mar 312010
 

Flattr this!

Genom tillägg gör man OpenOffice ännu bättre. Här är tre nyttiga tillägg för OpenOffice Draw.

1. CropOOo. En av svagheterna med Draw och OpenOffice är att det inte går att beskära bilder. CropOOo ger grundläggande möjligheter för detta. Tillägget installerar verktygsrad med en knapp.

CropOOo lägger till en knapp

För att beskära klickar man först på bilden man arbetar med.

Här har jag hittat en vacker bild jag vill beskära...

Därefter klickar man på knappen för CropOOo. Man får då en beskärningsram runt bilden. Den ändrar man till önskad storlek. När man trycker ENTER skärs det som finns utanför ramen bort.

Nu har jag istället itusågade damen...

Tillägget fungerar även i Writer och Impress.

2. One size minskar ner bilder till samma storlek. Det är ett bra tillägg om man till exempel arbetar med dokument i Writer med en layout med fasta storlekar för bilder. Efter storleksändring i Draw är det bara att exportera de färdiga bilderna till Writer.

Här har jag flera stora bilder som dessutom är olika stora...

Med one size gör jag dem lika stora och minskar ner dem så att jag kan exportera dem till Writer

One Size finns i menyn Verktyg – Tillägg. De inställningar som finns räcker för att få till grundläggande ändringar.

Inställningsmöjligheterna i One size är enkla. De räcker för grundläggande ändringar

3. SVG import är en OpenOffice klassiker. SVG-import. SVG är ett vanligt fritt format för vektorgrafik. OpenOffice kan av någon anledning inte importera bilder i SVG. Det är en av de allra mest önskade förbättringarna i hela OOo. Läs här och här. Om jag förstår det rätt är det tänkt att importfunktionen ska komma i nästa version av OOo, version 3.3. Fram tills dess får man funktionen via det här tillägget. Funktionen finns redan i avknoppningen Go-oo och därmed i de flesta Linuxdistributioner av OOo.

mar 302010
 

Flattr this!

En funktion i OpenOffice Writer är att då man skriver in ett siffervärde i en tabell omtolkar Writer som standard siffersekvensen till datum eller annat format. Det kan leda till stora fel och oläsbara tabeller.

Jag skulle vilja skriva 12 januari i tabellcellen...

När jag flyttar markören från cellen bestämmer Writer att jag egentligen vill skriva 12-01-01

Funktionen är på som standard i Writer och kan reta gallfeber på användare. Funktionen går dessbättre att stänga av.

Gör så här:

Gå in på Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org Writer – Tabell Bocka av rutan Taligenkänning. Nu kommer Writer inte längre att försöka tolka siffersekvenser i tabeller.

Genom att bocka av de markerade rutorna ändrar du så att Writer slutar försöka tolka tal i tabeller

Jag arbetar relativt sällan med tabeller. Därför bockar jag alltid av rutorna så att jag inte blir överraskad den dag jag matar in några siffror i en tabellcell.

Ett kanske litet enklare sätt att ställa in funktionen är att högerklicka i en tabell och välja om Taligenkänning ska vara på eller av. Inställningen gäller sedan globalt i Writer tills man ändrar den igen.

Ett annat sätt att hantera funktionen är att modifiera de koder Writer känner igen och hur de skrivs ut under Tabell – Talformat.

Under Tabell - Talformat kan man se vilka koder Writer följer, ändra och lägga till egna

Under alternativet Användardefinerade kan man lägga till egna sätt att till exempel skriva datum.

Under rubriken Användardefinierade kan man lägga till egna koder för taligenkänning

När man sedan matar in ett sådant värde måste man välja värdet här för att det ska formateras på rätt sätt. Funktionen fungerar, men är litet klumpig. Jag tror att funktionen innebär  mer arbete än nytta för de flesta.

Hur man ställer in OOo beror på tycke och smak och vilka arbetsuppgifter man har. Om man arbetar med att mata in tider, datum och kvantiteter i tabeller har Writer suveräna inställningsmöjligheter för att hjälpa en. Om man inte arbetar så, kan mans stänga av dem för att få större flexibilitet.

mar 282010
 

Flattr this!

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS betyder ingenting för den oinvigde.

Om man skriver orden i en fyrkant händer saker.

Du kan läsa fyrkanten från vilket håll du vill. Orden blir desamma!

