maj 082010
 

Flattr this!

Sist visade jag om hur man gjorde en sökning via guiden och detta är ett bra sätt att göra en sökning. Ändå bättre är om man lär sig att använda sql-språket för att skapa frågan. Man kan säga att det är en backend till guiden vi använde här. Skillnaden är att möjligheterna är obegränsade om man kan skriva frågan manuellt.

Detta är med annat ord ett programmeringsspråk där SQL står för ”Structured Query Language” och med detta menas att man kan göra de mesta, dvs. skapa tabeller och frågor till dessa.

Allt jag visar kommer att baseras på ett exempel så det inte finns några oklarheter. Dessutom förklarar jag rad för rad vad koden gör.

Jag tänker visa exakt samma sökning som jag gjorde med denna guide.

Vi hade med annat ord en databas där vi ville söka efter alla filmer i databasen som hade Alfred Hitchcock som regissör men vi ville utesluta fåglarna. Dessutom ska listan vi får fram ordnas så Namn visas i bokstavsordning.

Så här går vi till väga. Markera ”Sökningar” till vänster och välj alternativet ”Skapa sökning i SQL-vy”:

och man kommer till ett blankt fönster:

Skriv in denna kod här:

SELECT ”Namn”, ”Regissör”, ”År”, ”Beskrivning” FROM ”Filmer”
WHERE ”Regissör”=’Alfred Hitchcock’
AND ”Namn”<>’Fåglarna’
ORDER BY ”Namn”

Notera att allting visas med olika färger. Kommandon visas med blå text och allt annat med orange färg, detta för att underlätta vid inskrivandet. Skulle man skriva fel någonstans så är det lättare att felsöka.

och tryck på denna knapp efteråt för att utföra sökningen:

Resultatet blir precis samma som när vi använde guiden. Skillnaden är att vi har skrivit in fyra rader kod istället.

SELECT ”Namn”, ”Regissör”, ”År”, ”Beskrivning” FROM ”Filmer”

Denna rad säger att vi vill ha fälten Namn, Regissör, År och Beskrivning med i Sökresultatet och att det är tabellen Filmer som gäller. Glöm inte att ha kommatecken mellan varje fältnamn.

WHERE ”Regissör”=’Alfred Hitchcock’

Detta är första kriteriet vi vill ha. Regissören ska vara Alfred Hitchcock. Notera enkelfnuttarna kring namnet.

AND ”Namn”<>’Fåglarna’

Det andra kriteriet är att vi inte vill få med filmen Fåglarna i sökningen. Notera <> som betyder skilt från, alltså skilt från Fåglarna.

ORDER BY ”Namn”

Slutligen vill vi sortera listan efter filmerna från A-Ö och väljer då fältnamnet Namn.

ORDER BY Namn DESC

Denna rad skulle få listan sorterad från Ö-A. DESC står för Descending (fallande ordning). Vi hade lika gärna kunna skriva ASC som står för ascending (stigande ordning) men det är inte nödvändigt. Skriver man inget så blir det automatiskt stigande ordning.

Som regel är det bra att sätta dubbelfnuttar kring fältnamnen och enkelfnuttar kring sökkriterier. Enkelfnuttarna måste finnas men dubbelfnuttarna sätts dit automatiskt så fort man sparat sökningen.

Stäng nu frågan och spara med lämpligt namn och vi har två olika sökningar mot vår databas:

För att redigera frågan så är det bara att högerklicka på ikonen och välja antingen ”redigera” eller ”redigera i sql-vy”. Väljer vi ”redigera” så kommer vi till den hederliga grafiska vyn som jag visade med guiden:

Väljer vi istället ”redigera i sql-vy” så kommer vi tillbaks till vår kod och kan ändra där istället.

maj 082010
 

Flattr this!

Nu har vi kommit till ett läge där vi ska skapa en fråga mot vår databas, något som gör en databas extra kraftfull. Tänk er att ni har en databas med över 1000 poster. Det blir ohållbart att försöka hitta det man vill ha utan datorns hjälp och då har vi extra kraftfulla verktyg i form av antingen en guide eller en sql-fråga (som jag kommer till vid senare tillfälle). Just nu koncentrerar vi oss på en fråga i guide-form.

Vi håller oss till vår filmdatabas som jag tog upp i denna bloggen:

Se även till att ha lite data i tabellen för att frågan ska ge lite fler resultat. Jag har lagt in en hel del i min.

Jag la in data genom att dubbelklicka på tabellen men det går lika bra via formuläret som vi gjorde här.

