jul 312010
 

Flattr this!

Jag har lärt mig OOo på egen hand. Jag har sökt och frågat på webbforum och bloggar. Jag har laddat hem engelska manualer härifrån. Jag tycker de innehåller den bästa översikten över OOo som finns. De är gratis att ladda hem, men går också att köpa i bokform. Nackdelen är att de är på engelska.

På OpenOffice.orgs svenska hemsida finns en del guider och dokumentation på svenska. En del är litet föråldrat och materialet är inte heltäckande.

Det gör att jag nog lärt mig de delar av OpenOffice jag använder på djupet. Som det framgår av bloggen är det mest Writer, en del Impress och grundläggande användning av Calc. Det har skett genom misstag, flitig användning och experimenterande.

Ett enklare sätt att lära sig ett programpaket är att läsa böcker. Det finns flera böcker på engelska. Det finns emellertid förvånande få böcker om OpenOffice på svenska. De flesta är utgivna på små bokförlag som man får leta efter för att hitta. En del böcker tar upp äldre versioner av OOo och är därför inaktuella. Här är de aktuella böcker jag hittat:

  • Förlaget Behandlade ord ger ut en lärobok om OpenOffice. Den är hyfsat aktuell och tar upp version 3.2. Boken ger goda grundläggande kunskaper. Det är version 3.1 av OOo som behandlas i boken.

  • En liknande grundbok, Datorkunskap OpenOffice 3.1 har Iréne Friberg skrivit på Docendo förlag. Boken tar förutom OOo upp grundläggande datorhantering i Windowsmiljö och hur några andra vanliga datorprogram fungerar.

Grundböcker gör att man snabbt kommer igång. Ibland saknas avancerade tips och lösningar.

  • Olle Vejde har skrivit boken Statistik med OpenOffice 3. Boken vänder sig till litet mer avancerade användare. Den visar hur man använder Calc för statistiska beräkningar och funktioner. Boken är den bästa instruktion jag sett på det området. Man bör veta en del om matematik och statistik för att fullt ut kunna ta till sig innehållet.

Dessa är de böcker på svenska jag hittat om OOo. Det finns några ytterligare som nämner programmet, visar exempel, eller diskuterar ordbehandling utifrån mer generella perspektiv. Dessa är dock inte inriktade på att ge djupare kunskaper i OOo.

Om det är någon som känner till fler böcker om OOo på svenska så lämna en kommentar så kompletterar jag listan!

jul 292010
 

Flattr this!

Om man råkar göra ett tangenttryckfel i OpenOffice Writer och ett ord blir felstavat, blir det som regel understruket med en röd våglinje.

Genom att högerklicka i ordet får man upp alternativ från rättstavningordlistan.

Om du märker att du ofta gör samma fel (det gör i alla fall jag…), kan man istället välja Autokorrigering i högerklicksmenyn och det alternativ du skulle ha skrivit. På detta sätt hamnar det felstavade ordet i listan över de ord som OpenOffice rättar automatiskt. Du behöver aldrig mer högerklicka och rätta ordet själv.

Listan över ord som autokorrigeras finns under menyn Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ersätt. Här kan du lägga till, ta bort eller korrigera vilka ord du vill rätta automatiskt. Att lägga till ord går mycket snabbare med ett högerklick!

En bra grundregel i OpenOffice om man inte hittar ett kommando, är att högerklicka. Där finns många bra funktioner gömda!

jul 282010
 

Flattr this!

Ska nu visa hur och var man skriver ett makro och allmänt hur det fungerar. Dessutom tänkte jag koppla makron till knappar i ett formulär för att få ett bra exempel. Samtidigt vill jag visa varningens finger för att hämta makron på måfå på internet för dom kan innehålla virus. Därför bör man ha någorlunda koll på vad man gör och bara besöka betrodda sidor.

Starta OpenOffice Base och skapa en ny databas. Skapa därefter en enkel tabell. Jag valde ID och Namn som fältnamn bara för att ha en tabell. Blir lättare vid senare tillfälle när vi ska göra ett formulär via guiden.

