jul 032010
 

Flattr this!

Det är ingen hemlighet att jag tycker om att arbeta i kontorssviten OpenOffice. OpenOffice får sällan stora rubriker eller testas ingående av datorskribenter. Det ses ofta som ett gratis, men sämre alternativ till MS Office. OpenOffice är emellertid ett eget program som är väl så bra, ofta bättre, än MS Office.

MS Office däremot, brukar alltid recenseras av datorskribenter som får något lyriskt i tonen då de prövar nyheterna, även om det ofta handlar om omstuvade redan befintliga funktioner. Testerna brukar sällan vara djuplodande utan är hyllningar till Microsoft. Man undersöker varken programmet utifrån hur det fungerar som arbetsredskap, eller jämför det med andra kontorsprogram som kan göra samma uppgifter väl så bra. Många tester av MS Office är illa dold reklam och speglar inte kvaliteten hos MS Office.

Det finns belägg för att det kan vara så. På de länkade sidorna Download.com och Cnet.com kan man ladda ner och betygsätta datorprogram. Program betygsätts också av recensenter. Det är intressant att jämföra MS Office med OpenOffice.

MS Office får genomgående höga betyg av proffsrecensenterna. På Download.com får Office 2010 fyra stjärnor.

MS Word 2007 får toppbetyg, fem stjärnor.

De höga proffsbetygen ska jämföras med användarnas betyg, tre, respektive 2,5 stjärnor. PowerPoint och Excel 2007 får ännu lägre betyg, en respektive två stjärnor.

Antalet recensenter är dock litet.

På Cnet.com får MS Office Hem och Student 3,5 i betyg av proffstyckaren, men bara 2 i betyg av användarna.

OpenOffice får å sin sida toppbetyg, 5, av proffset på Download.com. Användarna, 1407 stycken, ger programmet en fyra, högre än någon av Microsofts produkter.

Samma sak på pcmag.com. MS Office 2007 får 4,5 i betyg av proffstyckaren, men underkänt, 1,5 av användarna.

MS Office 2010 får fyra i betyg av proffstyckaren (Har MS Office blivit sämre?) och tre av användarna. Antalet röster är dock litet.

Den senaste OpenOffice version man brytt sig om att recensera är version 3.0 från 2008. Det har släppts fyra versioner sedan dess. Recensenten anser att det är värt 3,5 medan användarna sätter en fyra.

Slutsatsen är att MS Office får höga betyg av proffstyckare, men värderas betydligt lägre av användare. Användarbetygen är ibland riktigt låga, till och med underkänt. Användare brukar program dagligen till verkliga arbetsuppgifter. Betyg från användare bör därför visa på hur program uppför sig i skarpa miljöer. MS Office håller inte måttet.

Skillnaden mellan proffsrecensenter och användare kan bero på fler saker. Proffstyckare får sina testprogram gratis, medan användare betalar för dem. Får man ett programpaket för flera tusen kronor, är det svårt att göra ner det i en recension. Betalar man dyrt för något, blir man extra besviken om produkten inte fungerar som förväntat.

Jag tror också att recensenter fastnar för det ytliga. Man ser ögongodis, men har inte tid att skriva en bok på flera hundra sidor för att testa ett ordbehandlingsprogram. Därmed blir deras tester ytliga och speglar inte hur program används. Eftersom MS Office innehåller mängder med ögongodis får det högt betyg. OpenOffice saknar i stort sett ögongodis och tilltalar därför inte recensenter. Att sedan OpenOffice Writer är ett bättre ordbehandlingsprogram än MS Word undgår recensenterna. Användare märker detta då de använder programmen djupare är recensenter.

OpenOffice får ganska högt betyg av proffstyckare. Användare ger det också högt betyg. Givetvis beror detta delvis på att det är gratis. Gratis brukar vara recensenternas enda argument till att man ska testa OpenOffice. Jag tycker man ska vikta gratisaspekten lågt. Om man inte kan utföra sina arbetsuppgifter, spelar det ingen roll att ett program är gratis. OpenOffice är inte en dålig gratisklon av MS Office. Det är ett eget program, fullt kapabelt för avancerade arbetsuppgifter. Jag tror inte att OpenOffice hade fått så höga betyg av användare om det inte hade fungerat som arbetsredskap.

Sammanfattningsvis visar siffrorna att OpenOfficeanvändare är mer nöjda med sitt kontorspaket än MS Officeanvändare. Givetvis gör jag inga anspråk på att mina observationer håller någon högre vetenskaplig nivå. Antalet test är litet och antalet recensenter likaså. Man bör både ha ett större material och analysera svaren djupare. Trenden finns emellertid. Användare tycker generellt att OpenOffice är bättre än MS Office och att de kan använda OpenOffice på ett fullgott sätt.