maj 162010
 

Flattr this!

Tänkte visa hur man skriver ett sql-kommando för att åstadkomma samma sak som vi gjorde här.

Tanken är med andra ord att göra en ny tabell med fältnamnen ID, Namn, Regissör, År och Beskrivning som man kan se här.

Tabellen har primärnyckeln ID och ska ha autovärde så den räknar upp automatiskt från 0, 1, 2 osv.

Så här åstadkommer vi detta:

Skapa en ny databas eller ta en befintlig, spelar ingen roll och stå i huvudfönstret:

Tryck på verktygsmenyn och välj SQL som bilden visar.

I följande fönster som poppar upp står det ”Kommando att utföra”. Här ska vi ange vårt kommando för att skapa tabellen. Jag väljer att kalla den ”Filmdatabas_SQL” för enkelhetens skull.

Skriv in följande kommando:

eller kopiera in detta:

CREATE TABLE ”Filmdatabas_SQL” (
”ID” INTEGER IDENTITY,
”Namn” VarChar(50),
”Regissör” VarChar(50),
”År” VarChar(50),
”Beskrivning” LongVarChar,
PRIMARY KEY (”ID”)
);

Tryck sen på ”Utför” för att köra kommandot.

Man ser tydligt om kommandot har fungerat som bilden visar. Är det någon felstavning eller fel kommando så blir det ett felmeddelande istället.

När detta är gjort så kan man stänga fönstret. Gå sen upp i menyn ”Visa” och välj ”Uppdatera tabeller” och tabellen kommer att dyka upp i huvudfönstret.

Högerklicka på tabellen och välj ”redigera” för att se hur fälten blev i tabellen.

Som ni kan se så har samtliga fält skapats som vi ville precis som när vi skapade tabellen via guiden. Notera även dom fälten jag ringat in. Fältet ”ID” har en nyckel till vänster om sig, alltså en primär nyckel och dessutom är AutoVärde satt till ”Ja”.

Förklaring:

CREATE TABLE ”Filmdatabas_SQL” (

Här skapar vi tabellen Filmdatabas_SQL. Efter tabellnamnet så börjar fältnamnen med ett parentes. Efter sista fältet är inskrivet så blir det slutparentes.

”ID” INTEGER IDENTITY,

Här skapar vi fältet ID som ska vara ett numeriskt fält, alltså sätter vi INTEGER. Nyckeln är inte satt än men ”IDENTITY” gör att AutoValue sätts till ja. Dessutom ska det vara ett kommatecken efter varje fältnamn så i detta fallet sätts kommatecknet efter IDENTITY.

”Namn” VarChar(50),
”Regissör” VarChar(50),
”År” VarChar(50),

Fältnamnen ”Namn”, ”Regissör” och ”År skapas och här är det character som gäller, alltså bokstäver och jag har satt att namnet maximalt får innehålla 50 tecken.

”Beskrivning” LongVarChar,

Fältnamnet ”Beskrivning” skapas och här är det LongVarChar som är satt. Från början så kunde VarChar bara innehålla 255 tecken medans LongVarChar klarade 32700 tecken. Nu klarar dock VarChar av 32672 tecken så det spelar ingen roll för denna saken.

Förklaringen på detta går jag inte in på men man kan läsa mer här.

PRIMARY KEY (”ID”)

Här sätter vi att fältet ”ID” ska vara en primär nyckel.

Sen avslutas det hela med en slutparentes och semikolon.

maj 162010
 

Flattr this!

Jag fortsätter här mitt hårdtest av Microsoft Office med fokus på Word. I förra inlägget skrev jag om installation och en del allmänna iakttagelser. Jag var inte alls imponerad av MSO och det presterade långt sämre än OOo. Under den första veckan är det för mycket sagt att jag arbetat i MSO. Istället har jag försökt att konvertera filer och skapa en samarbetsmiljö mellan OOo och MSO. Det fungerade inte.

Första steget var att föra över filer från OOo till MSO. Det är väldigt dumt att byta program mitt i långt gångna projekt. Det är mycket lättare att börja med nya dokument i det nya programmets eget filformat. Jag har alltid projekt i olika stadier. Att börja från början med bara nya filer är en orealistisk situation. Det är dessutom intressant att se hur det fungerar att använda OOo och MSO parallellt. Numera hyllar till och med Microsoft ideal om att det ska gå att samarbeta och att filer ska kunna skickas fritt och användas i olika program. Hur fungerar det i praktiken?

Det manus jag arbetar mest på är ett stort bokmanus på drygt 500 sidor. Det består av tolv separata Writerfiler i ett Samlingsdokument. Filerna har en enkel, men välfungerande formatering med en del avancerade inslag. Det är ett stort testobjekt som kommer att visa vad MSO duger till.

Det var mycket svårt att få över dokumenten till Word. Word klarar inte av ODF-Samlingsdokument. Därför måste jag antingen behålla tolv separata filer eller föra in dem i ett enda dokument. MSO lär ha en funktion för samlingsdokument. Den information jag har om den är att man bör undvika den. Det går inte att ha överblick över tolv separata filer som hänger ihop. Därför bestämde jag mig för den otympliga lösningen att samla 500 sidor i ett enda Worddokument. Då började problemen.

