mar 062010
 

Flattr this!

Jag har skrivit om hur man kan utnyttja en webbtjänst för att göra en broschyr från en pdf-fil. Det går att göra broschyrer direkt i OpenOffice. OpenOffice klarar att bryta sidor så att du får två sidor på en A4-sida. Sidorna hamnar i rätt ordning så att du efter utskrift kan häfta ihop dem. Det går att skriva ut dubbelsidigt även på en skrivare utan duplex genom att mata papper för hand. I slutänden får du en broschyr i A5-format.

Gör så här:

När du har dokument du vill göra till broschyr färdigt går du till Arkiv – skriv ut…

Klicka på Fler…

Kryssa i rutorna Högersidor och Prospekt. Avmarkera rutan Vänstersidor. Klicka på OK.

Börja med att bocka för Högersidor och Prospekt... (Ibland är översättningen av OOo inte den bästa. Varför kallar man det inte för broschyr? Prospekt är något annat för mig.)

I dialogrutan för skrivare klickar du nu på knappen Egenskaper. Se till så att skrivaren är inställd på Landscape. Klicka på OK.

Ställ in din skrivare så att den skriver ut Landskap istället för Porträtt. (På tvären istället för på höjden.)

Nu kan du skriva ut. Skrivaren skriver ut på ena sidan av papret. Lägg märke till att sidorna hamnar i konstig ordning. Det är sidbrytningen för att papprena ska kunna häftas samman till en broschyr.

Jag har inte duplex på min skrivare. Därför måste jag mata de papper som skrivit ut för hand för att skrivaren ska skriva ut på baksidan (Egentligen la jag dem på rätt håll i magasinet.). Några inställningar måste nu ändras.

Gå in på Arkiv – Skriv ut – Fler… Kryssa nu i rutan Vänstersidor och avmarkera Högersidor. Prospekt ska fortfarande vara markerat. Klicka OK.

I andra rundan utskrifter bockar du för Vänstersidor och Prospekt...

Vänd på papren, mata antingen för eller lägg in dem i skrivarens pappersmagasin.

Skriv ut.

Om allt går som du ska har du nu två sidor text på fram- och baksida av papprena. Sidorna är ordnade så att du kan häfta ihop dem till en broschyr.

Tips:

  • Håll din broschyr i multiplar av fyra sidor. Det vill säga två sidor på fram- respektive baksida. I annat fall kommer OOo att lägga till tomma sidor. Det är inte säkert att dessa hamnar där du vill ha dem. Därför är det bättre att lägga till tomma sidor själv än att låta OOo göra det.
  • Det kan vara lurigt innan man kommer på hur man ska vända papper för att utskriften ska hamna rätt på baksidan. Testa på en eller ett par sidor först så att du får in rätta knycken innan du skriver ut en hel bok.
  • Alla skrivare är olika. Man måste testa inställningarna för att få allt att stämma på den skrivare man använder.
  • Det kan vara bra att du efter ett arbete av den här typen ser till att inställningarna för skrivaren återgår till standard så att inte nästa utskrift blir en broschyr av misstag.