maj 232010
 

Flattr this!

Det finns många olika sätt att färglägga dokument i OpenOffice Writer. Här skriver jag om några.

Man kan ge bokstäver en annan färg:

Man kan ändra Teckenbakgrunden:

Man kan ändra Bakgrundsfärgen:

Man kan kombinera sätten:

Dessa sätt att använda färg är knutna till stycken. Man kommer lättast åt dem från knappar i verktygsraden. Vill man ha annan färg än svart i mycket text bör man emellertid ändra i Styckeformatmallen man använder, fliken Bakgrund och Teckeneffekter. Att färgerna är knutna till stycken innebär att de inte täcker till exempel hela sidan eller hela fält i en tabell.

Om man vill byta färg på en hel sida är det svårare. Det finns andra program som är bättre än Writer för att arbeta med sidlayout. Writer saknar en enkel funktion för att byta färg på en hel sida. Väljer man Format – sida, Fliken Bakgrund och väljer Färg, byter man bara färg i textområdet och inte i marginalerna. Man kan minska ner marginalerna till 0 på fliken Sida. Sedan kan man använda till exempel ramar eller ställa in Styckeformatmallar så att texten hamnar en bit in från sidkanten. Detta är omständligt och kräver en del arbete. Metoden kan vara användbar till exempel på ett omslag.

Ljusblå bakgrund, marginaler satta till 0, text i ram.

Ett annat sätt är att infoga en bild. Man väljer Infoga – Bildobjekt – Från fil. Man bläddrar fram den bild man vill ha. I mitt fall har jag gjort en enfärgad bild i GIMP i förväg. Då bilden är på plats högerklickar man på den och väljer Textanpassning I bakgrunden. Därefter kan man dra i bildens handtag så att den täcker hela sidan.

Gul bild gjord i GIMP. Utdragen så att den täcker hela sidan. Textanpassning: I bakgrunden. Text skrivs som vanligt

I tabeller kan man givetvis använda texteffekterna ovan. De är knutna till texten, inte tabellcellen. Om man vill ha en annan bakgrundsfärg i tabellcellerna väljer man Bakgrundsfärg från verktygsraden tabell. Man kan välja olika bakgrunder för olika celler. Man kan kombinera med effekter som Linjestil och Ramlinjefärg.

För att få bakgrundsfärg som täcker hela tabellcellen måste man använda knappen Bakgrundsfärg på verktygsraden Tabell