Man kan läsa de fem orden från vilket håll som helst, från höger till vänster, från vänster till höger, uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Det tar en stund, men sedan ser man möjligheterna.

Vad betyder orden? Orden är någon form av latin. Svenska Wikipedia översätter dem med: ”Såningsmannen Arepo håller med omsorg hjulen”. Vad det i sin tur betyder vet ingen.

Formeln har använts för magiska syften sedan urminnes tider. Ingen vet hur gammal den är. Den finns i Pompejis ruiner och i medeltida skrifter. Den har kallats Fans Fyrkant eller Hin håles latin.

Kanske är inskriften kristen. Om man blandar bokstäverna och lägger dem som alfapet går det att skriva:

A O PATER NOSTER A O PATER NOSTER

Snyggt utlagt bildar orden korsform med A och O i linje med T. Bokstaven T liknar ett kors. Det grekiska T:et, Tau, har tolkats som en kristen symbol.

Man kan få bokstäverna att bilda ett kors med två Pater Noster (Fader Vår) omgivet av två Alfa och Omega (A och O)

A O är de grekiska bokstäverna Alfa och Omega, Gud. PATER NOSTER är det latinska Fader Vår.

Behöver texter betyda något? Vad är en texts innebörd? Finns den i formen, innehållet eller utanför texten? Hur många nivåer finns det? Man kan spekulera hur mycket som helst över SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS utan att någonsin få ett svar. Det visar språkets oändliga möjligheter.

Kanske betyder det å andra sidan ingenting. Kanske har bokstäver och ord ingen mening utöver sig själva. Det enda vi gör är att ordna alfapet brickor i nya mönster.

Det hade varit spännande att veta vem den okände språkvirtuosen var som skapade formeln. Han måste i sanning ha varit briljant!

mar 262010
 

Flattr this!

Antag att du har ett dokument i OpenOffice Writer som börjar med en tabell.

Antag att du vill kopiera hela dokumentet för att klistra in det i en annan fil. Du trycker CTRL+A.

Det som händer är att endast första cellen i tabellen markeras, inte som förväntat, innehållet i hela dokumentet.

Jag vill markera hela texten med CTRL+A. Det enda som sker är att bara innehållet i första cellen i tabellen blir markerat.

Detta är ett irriterande problem som inte verkar gå att lösa hur många gånger man än desperat trycker CTRL+A. Hur gör man för att markera all text från dokument som inleds med en tabell?

Gör så här:

Ställ markören längst till vänster i första cellen i tabellen. Tryck ENTER. En rad före tabellen skapas.

Lösningen är att lägga till ett stycke innan tabellen.

Nu fungerar kommandot CTRL+A. Du kan markera och kopiera all text i dokumentet.

Nu fungerar CTRL+A. Hela dokumentet markeras, tabell, cellinnehåll och löptext

Den extra radmatningen innan tabellen kan man ta bort när texten är på plats i det nya dokumentet.

Om man ofta arbetar med dokument som börjar med en tabell, till exempel fakturor, kan man lägga ner litet extra arbete för att delvis komma runt buggen.

Följ stegen ovan. Sätt markören på den extra raden innan tabellen. Välj: Infoga – Fältkommando – Andra… I dialogrutan som öppnas går du till fliken Funktioner. Välj Dolt stycke och Villkor 1.

Genom dessa inställningar kan man delvis eliminera buggen

Stycket syns visserligen fortfarande. Kommandot CTRL+A fungerar dock som det ska. Det extra stycket skrivs inte heller ut och exporteras inte till pdf-filer.

Det är sådana här små egenheter som gör Writer spännande att utforska!

För den som blir mycket irriterad på detta beteende är det bugg 7747. Man kan registrera sig och rösta för att utvecklarna prioriterar den. Man ska dock inte ha alltför stora förhoppningar. En fix skulle innebära en total omskrivning av hur Writer hanterar tabeller, kanske ett års utvecklingstid… Det finns mycket som behöver översyn och OpenOffice är ett litet projekt.

mar 252010
 

Flattr this!

Jag har skrivit om minimalistiska ordbehandlingsprogram som PyRoom och DarkRoom. Dessa är väldigt minimalistiska. Ett program som har något fler inställningmöjligheter är Bookwrite.

En bra början på en bok...

