maj 032010
 

Flattr this!

Jag tänkte visa hur man gör ett enkelt formulär och som grund till detta använder jag filmdatabasen jag visade här:

Skapa den första tabellen i OOo Base

Själv la jag databasen under Dokument i hemmappen där jag döpte den till ”Filmdatabas.odb”. Det är bara att dubbelklicka på den via någon filbläddrare så startas databasen automatiskt.

Nu väljer vi istället att göra ett formulär baserat på tabellen vi gjorde. Se därför till att det finns en tabell tillgänglig innan:

Därefter markerar man ”Formulär” till vänster och får då upp dessa alternativ:

Välj ”Skapa formulär med hjälp av guiden”.

I följande fönster får man frågan vilken tabell och vilka fält som ska användas. Eftersom jag valde att tabellen skulle heta ”Filmer” och jag inte har någon annan tabell så finns det inga valmöjligheter här. Däremot kan jag ställa mig frågan vilka av fälten ID, Namn, Regissör och Beskrivning som ska användas.

Om ni kom ihåg så var ID en nyckel som vi satte till autovärde för att den skulle bli unik med början 0,1,2 osv. Eftersom man inte kan skriva in i denna så finns det ingen anledning att ha med den i formuläret heller. Vi väljer således att flytta över Namn, Regissör och Beskrivning till högersidan via pilarna i mitten.

Tryck sen på ”Nästa” för att komma till punkt två.

Eftersom vi bara har en tabell tillgänglig så kan vi inte göra något med underformulär, dessutom försvinner även möjligheten till att påverka punkt 3-4 utan här trycker vi på ”Nästa” och kommer då fram till punkt 5 som är ”Placera kontroller”.

Här finns fyra alternativ hur ”huvudformuläret” ska se ut, alltså vårt formulär. Testa att tryck på dessa och kolla hur utseendet blir på bakomvarande fönster.

När utseendet är till belåtenhet så tryck ”Nästa” (notera att detta är ett enkelt formulär och att man kan göra betydligt mer åt det visuella senare om man skulle vilja).

Punkt 6 ser bra ut som den är. Det är mest frågor om data får ändras m.m.  utan vi trycker ”nästa för att komma till punkt 7.

Här kan man ändra färgen på bakgrunden om man vill. Den beige färgen kanske inte uppskattas av alla utan man har ett antal färger att välja mellan. Dessutom hur man vill ha ”fältinramningen”. Även här ser man direkt hur resultatet blir i underliggande fönster. Tryck ”nästa” när allt är klart.

I punkt 8 får man frågan vad formuläret ska heta och dessutom om man vill arbeta eller modifiera formuläret. Skriv in ett passande namn på formuläret så det framgår tydligt vad formuläret gör. Jag väljer namnet ”Filmformulär” som duger för mig. Välj sen ”Modifiera formuläret” och tryck ”Färdigställ”.

Nu har vi följande fönster framme:

Jag har markerat en knapp som är väldigt användbar. Den anger om fönstret är i modifieringsläge eller arbetsläge.

Modifieringsläge: Om man vill flytta kontroller eller lägga till någon egen design.

Arbetsläge: Helt enkelt att knappa in data i tabellen.

När man väljer arbetsläge så förstår man varför fältet ID inte ska vara med i formuläret utan förpassas i bakgrunden.

Kommer ta upp mer om att arbeta med design i formulär vid senare tillfälle.

Stäng nu formuläret med krysset uppe till höger, har man ändrat något i formuläret så fås frågan om man ska spara ändringarna.

Nu har det tillkommit ett formulär i följande fönster:

Dubbelklickar man på formuläret så kommer man i arbetsläget. Högerklickar man på den och väljer ”redigera” så kommer man i modifieringsläget.

maj 032010
 

Flattr this!

I några inlägg kommer jag att ge litet tips hur man kan använda hyperlänkar i OpenOffice Writer. Hyperlänkar är en länk som kan hänvisa ut från dokumentet, till en adress på Internet, eller ett annat dokument. Jag vill visa hur man kan använda hyperlänkar inom ett dokument. Störst nytta av hyperlänkar har man i stora och strukturerade texter. I en bruksanvisning, avhandling eller katalog kan det vara mycket värdefullt att låta rubriker och avsnitt länka till varandra. Hyperlänkar är en avancerad funktion. De är enkla att använda och höjer funktionaliteten i dokument.

Ett smart sätt att snabbt manövrera i ett dokument är att lägga till hyperlänkar i Innehållsförteckningen. Då kan läsaren genom att CTRL+musklick direkt förflytta sig till det önskade kapitlet. Mina inlägg kommer att handla om denna funktion och hur man kan bygga vidare på den.

Gör så här:

1. Välj Infoga – Förteckning… Det blir automatiskt en Innehållsförteckning. Gå in under fliken Poster (Funktionen att skapa förteckningar är mer än vanligt opedagogiskt. Ingen kan intuitivt förstå någonting av vad som står på dessa flikar. Som vanligt gömmer sig avancerade funktioner under OpenOffices fula yta.)

I den här opedagogiska dialogrutan kan du detaljstyra hur din Innehållsförteckning ska se ut

2. klicka i rutan till vänster om E#. Det gör att hyperlänken börjar där raden börjar. Om du vill att den ska börja längre fram på raden klickar du i något av fälten längre till höger.

Skapa en hyperlänk genom att klicka i fältet längst till vänster och sedan på knappen Hyperlänk

3. Klicka på Hyperlänkknappen till höger. En ny knapp med texten LS ploppar upp. (LS? Ska det stå för LänkStart? Som sagt, Writer är mer än lovligt opedagogiskt.)

4. Klicka efter E och välj Hyperlänk om du vill att bara rubriken ska ha en hyperlänk. Klicka efter # om du vill ha hela raden, alltså inklusive punktrad och sidnummer ska få en hyperlänk. Du kan behöva rulla i sidled med pilknapparna. Klicka därefter på knappen Hyperlänk igen. En ny knapp med texten LE ploppar upp. (LE LinkEnd? Översättningsmiss?)

Om du vill att alla rubriker, inte bara den rubriknivå som är markerad i stapeln till vänster ska få hyperlänkar, klickar du på knappen Alla.

Du kan styra hur lång hyperlänken ska vara. Ett klick bakom E betyder att den bara omfattar texten i rubriken. Ett klick efter # betyder att hela raden blir en hyperlänk. Om du klickar på knappen Alla blir samtliga rubriknivåer i den markerade listan till vänster hyperlänkar.

5. Klicka på OK. Färdigt! Trots den opedagogiska och smått mystiska utformningen på funktionen är det väldigt enkelt att skapa en snygg och funktionell Innehållsförteckning med hyperlänkar. Rubrikerna har en blå linje under sig. Om jag CTRL+musklickar på en av dem flyttas jag till kapitlet i texten. Den grå platshållaren syns inte vid utskrift.

Den färdiga Innehållsförteckningen. Genom att CTRL+musklicka på en rubrik flyttar jag omedelbart till det kapitlet

En stor fördel med att infoga hyperlänkar i innehållsförteckningar, är att de blir kvar då man exporterar dokument till pdf-format från OOo. Det fungerar inte i andra program som skriver filer till pdf. Det gör att man kan skapa manualer, böcker eller andra texter med hyperlänkar i OpenOffice Writer och distribuera dem som pdf med bevarad funktionalitet.