För att alla makron ska fungera så måste vi ändra på säkerhetsinställningarna i OpenOffice. Gå in under Verktyg/Alternativ och välj Säkerhet under OpenOffice.org och tryck sen på knappen Makrosäkerhet som bilden visar.

Här kan man välja hur hög säkerheten ska vara. Väljer man högsta säkerhet så kommer nästan inga makron alls att fungera. Vet man vad man håller på med så går det att skruva ner till lägsta säkerhet men rekommenderat är medelsäkerhet för då får man ett varningsfönster där man kan välja mellan aktivera eller inaktivera makron varje gång Base startas.

För att skriva vårt makro så går vi in under menyn Verktyg/Makron/Ordna makron/OpenOffice.org Basic.

Det är det markerade området vi ska jobba med. Min databas heter Makrotest.odb och har därför hamnat i listan. Väljer vi att jobba under det namnet så fungerar bara makrona just till nämnd databas. Därför är det bättre att jobba med Mina makron.

Börja med att trycka på pluset till vänster om Mina makron och vi får upp Standard och sen Module1.

Nu har vi ett makro som heter main att jobba med. Markera denna och tryck på Redigera.

Makrot main innehåller inte så mycket utan är bara ett skelett som inte gör något. Varje makro startas med sub och namnet på makrot, i detta fallet Sub main och slutas med End Sub.

Under End Sub kan vi skriva ett nytt makro. Skriv in följande:

Sub textmeddelande
Msgbox "Detta är en textruta"
End Sub

Stäng sen fönstret och gå in under Verktyg/Makron/Ordna makron/OpenOffice.org Basic igen så ser vi att vårt nya makro har tillkommit sen sist.

Nu ska vi göra en knapp i ett formulär som är länkad till makrot.

Skapa ett formulär via guiden. Det är formuläret som är det viktiga nu och inte tabellen. Välj sen att öppna formuläret i editeringsläget.

Tryck på knappen jag markerat och välj ett lämpligt ställe i formuläret att dra ut den till.

Dubbelklicka sen på den nya knappen för att få upp inställningarna. Under Allmäntfliken kan vi ändra etiketten till ett roligare namn än Kommandoknapp. Jag väljer Textruta.

Tryck sen på fliken Händelser. Det är här makrot vi skrev kommer in i bilden. Vi kan välja när makrot ska aktiveras, om det är vid fokusering av knappen eller om man trycker på musknappen. Jag tycker det är bra att använda alternativet ”Musknapp nedtryckt”.

Tryck på knappen med punkterna till höger och i följande ruta väljer vi knappen Makro. Bläddra nu till makrot textmeddelande som låg under Mina makron/standard/Module1 och tryck OK.

Som vi kan se så har vårt makro kopplats till funktionen ”Musknapp nedtryckt”, detta i egenskaperna till knappen vi skapade. Välj att spara formuläret nu och stäng det sen. Öppna nu formuläret och testa att trycka på knappen.

Denna ruta ska komma upp när man trycker på knappen.

Vi vill nu göra ett makro till som vi kopplar till en ny knapp. Gå in under makron i Verktygsmenyn igen. Detta makro är ett stäng formulär makro och detta betyder att formuläret kommer att stängas ner när man trycker på knappen.

Skriv in detta under det sista makrot (vågar inte använda stängformulär eftersom jag tvivlar på att åäö fungerar):

Sub CloseForm
ThisComponent.CurrentController.Frame.close(True)
End Sub

Nu ska det se ut enligt följande:

Skapa nu en ny knapp i formuläret i editeringsläget och testa att koppla denna knapp på samma sätt som föregående makro. På detta sätt kan man skriva makro efter makro i samma fil efter varandra med Sub och End Sub.

Testa nu och stäng ner hela Base, spara om det är behövs och starta programmet igen. Nu kommer det komma upp ett meddelande som visar att vi har makron inbakat i vår databas och det är en säkerhetsdetalj som OpenOffice.org har. Eftersom vi valde medelsäkerhet så får vi upp denna fråga.

