maj 212010
 

Flattr this!

Tar mig friheten att demonstrera en bra sak man kan göra i Write trots att detta hör till Påvels bit. 😉

Det är kopplingen mellan Write och en Base-databas. Alla delar i OpenOffice är väl integrerade med varandra och det är därför lätt att dra fördel av detta. Följande exempel illustrerar detta på ett bra sätt.

Jag vill skriva brev till mina nära och kära och alla dessa brev ska nästan se likadana ut. Det som skiljer är adressen och namnen. Antingen kan jag skriva flera dokument och kopiera och klistra in och sen ändra på namnen där det behövs. Detta är dock ett jobbigt sätt om man exempelvis har gjort ett mailregister i Base.

Så här ser exemplet ut i Write:

Detta brev kanske inte innehåller så mycket men illustrerar ändå väldigt bra.

Först går vi in i Base och skapar en ny databas. Tänk nu på att registrera databasen, detta för att alla delar i OpenOffice ska kunna ta del av databasen. Det är detta som är grejen med registreringen. Jag sparade min databas som ”Adressregister_exempel”.

Skapa följande tabell genom att trycka på tabell till vänster och sen gå in i designvyn:

Stäng sen fönstret och spara med lämpligt namn.

Sen ska vi skriva in lite data för att exemplet ska fungera:

Som ni ser så har vi tre poster här och det är dessa vi ska skicka brev till.

Öppna nu OpenOffice Write (Ordbehandlare) och skriv in följande som ska användas till alla brev:

Nu ska personnamnen in och då är det Base databas som gäller. Tryck antingen F4 eller gå upp i menyn Visa och välj ”datakällor”.

Nu poppar det upp en databasdel i Write upptill och här kan man navigera till sin databas och som ni kan se på följande bild så är min databas med och heter Adressregister_exempel som jag nämnde tidigare tillsammans med övriga exempel jag tidigare visat:

I detta fallet är det dock adressregistret vi är intresserade av och väljer därför den jag markerat på bilden över. Tryck på trekanten till vänster och det kommer upp tabeller eller sökningar. I detta fallet väljer vi tabeller och får då upp tabellnamnet tillsammans med namnen vi knappade in i databasen till höger:

Inom de områden jag ringat in ska vi trycka med musen och dra ner till dokumentet som vi gjorde.

Så här ser det ut när jag dragit ner dessa:

Det blir långa namn och ska man tyda ett av namnen vi drar ner i dokumentet så betyder exempelvis Adressregister_exempel.Namnregister.Förnamn att det är Adressregister_exempel som är databasen där tabellen Namnregister används och att fältet är Förnamn.

När detta är klart så går vi upp i Arkiv-menyn och väljer ”Skriv ut” och får då upp följande fråga:

Här väljer man Ja i detta fallet.

För att testa utan att slösa en massa papper och toner/bläck till skrivaren så kan man välja ”fil” som Utdata och spara denna fil på lämpligt ställe. När man sen öppnar filen så är den på tre sidor, en med Anders Jansson, en med Sven Hultgren och en med Daniel Svensson.