jul 182010
 

Flattr this!

För några dagar sedan skrev jag om Bokmärken i OpenOffice Writer. Det finns flera roliga och avancerade knep man kan använda dem till. Ett är för sidnumrering.

Antag att du vill ha en numrering som säger Sidan 1 av 7, Sidan 2 av 7 eller 1(7), 2(7). Den andra siffran visar det totala sidantalet i dokumentet. Det är lätt fixat med ett bokmärke.

Se först till att du förstår grunderna för sidnumrering i Writer. Jag har skrivit om det här. Det brukar vara en av de saker som ställer till med litet problem för nya användare.

Jag har gjort en vanlig sidnumrering. Jag vill att det stod Sidan 68 av 69 där 69 är det totala sidantalet i dokumentet

Gör sedan så här:

1. Gå till sista sidan i dokumentet. Välj Infoga – bokmärke på valfritt ställe. Tänk på att bokmärken inte syns och det därför är lätt att radera dem av misstag. Kalla det något lämpligt. I exemplet kallar jag det ”Kapitelslut”.

2. Placera nu musmarkören i sidhuvud/sidfot där du har din vanliga sidnumrering och där du vill ha det totala sidantalet, i mitt exempel direkt efter sidnumret. Välj Infoga – Fältkommando – Andra… (CTRL+F2). Under fliken Korshänvisningar väljer du Bokmärken och väljer Bokmärket du gjorde i steg 1. Se till att Infoga referens till Sida är valt. Det bör vara förval. Klicka därefter Infoga och Stäng.

Färdigt!

Färdigt, men det går att få till snyggare. Sidhuvuden/sidfötter är likadana i hela dokumentet så vida du inte byter sidformatmall. De ändringar du gör på en sida följer med till alla andra sidor

I efterhand kan man snygga till sidfot/sidhuvud på önskat sätt för att numreringen ska bli tydligare.

Genom att skriva in saker i sidfoten kan jag få sidnumreringen att se ut så här eller...

... Så här!

Tips: Knepet fungerar lika bra om man har ett dokument med flera kapitel och man vill att varje kapitel ska starta om på sidnummer 1 som jag skrivit om här. Då sätter man ett bokmärke på sista sidan i varje kapitel i steg 1 och väljer bokmärke för respektive kapitel i steg 2. Då visar andra siffran i sidnumreringen totalt antal sidor i kapitlet.