar sig gruvligt på i OpenOffice Writer är att så fort man skriver 1 i början av ett stycke, följt av några ord och sedan trycker på ENTER, uppfattar Writer det som att man vill göra en numrerad lista. Texten formateras som en lista. Punkt 2 skapas vare sig man vill det eller inte. Dessutom ploppar en verktygsrad upp som givetvis lägger sig precis över den text man arbetade med. Funktionen går att stänga av på två olika sätt.

1. På menyn Format – Autokorrigering – Under inmatning, se till så att rutan är avbockad. Inställningen gör att Writer inte kommer att formatera något då du skriver.

Se till så att rutan Under inmatning är avbockad. Då korrigerar Writer ingenting medan du skriver.

Nackdelen är att det inte bara är numrerade listor, utan alla automatiska formateringshjälpmedel stängs av. Till exempel korrigeras inte om man råkar skriva två VErsaler i början av ett ord automatiskt.

2. På menyn Verktyg – Alternativ för autokorrering, fliken Alternativ. Bocka av valet Använd numrering – symbol *. Då stängs bara Writers automatiska listigenkänning av.

Genom att bocka av använd numrering - symbol * tar man bort Writers automatiska listigenkänning.

Hur man ställer in Writer är individuellt. Det beror på tycke och smak och vilka arbetsuppgifter man har.