Notera att jag lagt flera filmer med Alfred Hitchcock, detta för att få bättre sökresultat.

Tryck nu på ”Sökningar” till vänster och välj ”Skapa sökning med hjälp av guiden”

Då får man upp denna ruta:

Välj att flytta över samtliga fält utan ID från vänster till höger sida och tryck ”Nästa”.

Jag tänkte att vi skulle ge oss på en sökning över vissa filmer som Alfred Hitchcock har gjort. Eftersom det är sorteringsordningen som gäller här så ger inte sortering över regissör något utan vi tar filmernas namn istället. Välj därför Filmer.Namn och i stigande ordning som det redan står. Filmer står för tabellen ”Filmer” och Namn står för fältnamnet ”Namn”, alltså Filmer.Namn. Tryck sen ”Nästa”.

Här har jag valt att Regissören ska vara Alfred Hitchcock och att filmen fåglarna inte ska visas i sökningen. Här kan man välja vilka sökalternativ man vill, bara fantasin sätter gränsen. Tryck ”Nästa” för att komma till punkt 4.

Under punkt 4 kan vi inte göra något och eftersom vi slopar denna punkt så försvinner även punkt 5-6 och när man trycker på ”Nästa” så kommer man till punkt 7 där man kan sätta alias på fältnamnen om det behövs. Detta är valfritt och det går att skriva vad man vill.

Tryck ”Nästa” för att komma till punkt 8. Här visas en sammanfattning över sökningen.

Notera att det står ”Sökvillkor: Regissör är lika med ’Alfred Hitchcock’ och Namn är inte lika med ’Fåglarna'”

Tryck på ”Färdigställ” för att sökningen ska ske. I mitt fall blir sökresultatet detta:

Som man kan se så har vi tre filmer med Alfred Hitchcock uppradade. Fåglarna utesluts från resultatet

Som ni kan se så har vi fått upp en sökikon till frågan vi ställde under huvudfönstret:

För att visa sökresultatet igen så är det bara att dubbelklicka på filen eller så kan man högerklicka på den och välja redigera och får då upp detta fönster:

Här är det fritt att ändra sökresultaten. Genom att t.ex. ta bort innehållet i fältet <>’Fåglarna’ så får vi även med denna film i resultatet nästa gång. <> betyder för övrigt ”skilt från”.

Man kan fortsätta att fylla i kriterier där det står ”eller” för att få ändå mer specifikt innehåll i sökresultatet.

maj 082010
 

Flattr this!

Microsoft Office har funnits med länge. Det sägs ha blivit bättre för varje version. Min sista version var Office 2000. Det var flera år sedan jag hade den installerad. Sedan dess har jag bara använt Microsoft Office på jobb. Office 2007 har jag bara använt några tiotal timmar. Jag använder OpenOffice. Jag tänkte därför att det kunde vara intressant att testa hur nyaste MS Office står upp mot OpenOffice. Kanske är det dags att byta tillbaka. Microsoft har ett generöst erbjudande. Man kan ladda hem, installera och använda MS Office 2007 (i fortsättningen MSO) gratis under hela 60 dagar. Hur klarar sig Microsoft Office i konkurrensen med OpenOffice 3.2 (I fortsättningen OOo)? Jag testar Nedladdning Installation, Licens, Säkerhet, Filformat och Kostnad.

På Microsofts nedladdningssida möts man av detta meddelande. Vem vill inte bli proffs? Jag föll pladask för reklamen och installerade Microsoft Office.

Nedladdning

OpenOffice är fritt att ladda ner. Du fyller inte i några uppgifter eller lämnar någon information. Nedladdningen är mellan 140 och 190MB beroende på operativsystem. Föredömligt enkelt! Registrering är frivillig under installationen.

MSO har mycket att lära. För att ladda hem testversionen måste man först registrera sig. En invecklad procedur. Den ger Microsoft chansen att mailbomba en med spam. Första spammet kom innan nedladdningen ens var klar. Det påstås på sidan att man genom en länk i spammailen kan avböja vidare spam. Någon sådan länk finns dock inte. Om du är rädd om din personliga integritet så tänk dig för innan du testar MSO!

Första spammet är riktigt avskräckande. För att jag ska kunna använda MSO måste mina vänner och kollegor ladda hem en konverteringssats. Att installera en testversion av MSO är inget lättvindigt! Det innebär åtaganden inte bara från mig utan från familj och vänner. En annan länk heter: ”Get Quick Office Tips” Den leder till en sida med en stor knapp: ”Köp Office 2007 i dag”.

