jun 012010
 

Flattr this!

Jag har skrivit om hur man kan lägga till egna förkortningar som automatiskt korrigeras till ord av OpenOffice Writer här. Det går att bygga på funktionen minst ett steg till.

Antag att du ofta använder specialtecken. Du kommer åt dessa under Infoga – Specialtecken…

Antag att du vill ha en bock från typsnittet Opensymbol.

Med Infoga - specialtecken kan du mata in speciella tecken manuellt. Du kan välja mellan alla installerade typsnitt. OpenSymbol innehåller många användbara symboler.

Det tar tid att bläddra fram. Ett sätt är att använda sig av tangentbordsgenvägen u 531 (I Ubuntu Linux: CTRL+SHIFT+u e531. Kombinationen är förmodligen något annorlunda i Windows.). En sådan genväg kommer i alla fall inte jag ihåg. Därför har jag lagt in bocken i autokorrigering.

Gör så här:

Skriv in en bock från Opensymbol i ett dokument.

Markera bocken och välj CTRL+M. Det tar bort direktformatering. Det vill säga att när du fortsätter skriva efter bocken blir texten i din vanliga styckeformatmall, inte i teckensnittet OpenSymbol.

Kopiera bocken (markera och CTRL+C).

Gå in under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ersätt. Skriv in en lämplig förkortning i fältet Ersätt och klistra in bocken i fältet med. Jag väljer i exemplet förkortningen bck. När du sedan skriver förkortningen ersätts den med en bock så fort du gör ett blanksteg efter bck.

Blir…

Naturligtvis kan du använda tecken från andra typsnitt, Wingdings och symboler på samma sätt. Kom ihåg att om att om du sänder dokumentet och mottagaren inte har typsnittet installerat kommer inte symbolerna fram.

OpenSymbol följer med OpenOffice som ett av flera fria typsnitt vid installation. Om någon inte ser de symboler du lagt in, på grund av att typsnittet inte är installerat, är det ett bra argument för att övertala henne/honom att installera OpenOffice!