sep 242010
 

Flattr this!

Ibland har man behov av att lägga två tabeller bredvid varandra i OpenOffice Writer. Det finns inget självklart sätt att göra det på. Med litet trixande går det att få till på minst tre olika sätt, vart och ett med sina för- och nackdelar.

1. Lägg två tabeller inuti en annan tabell

2. Skapa ett område med två kolumner

Man kan sedan återgå till vanlig löptext utan kolumner.

3. Lägg tabeller i ramar

Ramar är ett smart sätt att placera bilder och tabeller fritt. Writer hanterar ramen som en bild. Med litet pill kan man placera den nästan hur som helst. Jag skriver mer om tabeller i ramar här.