Detta är det Quicktips som Microsoft råder testare att följa. Jag hade hellre velat ha en Startguide så att jag snabbt kommit in i programmet och kunnat utvärdera det i lugn och ro.

Litet märkligt tips för mig som är ny i MSO. Slutorden i spammet: ”Det är en ny dag. Det är ett nytt Office” känns efter det malplacerad.

Utdrag av spam Microsoft skickar. Länkarna leder i flera fall till köpuppmaningar. Jag föredrar att testa produkter i lugn och ro utan att dränkas i reklam.

Nedladdningen är på hela 387MB! Det är ungefär dubbelt så mycket som OOo.

Vinnare: OOo är föredömligt enkelt och bekvämt att ladda ner. MSO ligger långt efter.

Installation

OpenOffice är enkelt att installera. Exakt hur man gör beror på vilket operativsystem man använder. Några musklick eller kryss i ett programförråd räcker. Några enkla frågor och sedan är installationen klar.

Installation är ett delvis oöverkomligt hinder för MSO:

Windows: Både OOo och MSO klarar sig galant (testat).

Mac: Båda lär klara sig (ej testat).

OpenSolaris: OOo klarar, MSO fungerar ej (testat).

BSD: OOo klarar, MSO fungerar ej (testat).

Linux: OOo klarar, MSO klarar om man använder Wine, men fungerar sisådär (testat i Ubuntu).

Installationen av MSO är långsam. Den tar ungefär trekvarts timme i Linux, litet mindre i Windows. På samma tid hinner jag installera hela Ubuntu, alltså hela operativsystemet med dussinvis med program inklusive OOo. Ett annat hinder är att man måste hålla reda på en mystisk installationskod. Utan den fungerar inte MSO. Det är omständligt och besvärligt.

Vinnare: OOo. MSO lämnar walkover i flera delmoment. MSO kan bara användas på en del datorer. Det innebär allvarliga begränsningar. Installationen är dessutom långsam. I normalfallet installeras väl MSO från en eller flera skivor. Detta kanske till viss del underlättar och snabbar på installationen. Hur mycket kan jag inte bedöma.

Licens

OpenOffice använder GNU LGPLv3 med vidare länkning från sidan. I korthet får du lov att ändra och använda programmet hur du vill. Reglerna är lätta att förstå och är generösa.

MSO:s licens innebär nästan oöverstigliga hinder. Avtalet är långt mer komplicerat än när Faust sålde sin själ till Djävulen. Licensen är inte tillgänglig innan installation. Du får då bara veta att programmet kommer att fungera i 60 dagar.

I Linux måste jag först godkänna licens för typsnittet Andale, Microsoft XML Parcer, Microsoft Net. Framework och Visual C++ innan jag får lov att installera själva MSO. Jag antar att man i Windows godkänner allt detta då man installerar operativsystemet. Dessa avtal är vart och ett längre än hela licensen för OOo. De är på svår engelska. Jag underställs staten Washingtons jurisdiktion. Innebär det att jag avsäger mig mitt svenska medborgarskap? Avtalen är omöjliga att förstå för en lekman.

En del av licensen för typsnittet Andale. Jag har alltid klarat mig utan detta typsnitt och hade helst sluppit att godkänna licensen som jag inte förstår. För att kunna installera MSO är jag dock tvungen att godkänna den.

De inledande licenserna är en västanfläkt. Licensen för MSO är 30(!) A4 sidor lång. Visserligen på svenska men lika obegriplig för det.

Jag samlade ihop alla licenser jag var tvungen att godkänna för att få lov att testa MSO och visade dem för kloka personer i bekantskapskretsen. En högutbildad jurist skrattade och sa: ”att det där ska du inte bry dig om!” När jag pressade honom erkände han att han inte vet vad avtalen innebär. Man kan fråga sig vad det är för nytta med tio års juridikstudier om man inte ens kan installera ett datorprogram. En apforskare tyckte vi skulle göra experiment för att se om schimpanser godkänner licenserna eller inte. Bästa svaret fick jag av en teolog. Han tyckte att MSO borde lära av Faust. Licenserna kan kortas ner till två enkla punkter:

  1. Använd MS Office som Microsoft vill och Microsoft tar dina pengar.
  2. Om du använder MS Office på annat vis tar Microsoft din själ.

Dessa hedervärda personer sa att licenshantering är betydligt smidigare på något som heter The Pirate Bay. Med så obegripliga avtal förstår jag att folk söker alternativ.

