mar 132010
 

Flattr this!

Jag fick en fråga i en kommentar om automatisk formatering av celler i Calc. Närmare bestämt: Om man matar in Fr 1 i ett fält…

Jag vill att det ska stå Fr 1 i cellen och inget annat...

…Så förvandlas det automatiskt till datumformat när jag går till nästa cell.

Så fort jag går till nästa cell förvandlar Calc Fr 1 till numeriskt datumformat. Det vill inte jag!

Calc handlar om matematik. Därför är grundinställningen att det som matas in är siffror och ska ingå i beräkningar. Vad gör man om man inte vill att Fr 1 automatiskt ska förvandlas till ett datum?

Det finns några olika sätt:

1. Sätt en apostrof ’ innan Fr 1. Med detta prefix tolkar Calc att det som matas in i fältet är text. Denna lösning gäller för en enda cell.

Skriv en apostrof innan Fr 1 så formateras cellen som text.

2. Om man har många värden, till exempel i en kolumn, man vill ha som text, är den första metoden omständlig. Då kan man istället göra så här:

Markera de celler, den kolumn eller det område där du vill ha textceller.

Under Format – Celler… Väljer du Text. Då formateras alla valda celler som textceller. Man kan även högerklicka på de celler man valt och välja Formatera celler…

Under Formatera celler kan man ange flera olika format för celler, bland annat Text.

På detta sätt kan man göra så att till exempel en hel kolumn automatiskt formateras som text.

Jag har matat in Fr 1, Lö 2, Sö 3 i båda kolumnerna. Den vänstra är formaterad som text. Den högra har standardformatering. Sö 3 kommer att förvandlas till 10-03-03 så fort jag lämnar cellen.

Kom ihåg: Om fält formateras som text går det inte att använda dem för beräkningar!