jul 282010
 

Flattr this!

Ska nu visa hur och var man skriver ett makro och allmänt hur det fungerar. Dessutom tänkte jag koppla makron till knappar i ett formulär för att få ett bra exempel. Samtidigt vill jag visa varningens finger för att hämta makron på måfå på internet för dom kan innehålla virus. Därför bör man ha någorlunda koll på vad man gör och bara besöka betrodda sidor.

Starta OpenOffice Base och skapa en ny databas. Skapa därefter en enkel tabell. Jag valde ID och Namn som fältnamn bara för att ha en tabell. Blir lättare vid senare tillfälle när vi ska göra ett formulär via guiden.

För att alla makron ska fungera så måste vi ändra på säkerhetsinställningarna i OpenOffice. Gå in under Verktyg/Alternativ och välj Säkerhet under OpenOffice.org och tryck sen på knappen Makrosäkerhet som bilden visar.

Här kan man välja hur hög säkerheten ska vara. Väljer man högsta säkerhet så kommer nästan inga makron alls att fungera. Vet man vad man håller på med så går det att skruva ner till lägsta säkerhet men rekommenderat är medelsäkerhet för då får man ett varningsfönster där man kan välja mellan aktivera eller inaktivera makron varje gång Base startas.

För att skriva vårt makro så går vi in under menyn Verktyg/Makron/Ordna makron/OpenOffice.org Basic.

Det är det markerade området vi ska jobba med. Min databas heter Makrotest.odb och har därför hamnat i listan. Väljer vi att jobba under det namnet så fungerar bara makrona just till nämnd databas. Därför är det bättre att jobba med Mina makron.

Börja med att trycka på pluset till vänster om Mina makron och vi får upp Standard och sen Module1.

Nu har vi ett makro som heter main att jobba med. Markera denna och tryck på Redigera.

Makrot main innehåller inte så mycket utan är bara ett skelett som inte gör något. Varje makro startas med sub och namnet på makrot, i detta fallet Sub main och slutas med End Sub.

Under End Sub kan vi skriva ett nytt makro. Skriv in följande:

Sub textmeddelande
Msgbox "Detta är en textruta"
End Sub

Stäng sen fönstret och gå in under Verktyg/Makron/Ordna makron/OpenOffice.org Basic igen så ser vi att vårt nya makro har tillkommit sen sist.

Nu ska vi göra en knapp i ett formulär som är länkad till makrot.

Skapa ett formulär via guiden. Det är formuläret som är det viktiga nu och inte tabellen. Välj sen att öppna formuläret i editeringsläget.

Tryck på knappen jag markerat och välj ett lämpligt ställe i formuläret att dra ut den till.

Dubbelklicka sen på den nya knappen för att få upp inställningarna. Under Allmäntfliken kan vi ändra etiketten till ett roligare namn än Kommandoknapp. Jag väljer Textruta.

Tryck sen på fliken Händelser. Det är här makrot vi skrev kommer in i bilden. Vi kan välja när makrot ska aktiveras, om det är vid fokusering av knappen eller om man trycker på musknappen. Jag tycker det är bra att använda alternativet ”Musknapp nedtryckt”.

Tryck på knappen med punkterna till höger och i följande ruta väljer vi knappen Makro. Bläddra nu till makrot textmeddelande som låg under Mina makron/standard/Module1 och tryck OK.

Som vi kan se så har vårt makro kopplats till funktionen ”Musknapp nedtryckt”, detta i egenskaperna till knappen vi skapade. Välj att spara formuläret nu och stäng det sen. Öppna nu formuläret och testa att trycka på knappen.

Denna ruta ska komma upp när man trycker på knappen.

Vi vill nu göra ett makro till som vi kopplar till en ny knapp. Gå in under makron i Verktygsmenyn igen. Detta makro är ett stäng formulär makro och detta betyder att formuläret kommer att stängas ner när man trycker på knappen.

Skriv in detta under det sista makrot (vågar inte använda stängformulär eftersom jag tvivlar på att åäö fungerar):

Sub CloseForm
ThisComponent.CurrentController.Frame.close(True)
End Sub

Nu ska det se ut enligt följande:

Skapa nu en ny knapp i formuläret i editeringsläget och testa att koppla denna knapp på samma sätt som föregående makro. På detta sätt kan man skriva makro efter makro i samma fil efter varandra med Sub och End Sub.

Testa nu och stäng ner hela Base, spara om det är behövs och starta programmet igen. Nu kommer det komma upp ett meddelande som visar att vi har makron inbakat i vår databas och det är en säkerhetsdetalj som OpenOffice.org har. Eftersom vi valde medelsäkerhet så får vi upp denna fråga.

Återigen, tänk på att säkerheten kan åsidosättas om man använder makron på felaktigt sätt. Mina exempel är skonsamma och gör inte så mycket men hämtar man hem färdiga makron från främmande sidor så bör man ha lite koll på vad dom gör så att ingenting otrevligt inträffar.

jul 282010
 

Flattr this!

OpenOffice Writer behandlar fotnoter som ett område. Det innebär i praktiken att fotnoten blir ett eget ord. Detta kan ställa till det om en fotnot hamnar i slutet av en rad. Ordet framför fotnotstecknet hamnar på en rad medan fotnotstecknet hamnar på nästa. Ord och tecken ska givetvis höra samman. Om man skriver en text med många fotnoter kommer man förr eller senare att stöta på problemet.

Ord och fotnot hamnar på olika rader. Det är inte alls bra...

Det lätt att lösa. Gör så här:

Sätt markören direkt efter ordet, i mitt fall tills, men framför fotnoten. Välj sedan Infoga – Formateringsmarkör – Mjukt bindestreck (eller tangentkommandot CTRL -). Det ”klistrar” samman saker på ömsom bindestrecket. Ord och fotnotstecken hör nu samman och tecknet följer ordet.

Med ett mjukt bindestreck hålls ord och fotnot samman!

Mjuka bindestreck skrivs inte ut och syns inte.