Återigen, tänk på att säkerheten kan åsidosättas om man använder makron på felaktigt sätt. Mina exempel är skonsamma och gör inte så mycket men hämtar man hem färdiga makron från främmande sidor så bör man ha lite koll på vad dom gör så att ingenting otrevligt inträffar.

jul 282010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer behandlar fotnoter som ett område. Det innebär i praktiken att fotnoten blir ett eget ord. Detta kan ställa till det om en fotnot hamnar i slutet av en rad. Ordet framför fotnotstecknet hamnar på en rad medan fotnotstecknet hamnar på nästa. Ord och tecken ska givetvis höra samman. Om man skriver en text med många fotnoter kommer man förr eller senare att stöta på problemet.

Ord och fotnot hamnar på olika rader. Det är inte alls bra...

Det lätt att lösa. Gör så här:

Sätt markören direkt efter ordet, i mitt fall tills, men framför fotnoten. Välj sedan Infoga – Formateringsmarkör – Mjukt bindestreck (eller tangentkommandot CTRL -). Det ”klistrar” samman saker på ömsom bindestrecket. Ord och fotnotstecken hör nu samman och tecknet följer ordet.

Med ett mjukt bindestreck hålls ord och fotnot samman!

Mjuka bindestreck skrivs inte ut och syns inte.

jul 272010
 

Flattr this!

Det finns något som heter makron i OpenOffice.org som är ytterst värdefullt. Dessa kan användas oberoende om man använder Write, Calc, Impress eller Base. Makron används ofta för att automatisera jobb åt en som annars hade varit tidsödande.

Jag kommer  att visa hur makron fungerar i Base. Där kan man bl. a. koppla knappar till funktioner och det är bara fantasin som sätter gränsen för vad som är möjligt. I princip kan man få en självständig applikation av en Base-databas.

OpenOffice.org kör med sin egna Basic som kan liknas vid VisualBasic eller Delphi. Klarar man att programmera till dessa två program så ser man genast likheten. Makron är svåra att skriva och det är en brant inlärningskurva. Jag fick sitta i åtskilliga timmar för att förstå hur makron fungerar i Base. Programmeringen är en annan femma och jag har långt ifrån gett upp detta även om det ibland känns hopplöst. Nästa blogginlägg kommer jag visa hur makron skrivs och var dom skrivs och förhoppningsvis blir en och annan inspirerad.

Just nu håller jag på och bearbetar en bruksanvisning som är baserad på blogginläggen för att man på ett smidigare sätt ska kunna läsa allting i lugn och ro. Makron är den sista delen i Base som jag inte gått igenom i tidigare bloggar. Base delar kommer jag fortsätta att blogga om och det blir mer avancerat ju längre jag kommer och ställer därför högre krav på mig.

Att visa andra hur Base fungerar genom bloggarna är en morot som gör att jag inspireras till nya och mer avancerade blogginlägg och förhoppningen i framtiden är att bruksanvisningen ska bli komplett.


jul 262010
 

Flattr this!

I grundinställningarna är OpenOffice inte inställt att kontrollera ord med siffror. Programmet söker inte efter felstavade ord med siffror. Detta leder till märkligheter. Om man infogar en siffra i ett vanligt ord anser inte OpenOffice att det är felstavat.

Med grundinställningarna anser inte OpenOffice att dessa ord är felstavade...

Det är irriterande. Det första exemplet, L1inux, är konstruerat, medan det andra, 1800-tlaet, är ett tangentfel som jag ofta gör. OpenOffice rättar normalt sett tlaet till talet, men eftersom bindestrecket förenar det till ett ord med 1800, accepterar OpenOffice det felstavade ordet.

En irriterande bieffekt är att litet längre felstavade ord, som 1800-tlaet, automatiskt kommer in på listan för ordkomplettering. Om man förlitar sig på listan, är risken därför stor att alla 1800-talet blir 1800-tlaet.

Om man väl fått in en felstavning bland ordkompletteringarna är det lätt hänt att man accepterar felstavningar på fler ställen.

