jul 152010
 

Flattr this!

Bokmärken är en underskattad och förmodligen ganska okänd funktion i OpenOffice Writer. Man infogar ett bokmärke på menyn Infoga – Bokmärke. I grund är de till för att underlätta navigering till valfria ställen i dokument. De syns inte. Man ser dem och kan navigera till dem då man öppnar Navigatorn (F5) under en egen kategori. Genom att klicka på ett bokmärke flyttar man till det. Bokmärken syns inte vid utskrift. Ett sätt att snabbt se en lista och navigera bland bokmärken är att högerklicka på ”Sida” längst ner till vänster på fönsterramen.

Man kan navigera bland bokmärken via fönsterramen

Förutom dessa grundläggande funktioner kan man använda bokmärken till betydligt mer avancerade saker. En sätt är att förvandla dem till mål för hyperlänkar. Detta underlättar navigering och korsreferenser ännu mer.

Gör så här:

1. Placera musmarkören där du vill att bokmärket ska finnas, det vill säga målet för hyperlänken. Där väljer du Infoga – Bokmärke. Ge bokmärket ett bra namn. I mitt exempel kallar jag det Se här! Ett bättre namn är ofta det texten handlar om.

Bokmärket infogas där man vill sätta målet för hyperlänken

Avsnittet innehåller citat om den dessvärre sedan länge avsomnade svenska tidskriften Poetisk kalender.

2. Tryck F5 för att göra Navigatorn synlig. Under Bokmärken finns nu det nysatta bokmärket.

Bokmärken finns som en egen kategori i Navigatorn

3. Leta reda på det textställe därifrån du vill länka. I exemplet vill jag länka från ett annat ställe där jag skriver om Poetisk Kalender till stället jag satte bokmärket. För att få en Hyperlänk markerar jag bokmärket i Navigatorn och drar och släpper det där jag vill ha det i texten.

Se här! blir en hyperlänk till det första textstället. Hade jag valt ett bättre namn hade jag kunnat få hyperlänken att smälta in i texten.

Färdigt! Med CTRL+Musklick på länken flyttar jag till länkmålet.

Tips 1: Man kan ändra inställningar för hyperlänkar under Redigera – Hyperlänk.

Tips 2: Hyperlänkar finns kvar då man exporterar till pdf. Det är ett utmärkt sätt att underlätta för läsare att navigera i stora och komplicerade dokument.

Tips 3: Bokmärken är som sagt osynliga. Det är därför lätt att man raderar dem av misstag. Med tillägget Visible Bookmarks kan man göra bokmärken synliga som kommentarer och en del andra trick.

Tips 4: Bokmärken är en av de saker som inte fungerar särskilt bra att föra över till MS Office. Om du exporterar filer i .doc format är risken stor att bokmärken inte följer med korrekt.