I Bookwrite kan man till exempel strukturera ett manus i kapitel och växla mellan dem, ungefär som med Navigatorn i OpenOffice Writer. Man kan även ställa in färgskalan så att man får en PyRoom liknande arbetsmiljö i grönt och svart. Alla kommandon når man bekvämt via knappar på arbetsytan.

Om man föredrar att jobba i en grön och svart miljö är det enkelt att få till i Bookwrite

Filerna sparas i ett eget format. De går dock att exportera till.txt. De kan då öppnas med vilket ordbehandlingsprogram som helst.

Jag tycker att denna typ av minimalistiska program är underskattade. Många av mina artiklar börjar i ett anteckningsprogram. Först när jag vill strukturera upp texten kör jag in den i OpenOffice Writer. Man behöver inte ett stort (och i vissa fall) dyrt ordbehandlingsprogram för att producera text. Ibland kan hantering av stora program vara i vägen för kreativt tänkande.

Om man använder Linux Ubuntu är förmodligen lättaste sättet att installera Bookwriter att installera Getdeb förrådet och sedan installera programmet därifrån. För Windows och om man vill ta hem programmet som källkod till Linux, kan man hämta filer härifrån.

mar 232010
 

Flattr this!

Det finns flera sätt att få text genomskinlig eller transparent i OpenOffice Draw.

Första sättet

1. Skriv texten med Textverktyget. Ändra färg och andra formateringar.

Verktygsraden med Textverktyget finns som standard nedanför arbetsytan.

Jag hade dålig fantasi när jag skrev inlägget...

2. Högerklicka på texten. Välj Konvertera. Välj: Till bitmapp.

Man kan använda Draw för att konvertera text och bilder till andra format.

Texten är nu en bild. Den går inte längre att formatera som text.

3. Klicka på den nya Bitmappbilden. Verktygsraden Bild blir tillgänglig. Använd rullmenyn Transparens för att ställa in hur pass genomskinlig du vill ha texten.

Här ställer du om du vill ha en bild transparent.

Nu har du en transparent text.

Slutresultatet. Det går att variera graden av transparens.

Andra sättet

1. Använd. Fontwork.

Knappen för att starta Fontwork finns också den på verktygsraden nedanför arbetsytan.

Välj en av Fontworkfigurerna. Skriv in din text.

Skriv text i fontwork. Den ersätter Fontwork.

2. Högerklicka på Fontworkfiguren. Välj Område.

Man har flera verktyg man kan använda för Fontwork.

Därefter väljer du fliken Transparens. Bocka för Transparens och ställ in den som du vill ha den med rullmenyn.

Man kan lägga på flera effekter i Fontwork.

Slutresultatet. även här kan man variera graden av transparens.

Sätten har för- och nackdelar. Fontwork har fler effekter och inställningsmöjligheter. Det kan vara litet buggigt. Fontworkbilder går att exportera som GIF med transparent bakgrund. På så sätt kan man använda den transparenta texten i mer avancerade sammanhang.

Det fungerar inte med Bitmappbilder.

mar 222010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer har en begränsning vad gäller sidnummer. Ett dokument kan inte börja med ett sidnummer högre än 9999. Om man försöker ställa in ett högre sidnummer får man ett mystiskt felmeddelande.

Är det sidorna i min självbiografi som spillt över?

Om man börjar på sidan 9999 kan man fortsätta att skriva. Sidnumren löper på som vanligt även efter sidan 10 000.

Kapitel 2 i min självbiografi kommer att börja på sidan 52315 (OBS Absolut inget skämt!). Hur löser man detta?

Som så många gånger går det lura OpenOffice. Den här gången måste vi trixa riktigt avancerat. Sanningen å säga går det i slutänden inte att lösa problemet.

För att börja ett dokument på ett sidnummer högre än 9999 gör man så här:

Spara ner dokumentet du vill numrera. Öppna det med ett arkivverktyg till exempel Winzip i Windows eller Arkivhanteraren i Linux. Leta reda på filen content.xml. Detta dokument innehåller större delen av ditt dokument med inställningar.

Så här ser dina OpenOffice filer ut inifrån. ODF-formatet är egentligen zip-filer. Filen content.xml innehåller det mesta av dokumentet.

Öppna content.xml i ett program som kan redigera xml-filer. I Ubuntu använde jag gedit. Jag tror notepad i Windows duger.

Leta reda på ”Style page number” och dess värde.

