jul 112010
 

Flattr this!

Man kan öppna och arbeta i filer skapade i MS Office i OpenOffice. Det innebär att man kan använda dokumentmallar skapade för MS Office i OpenOffice. Ibland kan man få göra mindre justeringar för att få mallen att fungera. Ett knep för att undvika många problem är att spara om dokumentmallen innan man börjar använda den till ODF-format, OpenOffice eget format.

Var är bästa stället för dokumentmallar till Microsoft Office för OpenOffice? Givetvis Microsofts hemsida:

  • Ladda hem svenska mallar här.
  • Ladda hem engelska mallar här.

Microsoft ligger ju litet efter rent tekniskt. Därför är nedladdningen mer omständlig än den skulle behöva vara. Du kan bara ladda ner mallar en och en. Du måste dessutom godkänna villkoren i Microsofts Serviceavtal, ett dokument på 30 sidor komplicerad juridisk text för varje mall. Om du inte vill göra det så ladda inte ner mallarna. Jag har till exempel svårt att leva upp till villkoret att jag måste: ”följa regler för uppförande och andra villkor som vi uppställer” Microsoft är ju Microsoft!

Med detta vill jag ha sagt att dessa mallar visserligen är gratis, men inte fria som det mesta jag brukar skriva om. Var och en avgör själv om man vill använda Microsofts dokumentmallar.