Normalt sett kommer bara ord som finns med i ordlistan med bland ordkompletteringarna. De anses som granskade och godkända. Eftersom ord med siffror inte kontrolleras slinker de igenom utan kontroll.

Om man väl fått in felstavade ord bland ordkompletteringarna måste man gå in under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ordkomplettering och ta bort felstavade ord manuellt. Jag tycker det hade varit bättre om OOo från början kontrollerade ord som 1800-tlaet och såg till att de inte nästlar sig in i systemet. Det är ju en uppenbar felstavning!

Egenheten går enkelt att åtgärda.

Gör så här:

Gå in under Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Lingvistik. Bocka för rutan Kontrollera ord med siffror i den nedre rullmenyn.

Färdigt!

Nu rättstavar OpenOffice ord med siffror. Exemplen ovan blir båda markerade som felstavade och ges korrekta förslag till rättning.

Nu är orden markerade som felstavade. Ordlistan ger korrekta ändringsförslag.

Jag har letat i den inbyggda hjälpen och manualer för att se om det finns några nackdelar att ändra grundinställningen. De ger inga direkta ledtrådar. Jag har kört med ändringen i några veckor och har inte stött på några problem. Rättstavningen reagerar inte på rena tal, bara på ord med både bokstäver och siffror. Jag rekommenderar därför i dagsläget att man ändrar grundinställningen. Om någon ändrar inställningen och stöter på problem, eller vet vilka eventuella nackdelar det finns, skulle det vara bra med en kommentar!

Tips: För att få ordkomplettering och rättstavning att fungera som de är tänkta måste man installera den svenska ordlistan.

jul 212010
 

Flattr this!

Ibland har man behov av att göra tillfälliga, väl synliga ändringar eller att våldsamt brainstorma över ett dokument. Ett suveränt verktyg för detta är Ardesia. Det är dessutom ett väldigt roligt program!

Ardesia lägger sig som en extra verktygsrad vid kanten av skärmen. Man växlar mellan Ardesia och de program man arbetar med.

Med Ardesia kan man lägga till färggranna markeringar, extra text och figurer. Det är med andra ord ett enkelt ritprogram. Det speciella är att det fungerar tillsammans med andra program, som ett överlägg eller extra ritlager. Det fungerar till och med utan program. Man kan klottra direkt på skrivbordet. Ännu smartare är att man kan visa och dölja sitt klotter. Man kan spara det och till och med spela in det. På så sätt kan man använda Ardesia som ett avancerat instruktionsverktyg tillsammans med ett vanligt dokument.

Ett annat helt suveränt sätt att använda Ardesia på är för att infoga kommentarer, markera eller lägga till saker under en presentation. Ardesia fungerar utmärkt tillsammans med till exempel OpenOffice Impress och ersätter de torftiga inbyggda redskapen när man vill infoga kommentarer eller markera saker.

En liten nackdel är att skrivfunktionen inte har stöd för åäö. Man får skriva svenska ord med ritverktygen.

Här visar jag några av de möjligheter man har att kommentera en bild i en presentation

Ardesia har snabbt blivit mitt favoritprogram när jag vill klottra!

Förutom seriös användning kan man ha obegränsad oseriös nytta av programmet genom att skriva meddelanden till kompisar och arbetskamrater på deras bildskärmar, klottra ner deras viktigaste filer (tyvärr utan att förstöra dem…) och så vidare. Ardesia är en höjdare!

Läs mer här!

Ardesia går att ladda ner härifrån. Det finns för Windows och färdigpaketerat för några Linuxversioner.

Ett litet tips då man installerat Ardesia i Ubuntu Linux är att programmet efter installation inte dök upp i programmenyn för mig. Det är litet jobbigt att starta program från terminalen. Genom att högerklicka på Ubuntukringlan uppe till vänster kan man redigera menyerna. På lämpligt ställe lägger man in ett nytt objekt och skriver in detta i programstartaren:

Sedan finns Ardesia i menyn med ikon och allt!

jul 182010
 

Flattr this!