Värdet för Style page number anger vilken sida dokumentet börjar på. I mitt fall 9999. Normalt sett börjar dokument med sidan 1. Jag har censurerat några rader. De är själva texten i dokumentet.

I ett dokument som börjar på sidan 1 är detta värde 1. Ändra värdet till det sidnummer du vill börja på. I mitt fall 52315.

Jag ändrar värdet till det sidnummer jag vill att dokumentet ska börja på. I mitt fall 52315.

Spara och stäng Arkivverktyget.

Öppna nu dokumentet i Writer. Tyvärr fungerade inte tricket fullt ut. Det absolut högsta sidnummer som ett dokument kan börja på är 32 767 (vad annars?).

Det högsta nummer man kan starta ett dokument på i Writer är 32767. Detta verkar inte gå att komma runt.

Därefter kan man fortsätta skriva och sidorna numreras som de ska.

Man kan skriva mer än 32767 sidor i ett dokument. Frågan är hur långt ett dokument kan bli...

Eftersom jag inte kan få sidnumren rätt har jag bestämt att lägga ner min självbiografi. Det känns litet bittert efter femton års oavbrutet skrivande, dag som natt, att behöva ge upp på grund av en bugg i OpenOffice. På sätt och vis kanske det trots allt är bäst. Jag borde först skaffa mig ett liv innan jag skriver om det.

Vad det absolut maximala sidnumret i Writer är vet jag inte. Jag har inte sett någon dokumentation om det. Det skulle vara roligt onödigt vetande att känna till. En annan fråga om man arbetar med så stora dokument är vad som knasar ut först: Datorn, OpenOffice eller man själv.

Övningen kan synas meningslös. Det är ytterst få dokument som är i behov av att börja på sidnummer högre än 32767 eller ens 9999. Anledningen att jag skrev om det är för det första att det ibland är nyttigt att spekulera över evigheten. För det andra är det ett exempel på hur man genom det öppna ODF-filformatet har komplett tillgång till sina filer. Man kan med enkla medel ändra på nästan allt.

Det är du som äger dina dokument!

mar 192010
 

Flattr this!

I OpenOffice Calc skrivs månadsnamn som standard med små bokstäver. Det är visserligen korrekt att månader ska ha liten bokstav på svenska. Om man har månadsnamn i en kolumn vill man emellertid förmodligen ha dem med stor bokstav. Det verkar omöjligt att få till det. Calc korrigerar till liten bokstav hur man än bär sig åt.

Månader skrivs automatiskt med små bokstäver i Calc. Så fort jag trycker på ENTER förvandlas Maj till maj. Det verkar inte gå att få Maj tillbaka. Mars skrivs av någon anledning med stor bokstav. Bugg?

Det man vill ha är en kolumn där månadernas namn är skrivna med stor begynnelsebokstav.

Här har alla månadsnamn stor begynnelsebokstav. Det ser ofta snyggare ut i en kolumn i ett kalkylark

Det går att komma runt detta irriterande problem på flera sätt:

1. Skriv ett blanksteg först i cellen. Detta gör att Calc tror det är ny mening. Ny mening ska börja med stor bokstav. Alltså börjar månadsnamn med stor bokstav.

Januari och Februari har blanksteg framför sig. De andra månaderna har det inte. Lösningen fungerar, men är ganska ful.

Det är inte så snyggt med ett blanksteg i början av en cell.

2. Gå in under Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org Calc – Sorteringslistor. Där kan du ändra månadsnamnen till stora bokstäver. Du kan även ändra hur veckodagar och månadsförkortningar skrivs.

Om du ändrar i sorteringslistorna ändrar du hur Calc skriver saker globalt. Det löser problemet, men man kan lära Calc fel. Månaderna får alltid stor bokstav, vilket inte är språkligt korrekt. På bilden har jag ändrat Januari och Februari. Man ändrar genom att skriva det man vill ha i kolumnen Poster och klicka på knappen Ändra uppe till höger.

Denna metod ändrar inställningarna globalt i Calc. Nu är det omöjligt att skriva månadsnamn med liten begynnelsebokstav. Därmed har man lyckats få Calc att fuska med svenska språket. Detta är kanske inte det man vill.

3. Gå in under Verktyg – Cellinnehåll. Bocka av Autoinmatning.

Autoinmatning på eller av styr om Calc försöker rätta saker på egen hand.

