maj 112010
 

Flattr this!

Det har nästan utvecklats en informell standard att manuskript, uppsatser och rapporter ska skrivas i Times New Roman 12 pts. Rubriker ska sättar i Fet Arial. Times lär vara världens mest spridda typsnitt. Efter många års skrivande på dator har i alla fall jag blivit hjärtligt trött av att dagligen mötas av samma typsnitt på bildskärmen.

Ett fullgott alternativ är typsnittsfamiljen Liberation. Liberation Serif speglar exakt Times New Roman metriskt. Liberation Sans speglar på samma sätt Arial. Liberation Mono speglar Courier, ”skrivmaskinstypsntittet.” Att typsnitten metriskt matchar betyder att man kan byta ut dem mot varandra utan att layout och formateringar påverkas. Det innebär också att man kan skicka dokument till personer som inte använder Liberationtypsnitten. Då de öppnar filerna konverterar deras ordbehandlingsprogram typsnitten till Times och Arial.

Allra överst Times New Roman. därunder Liberation Serif. Under dessa överst fet Arial och därunder fet Liberation Sans. Typsnitten är mycket lika.

Genom att installera och använda dessa typsnitt får ens texter ett litet fräschare, annorlunda, men ändå bekant utseende.

En annan fördel är att Liberationtypsnitten är fria. Du behöver inte betala något för att använda dem. Times och Arial är inte fria typsnitt.

Du kan läsa mer om Liberationtypsnitten på projektets hemsida. Du kan ladda ner dem här. (Projektets egen sida har vid kontroller visat sig ligga nere. Därför länkar jag till Fedora/RedHats sida och deras nedladdning av Liberation.) Om du använder Linux bör Liberationtypsnitten finnas i programförrådet. Installera dem då via din pakethanterare.