För några dagar sedan skrev jag om Bokmärken i OpenOffice Writer. Det finns flera roliga och avancerade knep man kan använda dem till. Ett är för sidnumrering.

Antag att du vill ha en numrering som säger Sidan 1 av 7, Sidan 2 av 7 eller 1(7), 2(7). Den andra siffran visar det totala sidantalet i dokumentet. Det är lätt fixat med ett bokmärke.

Se först till att du förstår grunderna för sidnumrering i Writer. Jag har skrivit om det här. Det brukar vara en av de saker som ställer till med litet problem för nya användare.

Jag har gjort en vanlig sidnumrering. Jag vill att det stod Sidan 68 av 69 där 69 är det totala sidantalet i dokumentet

Gör sedan så här:

1. Gå till sista sidan i dokumentet. Välj Infoga – bokmärke på valfritt ställe. Tänk på att bokmärken inte syns och det därför är lätt att radera dem av misstag. Kalla det något lämpligt. I exemplet kallar jag det ”Kapitelslut”.

2. Placera nu musmarkören i sidhuvud/sidfot där du har din vanliga sidnumrering och där du vill ha det totala sidantalet, i mitt exempel direkt efter sidnumret. Välj Infoga – Fältkommando – Andra… (CTRL+F2). Under fliken Korshänvisningar väljer du Bokmärken och väljer Bokmärket du gjorde i steg 1. Se till att Infoga referens till Sida är valt. Det bör vara förval. Klicka därefter Infoga och Stäng.

Färdigt!

Färdigt, men det går att få till snyggare. Sidhuvuden/sidfötter är likadana i hela dokumentet så vida du inte byter sidformatmall. De ändringar du gör på en sida följer med till alla andra sidor

I efterhand kan man snygga till sidfot/sidhuvud på önskat sätt för att numreringen ska bli tydligare.

Genom att skriva in saker i sidfoten kan jag få sidnumreringen att se ut så här eller...

... Så här!

Tips: Knepet fungerar lika bra om man har ett dokument med flera kapitel och man vill att varje kapitel ska starta om på sidnummer 1 som jag skrivit om här. Då sätter man ett bokmärke på sista sidan i varje kapitel i steg 1 och väljer bokmärke för respektive kapitel i steg 2. Då visar andra siffran i sidnumreringen totalt antal sidor i kapitlet.

jul 152010
 

Flattr this!

Bokmärken är en underskattad och förmodligen ganska okänd funktion i OpenOffice Writer. Man infogar ett bokmärke på menyn Infoga – Bokmärke. I grund är de till för att underlätta navigering till valfria ställen i dokument. De syns inte. Man ser dem och kan navigera till dem då man öppnar Navigatorn (F5) under en egen kategori. Genom att klicka på ett bokmärke flyttar man till det. Bokmärken syns inte vid utskrift. Ett sätt att snabbt se en lista och navigera bland bokmärken är att högerklicka på ”Sida” längst ner till vänster på fönsterramen.

Man kan navigera bland bokmärken via fönsterramen

Förutom dessa grundläggande funktioner kan man använda bokmärken till betydligt mer avancerade saker. En sätt är att förvandla dem till mål för hyperlänkar. Detta underlättar navigering och korsreferenser ännu mer.

Gör så här:

1. Placera musmarkören där du vill att bokmärket ska finnas, det vill säga målet för hyperlänken. Där väljer du Infoga – Bokmärke. Ge bokmärket ett bra namn. I mitt exempel kallar jag det Se här! Ett bättre namn är ofta det texten handlar om.

Bokmärket infogas där man vill sätta målet för hyperlänken

Avsnittet innehåller citat om den dessvärre sedan länge avsomnade svenska tidskriften Poetisk kalender.

2. Tryck F5 för att göra Navigatorn synlig. Under Bokmärken finns nu det nysatta bokmärket.

Bokmärken finns som en egen kategori i Navigatorn

3. Leta reda på det textställe därifrån du vill länka. I exemplet vill jag länka från ett annat ställe där jag skriver om Poetisk Kalender till stället jag satte bokmärket. För att få en Hyperlänk markerar jag bokmärket i Navigatorn och drar och släpper det där jag vill ha det i texten.

