jul 262010
 

Flattr this!

I grundinställningarna är OpenOffice inte inställt att kontrollera ord med siffror. Programmet söker inte efter felstavade ord med siffror. Detta leder till märkligheter. Om man infogar en siffra i ett vanligt ord anser inte OpenOffice att det är felstavat.

Med grundinställningarna anser inte OpenOffice att dessa ord är felstavade...

Det är irriterande. Det första exemplet, L1inux, är konstruerat, medan det andra, 1800-tlaet, är ett tangentfel som jag ofta gör. OpenOffice rättar normalt sett tlaet till talet, men eftersom bindestrecket förenar det till ett ord med 1800, accepterar OpenOffice det felstavade ordet.

En irriterande bieffekt är att litet längre felstavade ord, som 1800-tlaet, automatiskt kommer in på listan för ordkomplettering. Om man förlitar sig på listan, är risken därför stor att alla 1800-talet blir 1800-tlaet.

Om man väl fått in en felstavning bland ordkompletteringarna är det lätt hänt att man accepterar felstavningar på fler ställen.

Normalt sett kommer bara ord som finns med i ordlistan med bland ordkompletteringarna. De anses som granskade och godkända. Eftersom ord med siffror inte kontrolleras slinker de igenom utan kontroll.

Om man väl fått in felstavade ord bland ordkompletteringarna måste man gå in under Verktyg – Alternativ för autokorrigering, fliken Ordkomplettering och ta bort felstavade ord manuellt. Jag tycker det hade varit bättre om OOo från början kontrollerade ord som 1800-tlaet och såg till att de inte nästlar sig in i systemet. Det är ju en uppenbar felstavning!

Egenheten går enkelt att åtgärda.

Gör så här:

Gå in under Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Lingvistik. Bocka för rutan Kontrollera ord med siffror i den nedre rullmenyn.

Färdigt!

Nu rättstavar OpenOffice ord med siffror. Exemplen ovan blir båda markerade som felstavade och ges korrekta förslag till rättning.

Nu är orden markerade som felstavade. Ordlistan ger korrekta ändringsförslag.

Jag har letat i den inbyggda hjälpen och manualer för att se om det finns några nackdelar att ändra grundinställningen. De ger inga direkta ledtrådar. Jag har kört med ändringen i några veckor och har inte stött på några problem. Rättstavningen reagerar inte på rena tal, bara på ord med både bokstäver och siffror. Jag rekommenderar därför i dagsläget att man ändrar grundinställningen. Om någon ändrar inställningen och stöter på problem, eller vet vilka eventuella nackdelar det finns, skulle det vara bra med en kommentar!

Tips: För att få ordkomplettering och rättstavning att fungera som de är tänkta måste man installera den svenska ordlistan.