mar 192010
 

Flattr this!

I OpenOffice Calc skrivs månadsnamn som standard med små bokstäver. Det är visserligen korrekt att månader ska ha liten bokstav på svenska. Om man har månadsnamn i en kolumn vill man emellertid förmodligen ha dem med stor bokstav. Det verkar omöjligt att få till det. Calc korrigerar till liten bokstav hur man än bär sig åt.

Månader skrivs automatiskt med små bokstäver i Calc. Så fort jag trycker på ENTER förvandlas Maj till maj. Det verkar inte gå att få Maj tillbaka. Mars skrivs av någon anledning med stor bokstav. Bugg?

Det man vill ha är en kolumn där månadernas namn är skrivna med stor begynnelsebokstav.

Här har alla månadsnamn stor begynnelsebokstav. Det ser ofta snyggare ut i en kolumn i ett kalkylark

Det går att komma runt detta irriterande problem på flera sätt:

1. Skriv ett blanksteg först i cellen. Detta gör att Calc tror det är ny mening. Ny mening ska börja med stor bokstav. Alltså börjar månadsnamn med stor bokstav.

Januari och Februari har blanksteg framför sig. De andra månaderna har det inte. Lösningen fungerar, men är ganska ful.

Det är inte så snyggt med ett blanksteg i början av en cell.

2. Gå in under Verktyg – Alternativ – OpenOffice.org Calc – Sorteringslistor. Där kan du ändra månadsnamnen till stora bokstäver. Du kan även ändra hur veckodagar och månadsförkortningar skrivs.

Om du ändrar i sorteringslistorna ändrar du hur Calc skriver saker globalt. Det löser problemet, men man kan lära Calc fel. Månaderna får alltid stor bokstav, vilket inte är språkligt korrekt. På bilden har jag ändrat Januari och Februari. Man ändrar genom att skriva det man vill ha i kolumnen Poster och klicka på knappen Ändra uppe till höger.

Denna metod ändrar inställningarna globalt i Calc. Nu är det omöjligt att skriva månadsnamn med liten begynnelsebokstav. Därmed har man lyckats få Calc att fuska med svenska språket. Detta är kanske inte det man vill.

3. Gå in under Verktyg – Cellinnehåll. Bocka av Autoinmatning.

Autoinmatning på eller av styr om Calc försöker rätta saker på egen hand.

Nu struntar Calc i sina regler. Du kan själv välja om du vill skriva månadsnamn med stor eller liten begynnelsebokstav.

Det kan vara vits att bocka för funktionen då du har matat in månader färdigt. Autoinmatning föreslår förutom saker från Sorteringslistorna, även saker du redan matat in i kalkylarket. Det kan därför vara en arbetsbesparing att ha det igång. Detta är den metod jag föredrar.