feb 262010
 

Flattr this!

Antag att du vill att en tabell ska täcka en hel sida. Antag också att du vill att tabellens celler ska vara lika stora. Denna indelning kan man vilja ha till exempel om man använder tabeller som platshållare för bilder eller vill använda OOo Writer för att skriva ut flera lika stora bilder på samma sida.

Gör så här:
1. Skapa en tabell med en rad och två kolumner.

Skapa en enkel tabell...

2. Förstora tabellen genom att dra i nedre kanten så att den täcker hela utskriftsytan.

Förstora tabellen så att den täcker hela utskriftsytan...

3. Markera tabellen. Du ska få en popup verktygsrad för Tabeller.

4. Klicka på dela celler.

Markera tabellen. Klicka på verktyget dela celler vid den röda pricken på verktygsraden...

Jag vill ha sex rader och två kolumner. Klicka på OK.

Kontrollera inställningarna vid markeringarna...

5. Färdigt!

Nu har jag en snygg tabell med lika stora celler som täcker hela utskriftsytan...

Man kan nu lägga in till bilder eller annat innehåll.

Bilder i tabellen fördelas nu jämnt över sidan.

Man kan göra så att tabellen inte syns vid utskrift. Då får man en sida med bara jämnt spridda bilder.