Se här! blir en hyperlänk till det första textstället. Hade jag valt ett bättre namn hade jag kunnat få hyperlänken att smälta in i texten.

Färdigt! Med CTRL+Musklick på länken flyttar jag till länkmålet.

Tips 1: Man kan ändra inställningar för hyperlänkar under Redigera – Hyperlänk.

Tips 2: Hyperlänkar finns kvar då man exporterar till pdf. Det är ett utmärkt sätt att underlätta för läsare att navigera i stora och komplicerade dokument.

Tips 3: Bokmärken är som sagt osynliga. Det är därför lätt att man raderar dem av misstag. Med tillägget Visible Bookmarks kan man göra bokmärken synliga som kommentarer och en del andra trick.

Tips 4: Bokmärken är en av de saker som inte fungerar särskilt bra att föra över till MS Office. Om du exporterar filer i .doc format är risken stor att bokmärken inte följer med korrekt.

jul 122010
 

Flattr this!

För någon dag sedan skrev jag om att man kan använda dokumentmallar gjorda för MS Office i OpenOffice. Dokumentmallar till MS Office finns att ladda hem på många hemsidor. Ibland måste man fixa detaljer för att få mallarna att fungera i OpenOffice. En tumregel är att ju mer komplex en mall är, desto större risk är det att något inte fungerar.

På hemsidan Vertex42 finns mängder med dokumentmallar och annat matnyttigt för Excel. Självklart kan man lika gärna använda mallar därifrån i Calc.

Ett exempel är en dokumentmall för tidslinjer. En tidslinje är ett bra verktyg för att grafiskt visa händelser till exempel i någons liv.

Det finns en avancerad mall för en sådan tidslinje för Excel här. Den är gratis att använda för personligt bruk.

Dokumentmallen fungerar inte rakt av i Calc. Dataetiketterna på diagrammet blir fel.

Dokumentmallen med exempel öppnad direkt i Calc...

Istället för att visa händelserna visar den avståndet från tidslinjen till etiketten.

Etiketterna på diagrammet blir fel. Istället för händelser visar de avståndet från baslinjen, vilket blir obegripligt

Hur mallen kan ändras för att passa i Calc är ett fint exempel på styrkan i fri programvara och den support som finns för OpenOffice. En användare postade en fråga om mallen på OpenOffice engelska användarforum och fick snabbt svar av andra användare. Stegvis arbetades mallen gemensamt om så att den passar för Calc.

Efter litet bearbetning fungerar dokumentmallen i Calc. Etiketterna i diagrammet visar nu händelser

Eftersom licensen inte medger spridning av mallen utan tillstånd, kan jag inte lägga upp den ändrade varianten. Ändringarna är dock enkla att göra. Förutom hur man får ordning på dataetiketterna, finns råd hur man bygger mallen från början i Calc. Man måste göra på ett litet annorlunda sätt jämfört med Excel. Det finns även instruktion för hur man får texten i etiketterna att flyta över flera rader.

Det är detta som är fördelen med fri programvara. Om någon kommer på en lösning publiceras den snabbt och andra kan ta del av den. Att söka hjälp på forum när man kör fast kan vara ovant i början. Det är standard för fri programvara. Erfarna användare delar med sig av sin kunskap och det finns en enorm kunskapsbas. När man väl vant sig att söka hjälp på detta sätt inser man att man lär sig använda sin dator och sina program bättre än man gör med traditionella ”betalprogram” genom att posta och läsa på forum.

Nu kan jag använda dokumentmallen och göra en tidslinje över fornforskaren Johan Haquin Wallmans liv.


Apropå tidslinjer, på samma hemsida finns ett par andra fina malldokument för andra typer av tidslinjer. Med en av dem gjorde jag denna översikt över fornforskare från tidigt 1800-tal.

Båda mallarna verkar fungera i Calc utan justeringar.

Det finns även en litet enklare tidslinje på OpenOffice sida för malldokument.