Word öppnade mina Writerfiler på helt avigt sätt. 12 pts brödtext förvandlas till 10,5 pts. Dessutom blir bara rubrikerna formaterade, inte brödtexten. Arbetar jag en stund och sparar dokumentet som ODF, finns inga styckeformateringar alls då jag öppnar filen i Writer! Detta är givetvis oacceptabelt. Det gör det i praktiken omöjligt att samarbeta i dokument i ODF-format. Word klarar inte av att konvertera ODF-filer på ett acceptabelt sätt. Att byta teckenstorlek på formaterad brödtext är riktigt uselt. ODF är inte ett gångbart format om man ska samarbeta mellan OOo och MSO.

Kopierar jag och klistrar in text från Writer till Word försvinner andra delar av formateringen. Inte heller detta fungerar.

Det minst dåliga var att spara filer som .doc i Writer och sedan öppna dem i Word. Då klarar sig nästan alla formateringar. .doc är ett gammalt format som varken OOo eller MSO har som första val. Det är en omväg.

Om jag sparar importerade dokument i Words OOXML format trasas åter formateringarna sönder då dokumentet öppnas i Writer. Av någon anledning byts typsnittet i alla rubriker ut. OOXML formatet är inte heller lämpligt för samarbete mellan OOo och MSO.

Dessa upptäckter tog många timmar av experimenterande att göra. Min slutsats är att Words hantering av ODF-formatet är undermåligt. I praktiskt arbete är det så uselt att man lika gärna hade kunnat ta bort det. Tillämpningen är för att låsa in användare. Man ska inte uppmuntras testa konkurrentprogram till MSO. För mig som utomstående blir det istället väldigt svårt att komma in och börja använda Word. Förutom de tolv dokumenten i manuset har jag många hundra filer gjorda i OOo. Det är en fasa att behöva göra om formateringar i dem ett och ett. Writer behandlar Words filformat bättre än vad Word behandlar andra format. När jag för några år sedan gick över från MSO till OOo hade jag inte alls lika stora problem. Stödet för OOXML i Writer är dock ganska basalt.

När väl 500 sidor text hade samlats ihop till ett enda dokument i .doc format fungerade både Writer och Word bra vad gäller dokumenthantering. 500 sidor text är en bagatell för moderna ordbehandlingsprogram, i alla fall på en hyfsat kraftfull dator. Givetvis är det inte att rekommendera att arbeta i så stora filer. Det finns begränsningar i alla program som kan visa sig i oväntade och oönskade lägen. Det är avigt att behöva .doc formatet för att kunna arbeta i samma fil. På grund av dessa begränsningar avskrev jag mina planer på att arbeta med dokumentet i Word. Jag kommer istället att börja med nya filer i Word då jag testar vidare.

Något oerhört viktigt jag glömde första gången var att spara referenser gjorda i Zotero i OOo som bokmärken innan konverteringen. I stort sett går de då att föra över till Word. Det är ett riktigt hästjobb att göra om flera tusen fotnoter. Då jag gick över från MSO till OOo var mitt sötrsta problem att göra om fotnoter gjorda i EndNote. Om man skriver akademiska texter är ens referenshanterare ett lika stort hinder för att byta ordbehandlingsprogram som ordbehandlingsprogrammet. Det borde utvecklas en standard för referenshantering.

Slutsatser

Det går att gå från OpenOffice till Microsoft Office. Det är omständligt och besvärligt. Man får räkna med att det blir mycket efterarbete med att fixa till filer. Man måste tänka på vilka filformat man använder och hur man konverterar. Filformat är det stora hindret.

Det är svårt att samarbeta mellan OOo och MSO. Det blir problem med formateringar när man bollar dokument mellan programmen. Redan med de basala funktioner jag använder blir det för mycket extra arbete.

Slutsatsen är att man bör använda antingen OOo eller MSO, inte båda. Som jag arbetar i OOo nu skriver jag texter som jag sparar i .doc eller .pdf format och skickar då de är mer eller mindre klara. Det fungerar mycket bra. Jag samarbetar sällan med filer. Nu vet jag att det är svårt.

Det leder fram till huvudfrågan: Har MSO sådana fördelar jämfört med OOo att det är värt att byta? Hittills har MSO presterat dåligt. Installationen är besvärligare och mer tidsödande än för OOo. Att gå från OOo till MSO är betydligt bevärligare än det var att gå från MSO till OOo. Även om det är ett engångsproblem att konvertera filer ska man inte underskatta problemen. I slutänden kan man få lägga mycket tid på att rätta till saker.

Det har tagit så mycket tid att installera MSO och konvertera filer att jag inte har hunnit arbeta särskilt mycket i Word. Man måste ge program en chans. Det tar tid att lära sig göra saker på nya sätt. Det kan finnas saker som gör MSO värt 5734 kronor mer än OOo. Jag har nästan 50 dagar kvar av min gratis testperiod!