mar 122010
 

Flattr this!

Tabeller i OOo Writer är designade så att text inte kan flöda runt dem. I de flesta fall är detta kanske inget större problem. Om man  har en liten tabell blir det dock störande om texten inte kan flöda runt den.

Det är fult med små tabeller som text inte kan flöda runt.

OOo:s design går inte att komma runt. Text kan inte flöda runt tabeller. Text kan dock flöda runt ramar. Om man placerar tabellen inuti en ram kan text flöda runt den. Ramen kan göras osynlig. Slutresultatet blir att man har en tabell som text kan flöda runt.

Gör så här:

1. Skapa din tabell.

2. Skapa en ram (Infoga – Ram…).

Här är tabellen och ramen jag använde i inlägget.

Genom att dubbelklicka på ramen kommer du åt inställningarna.

  • fliken typ avmarkerar du Automatisk storlek – Ramen får inte längre vissa minimimått.

se till att avmarkera automatisk storlek. Ramen ska istället anpassas för tabellen.

  • fliken Textanpassning ser du till att Parallell är markerat (eller något annat alternativ om du vill att text ska föda runt ramen på annat sätt.).

På fliken Textanpassning kan man välja hur text ska flöda runt ramen. Jag väljer Parallell så att text kan flöda runt på alla sidor.

  • fliken Inramning väljer du Ingen för Linje – Ramen blir osynlig. Avstånd till innehåll sätter du till 0 – Ramen lägger sig kant i kant med tabellen.

På fliken inramning väljer man Ingen för linje om man vill att ramen ska vara osynlig.

3. Markera hela tabellen. Dra och släpp den i ramen. Ramen kan behöva litet efterarbete för att bli lagom stor. Du får förmodligen också en tom ”skuggtabell” du kan radera.

4. Färdigt! Ramen med tabellen kan placeras på önskat ställe och texten flödar runt den.

Nu flödar texten obehindrat runt tabellen. Tabellen går att flytta dit man vill. Att placera små tabeller så här är snyggare än som på den första bilden.

Det är jättebra att OOo har en strikt design. Det är ännu bättre att OOo är så lätt att lura…