sep 262010
 

Flattr this!

Som jag skrev i det här inlägget är det inte att rekommendera att skicka filer fram och tillbaka mellan OpenOffice och LYX. Programmen arbetar på olika sätt. De kommer inte särskilt bra överens.

Om man skrivit en text i Writer kan man vilja föra över den till LYX. Det fungerar ungefär på samma sätt som då man för över .doc filer till InDesign då den är färdig för redigering.

Man kan också ha behov av att föra över LyX-filer till OpenOffice för att skicka iväg dem eller konvertera vidare till .doc-format.

För att konvertera och behålla så mycket som möjligt av formateringar gör man så här:

Från OpenOffice till LYX

Installera tillägget Writer2LaTeX för Writer och för Calc2LaTeX för Calc. Det finns andra tillägg/makron som sägs göra ungefär samma sak. Jag har inte provat dem.

Då tilläggen är installerade exporterar man filen under Arkiv – Exportera… Man väljer LaTeX-formatet LaTex 2e (.tex). Det kan importeras av LYX.

Välj först LaTex 2e () vid 1. Klicka sedan på Spara vid 2

I nästa dialogruta kan man göra ytterligare val. Ju renare fil desto mindre problem brukar det bli. Standardinställningarna brukar fungera, men kan behöva justeras beroende på hur du ställt in LyX och hur ditt dokument är formaterat. Man kan skicka några testfiler och se vad som fungerar bäst.

En konverterad fil öppnar man därefter i LyX med: File – Import – LaTeX (plain).

Från LYX till OpenOffice

I LYX väljer man File – Export och väljer OpenDocument. Då sparas en .odt fil av dokumentet i samma mapp man har .lyx filen. Exporten är inte helt problemfri. En del saker fungerar inte. Hyperref paketet får inte vara aktiverat. Man kan därför inte ha hyperlänkar i dokumentet. Jag upptäckte att dokument med fotnoter inte går att exportera. Man kan alltså behöva se över sitt dokument i LyX innan man exporterar det. För övrigt fungerar det bra. De exporterade .odt-filerna filerna öppnas direkt i OOo.

Som alltid då man konverterar filer får man räkna med att göra om en del formateringar. Hur mycket beror på hur mycket formateringar man har och hur de är gjorda. En del får man göra om från början. Att bolla dokument mellan LyX och OpenOffice är därför inget att rekommendera.