jul 312010
 

Flattr this!

Jag har lärt mig OOo på egen hand. Jag har sökt och frågat på webbforum och bloggar. Jag har laddat hem engelska manualer härifrån. Jag tycker de innehåller den bästa översikten över OOo som finns. De är gratis att ladda hem, men går också att köpa i bokform. Nackdelen är att de är på engelska.

På OpenOffice.orgs svenska hemsida finns en del guider och dokumentation på svenska. En del är litet föråldrat och materialet är inte heltäckande.

Det gör att jag nog lärt mig de delar av OpenOffice jag använder på djupet. Som det framgår av bloggen är det mest Writer, en del Impress och grundläggande användning av Calc. Det har skett genom misstag, flitig användning och experimenterande.

Ett enklare sätt att lära sig ett programpaket är att läsa böcker. Det finns flera böcker på engelska. Det finns emellertid förvånande få böcker om OpenOffice på svenska. De flesta är utgivna på små bokförlag som man får leta efter för att hitta. En del böcker tar upp äldre versioner av OOo och är därför inaktuella. Här är de aktuella böcker jag hittat:

  • Förlaget Behandlade ord ger ut en lärobok om OpenOffice. Den är hyfsat aktuell och tar upp version 3.2. Boken ger goda grundläggande kunskaper. Det är version 3.1 av OOo som behandlas i boken.

  • En liknande grundbok, Datorkunskap OpenOffice 3.1 har Iréne Friberg skrivit på Docendo förlag. Boken tar förutom OOo upp grundläggande datorhantering i Windowsmiljö och hur några andra vanliga datorprogram fungerar.

Grundböcker gör att man snabbt kommer igång. Ibland saknas avancerade tips och lösningar.

  • Olle Vejde har skrivit boken Statistik med OpenOffice 3. Boken vänder sig till litet mer avancerade användare. Den visar hur man använder Calc för statistiska beräkningar och funktioner. Boken är den bästa instruktion jag sett på det området. Man bör veta en del om matematik och statistik för att fullt ut kunna ta till sig innehållet.

Dessa är de böcker på svenska jag hittat om OOo. Det finns några ytterligare som nämner programmet, visar exempel, eller diskuterar ordbehandling utifrån mer generella perspektiv. Dessa är dock inte inriktade på att ge djupare kunskaper i OOo.

Om det är någon som känner till fler böcker om OOo på svenska så lämna en kommentar så kompletterar jag listan!