mar 232010
 

Flattr this!

Det finns flera sätt att få text genomskinlig eller transparent i OpenOffice Draw.

Första sättet

1. Skriv texten med Textverktyget. Ändra färg och andra formateringar.

Verktygsraden med Textverktyget finns som standard nedanför arbetsytan.

Jag hade dålig fantasi när jag skrev inlägget...

2. Högerklicka på texten. Välj Konvertera. Välj: Till bitmapp.

Man kan använda Draw för att konvertera text och bilder till andra format.

Texten är nu en bild. Den går inte längre att formatera som text.

3. Klicka på den nya Bitmappbilden. Verktygsraden Bild blir tillgänglig. Använd rullmenyn Transparens för att ställa in hur pass genomskinlig du vill ha texten.

Här ställer du om du vill ha en bild transparent.

Nu har du en transparent text.

Slutresultatet. Det går att variera graden av transparens.

Andra sättet

1. Använd. Fontwork.

Knappen för att starta Fontwork finns också den på verktygsraden nedanför arbetsytan.

Välj en av Fontworkfigurerna. Skriv in din text.

Skriv text i fontwork. Den ersätter Fontwork.

2. Högerklicka på Fontworkfiguren. Välj Område.

Man har flera verktyg man kan använda för Fontwork.

Därefter väljer du fliken Transparens. Bocka för Transparens och ställ in den som du vill ha den med rullmenyn.

Man kan lägga på flera effekter i Fontwork.

Slutresultatet. även här kan man variera graden av transparens.

Sätten har för- och nackdelar. Fontwork har fler effekter och inställningsmöjligheter. Det kan vara litet buggigt. Fontworkbilder går att exportera som GIF med transparent bakgrund. På så sätt kan man använda den transparenta texten i mer avancerade sammanhang.

Det fungerar inte med Bitmappbilder.