mar 252010
 

Flattr this!

Jag har skrivit om minimalistiska ordbehandlingsprogram som PyRoom och DarkRoom. Dessa är väldigt minimalistiska. Ett program som har något fler inställningmöjligheter är Bookwrite.

En bra början på en bok...

I Bookwrite kan man till exempel strukturera ett manus i kapitel och växla mellan dem, ungefär som med Navigatorn i OpenOffice Writer. Man kan även ställa in färgskalan så att man får en PyRoom liknande arbetsmiljö i grönt och svart. Alla kommandon når man bekvämt via knappar på arbetsytan.

Om man föredrar att jobba i en grön och svart miljö är det enkelt att få till i Bookwrite

Filerna sparas i ett eget format. De går dock att exportera till.txt. De kan då öppnas med vilket ordbehandlingsprogram som helst.

Jag tycker att denna typ av minimalistiska program är underskattade. Många av mina artiklar börjar i ett anteckningsprogram. Först när jag vill strukturera upp texten kör jag in den i OpenOffice Writer. Man behöver inte ett stort (och i vissa fall) dyrt ordbehandlingsprogram för att producera text. Ibland kan hantering av stora program vara i vägen för kreativt tänkande.

Om man använder Linux Ubuntu är förmodligen lättaste sättet att installera Bookwriter att installera Getdeb förrådet och sedan installera programmet därifrån. För Windows och om man vill ta hem programmet som källkod till Linux, kan man hämta filer härifrån.