sep 182010
 

Flattr this!

Jag har tidigare skrivit om att ett område där OpenOffice Writer brister är att det saknar automatisk ordräkning, det vill säga ett fönster som visar hur mycket man skrivit. Det är viktigt för skribenter som måste hålla en text över eller under en viss längd. Jag har skrivit om detta här. Här beskriver jag hur man delvis kan komma runt problemet.

Nu har jag hittat ett utmärkt litet makro som nästan löser problemet. Det heter oo-o word live count. Det finns att ladda ner på en egen hemsida med bra beskrivning över hur man installerar och använder det. hemsidan finns här.

Makrot skapar ett litet fönster man kan placera var man vill. I det räknas ord automatiskt medan man skriver.

En bra finess är att man kan mata in det antal ord man vill hålla sig till. Då visas förutom antal ord man skrivit även procentandelen av det önskade antalet ord.

Här vill jag skriva maximalt 20 000 ord. då visas antal ord jag skrivit till vänster och procent till höger.

I installationen behöver sökvägarna ändras. På hemsidan hänvisar de till sökvägarna i OpenOffice 2. I Linux la jag makrot i: /home/pavel/.openoffice.org/3/user/Scripts/python. Den understa mappen, python skapade jag själv. Därefter fungerar det precis som det ska. I andra operativsystem får man anpassa sökvägen i användarmappen på liknande sätt. Läs mer om Användarmappen i OpenOffice och hur du hittar den här.

Om man tänkt att använda makrot ofta rekommenderar jag att man skapar en egen knapp för det på verktygsraden. När man klickar på knappen ploppar fönstret upp. Även det beskrivs på hemsidan.

Man kan enkelt ändra texten på knappen till svenska eller ersätta den med en bild.


Det känns som att Writer med detta makro nästan är i mål för automatisk ordräkning!