Vinnare: OOo spelar i en annan division. Programmet ställer mig som användare i centrum. För att få lov att testa MSO måste jag godkänna långa och invecklade avtal. De länkar vidare till andra texter. I slutänden har jag som lekman ingen möjlighet att kontrollera vad jag godkänner. Jag kommer inte att hinna läsa och förstå Microsofts licensregler innan prövotiden på 60 dagar är över. Som användare känner jag mig osäker och som en belastning för Microsoft. Detta för att testa en tidsbegränsad utvärderingsversion av deras program!

Filformat

I det första spammailet från Microsoft finns som nämnts en länk till en ”Konverteringssats – Dina vänner och kollegor kommer att behöva den här satsen för att kunna konvertera filer och dokument som har skapats med testversionen till en version som är kompatibel med äldre programvara.” Ett grundkrav för ett kontorsprogram är att andra ska kunna läsa de filer som skapas i det. Detta gäller visst inte MSO.

OOo använder filformatet ODF. Man kan enkelt komma åt innehållet i filer utan OOo. Filformatet är öppet och väldokumenterat. Med andra ord är det långtidssäkert.

MSO använder inte filformatet OOXML. MSO använder OOXML med hemliga tillägg. OOXML är det ”öppna” filformat Microsoft kuppat igenom att bli ISO-certifierat. Att man sedan inte använder det själv visar att formatet är dött. Du kommer därför att få problem att öppna dina filer om några år. Inget program kan vara kompatibelt med MSO. Dokumentationen av den ”öppna” varianten av OOXML är så komplicerad att inget annat programvaruföretag kan implementera det. Det enda råd man kan ge är att absolut inte använda OOXML.

MSO har undermåligt stöd för ODF. Formateringar följer inte med och filer kan bli förstörda. Det är ett helsike att få ordning på dokument som gått igenom MSO:s köttkvarn.

Mitt motvilliga råd blir att använda det urmodiga .doc formatet. Då har du störst chans att dina filer bevarar formateringar och kan öppnas av andra program. .doc filer är kodade. Får du fel på en sådan fil går det sällan att återställa innehållet.

Vinnare: OOo. MSO saknar trovärdigt filformat och klarar inte av ISO-certifierade filformat.

Säkerhet

Om man vill kan man skicka anonym användardata till utvecklarna av OOo. Man kan kontrollera vad som skickas och när som helst avböja från fortsatt medverkan.

MSO installerar Office Genuine Advantage. Det är på vanlig svenska en trojan. Om du installerar en riktig brandvägg, inte Microsofts, kan du se hur OGA tjattrar med Microsoft. Du kan inte kontrollera vad som skickas eller avböja att medverka.

Vinnare: OOo. Det är beklämmande att program som utger sig för att vara kontorsprogram installerar trojaner.

Kostnad

OpenOffice är gratis. MSO kostar olika mycket beroende på vilken version man väljer. Vill man ha kvar de funktioner som finns i testversionen, Professional, kostar programmet 5734 kr. Detta sägs på sidan att vara ett bra köp.

Vinnare: OOo. Jag vet inte om man ska kalla det för knockoutseger eller walkover. Kanske är rätta ordet bondfångeri. Priset för MSO är omotiverat högt.

Sammanfattning

Testen var nedslående. MSO har mycket lång väg kvar innan det kan bli ett seriöst alternativ till OOo. Under testerna undrade jag om jag gjorde fel eller om MSO verkligen är så här dåligt och användarfientligt. Jag har dock bara klickat på Nästa, skrivit ut och läst licensavtalen (För att underlätta kopierade jag dem till OOo innan utskrift. Det kan mycket väl bryta mot avtalen…).

Jag kan inte rekommendera MSO. Det är svårt och tidsödande att installera. Det fungerar inte på alla datorer. Din juridiska ställning är osäker. Microsoft spammar dig med ”goda råd” och uppmaningar till köp. Dessutom infekteras din dator av en trojan. Filer sparas i udda filformat. Programmet är dyrt. Jag förstår inte vilka förbättrade funktioner jag betalar för jämfört med OOo. MSO presterar istället genomgående sämre än OOo. Jag har svårt att se hur jag skulle kunna använda MSO för seriöst arbete. Microsoft Office lever inte alls upp till sin slogan: ”Det är dags att ta steget till proffs”. Produkten är inte mogen.

Allt som allt blir OOo Bäst i Test. Hade det inte varit gratis hade det också varit Bästa Köp.

Jag har bara hunnit testa övergripande funktioner och installation. Jag kommer att utnyttja mina 60 dagars prövotid. Även om jag inledningsvis blivit rejält avskräckt av MSO 2007, kommer jag att undersöka om det finns saker som kan vinna över mig. Jag återkommer med rapporter!