Nu struntar Calc i sina regler. Du kan själv välja om du vill skriva månadsnamn med stor eller liten begynnelsebokstav.

Det kan vara vits att bocka för funktionen då du har matat in månader färdigt. Autoinmatning föreslår förutom saker från Sorteringslistorna, även saker du redan matat in i kalkylarket. Det kan därför vara en arbetsbesparing att ha det igång. Detta är den metod jag föredrar.

mar 182010
 

Flattr this!

Ibland blir man förvånad över alla de märkliga saker man kan få OpenOffice att göra. GeOOo är ett spännande tillägg som ger begränsade möjligheter till grafisk analys av insamlade data, ett slags enkel GIS-funktion.

Tillägget kombinerar data från Base eller Calc med ritmöjligheterna i Draw. Resultatet blir att man får snygga spridningskartor.

Ett av exemplen som följer med är en grafisk analys av födelse- och dödstal i USA.

Tillägget är inte helt lätt att förstå sig på. Man bör ladda hem den bruksanvisning och exempelsamling som finns på tilläggets hemsida. Då får man flera tips om hur man kan gå till väga. En stor del av arbetet är ordna grundkartor i Draw. När man väl har sådana, är det enkelt att få in data. Kartorna kan man återanvända för flera analyser.

GeOOo kan givetvis inte mäta sig med fullskaliga GIS-applikationer. Tillägget visar dock på en av alla oanade möjligheter som finns i OpenOffice. Det visar även på fördelen med öppen programvara där användare själva kan anpassa program efter egna behov.

mar 172010
 

Flattr this!

För ett tag sedan ställdes en fråga på OpenOfficeforumet på Ubuntu.se om man kan ändra standardfärgen på figurer i Draw till något annat än babyblått, eller Blått 8 som den heter officiellt.

Som standard blir alla figurer i OOo Draw babyblå, förlåt, Blått 8. Blått 8 verkar vara fastklistrad i källkoden. Den är nästan omöjlig att få bort.

Helst av allt ville frågeställaren att alla figurer blev vita som standard. Även om babyblått är sött, är det sällan man gör hela teckningar i kulören.

Det är sällan jag gör hela ritningar i babyblått, förlåt, Blått 8. Det hade varit bra om figurer hade en annan färg, till exempel vitt som standard.

Jag försökte svara på frågan, men mitt svar är inte bra. Problemet är att den babyblå färgen verkar vara inbyggd och fastkedjad i OpenOffices källkod. Den går inte att få bort som grundinställning så som jag skrev i svaret. Den går inte att få bort på något vettigt sätt. OpenOffice har väldigt strikta regler för det mesta. De går inte att rucka på. Som tur är OpenOffice samtidigt väldigt lättlurat. Om inte babyblått går att få bort på något vettigt sätt får man ta bort det på ett ovettigt!

För att ändra standardfärg i Draw gör man så här:

1. Öppna ett tomt Drawdokument Tryck på F11. Fönstret för formatmallar och formatering öppnas.

2. Välj: Alla mallar i rullmenyn längst ner i fönstret. Leta reda på formatmallen som heter Standard. Högerklicka på den och välj Ändra. Under fliken Yta väljer du vitt i rullmenyn. Klicka OK.

Välj vitt eller den färg du vill ha i rullmenyn under fliken Yta.

3. Välj nu Arkiv – Dokumentmall – Spara.

Det tomma dokumentet sparas som en dokumentmall. Ge den ett lämpligt namn i dialogrutan som öppnas.

Ge din nya dokumentmall ett bra namn. Jag kallar min Mall Draw.

Mallen har precis samma inställningar som Draws standarddokument med den skillnaden att grundfärgen för figurer är vitt.

4. Välj nu Arkiv – Dokumentmall – Administrera.

Leta reda på mallen som du sparade i steg 3 i dialogrutan. Högerklicka på den och välj: Definiera som standardmall.

Se till att du väljer rätt dokumentmall som standard. Mallar för Draw påverkar inte andra moduler i OOo.

Klart!

Nästa gång du öppnar Draw kommer grundfärgen att vara vitt istället för babyblått.

Med din nya standardmall är grundfärgen i Draw nu vitt.

Den ändrade inställningen påverkar bara Draw. Man kan ändra standardfärgen på samma sätt i Impress.

Nu blir alla figurer vita som standard!