sep 302010
 

Flattr this!

Ibland är det mycket viktigt att kunna ha språkstöd på flera språk i ett ordbehandlingsprogram. Man kan behöva skriva brev eller uppsatser på ett annat språk. Man kan vara tvåspråkig och vill kunna byta språk i olika sammanhang. En dator kan användas av flera personer med olika modersmål. Jag har stöd för ett halvdussin språk installerade i OpenOffice.

Det varierar hur pass bra språkstödet i OOo är mellan olika språk. För större språk är stödet i toppklass. För andra språk finns det bara en påbörjad rättstavningsordlista. En stor fördel är att OOo har stöd för ett mycket stort antal språk. Liksom allt annat i OpenOffice är det gratis att installera extra språk.

Det är enkelt att lägga till stöd för flera språk. Det finns två sätt. Antingen installerar man en rättstavningsordlista och andra språkhjälpmedel för att kunna skriva på ett annat språk. Alternativt installerar man ett komplett språkpaket. Då kan man också ändra menyer och användargränssnitt till ett annat språk.

Lägga till ordlistor

Välj Verktyg – språk – Fler ordlistor online. Din webbläsare öppnas på OpenOffices sida för ordböcker som tillägg.

Välj den rättstavningsordlista du vill ladda ner. Spara den på din dator. Därefter installerar du den som ett tillägg i OOo. Efter omstart av OOo är ordlistan installerad.

Man installerar ordlistor som tillägg. De syns under Verktyg - Tillägg...

Under Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk ställer in rättstavning på det språk du installerat ordlista för.

Ibland finns separata tillägg som synonymordbok och avstavningsregler för språk. Det är bra att hämta dessa också. De finns i så fall på OpenOffice sida för tillägg.

Ändra användargränssnittet

Som standard installeras OOo på svenska (eller annat språk om man valt det). Då har du menyer kommandon och hjälpfiler på svenska.

Normalt sett skriver jag mest på svenska...

Om man vill ha dessa tillgängliga på ett annat språk gör man så här:

Ladda ner det språkpaket för språket du vill installera härifrån. Välj rätt språkpaket för ditt operativsystem och arkitektur.

Sedan installera du språkpaketet som du brukar installera program.

Nu kan du byta användargränssnitt i OOo under Verktyg – Alternativ – Språkinställningar – Språk

Välj ett annat språk i rullmenyn Användargränssnitt.

Klicka OK och starta om OOo. Efteråt har allt i OOo bytt språk.

...Men ibland skriver jag på engelska. Man kan justera om man vill ha menyer och hjälpsystem, rättstavning och enheter på ett annat språk.

Med språkpaket får man även med ordlista. Man kan alltså nöja sig med att ändra språk för rättstavningen.

Obs! Denna guide gäller bara för vanliga OOo, Oracles:s version, inte för Go-oo eller OOo installerat genom pakethanteraren i Linux. Go-oo, som är den version av OOo som finns i de flesta Linuxdistributioner, hanterar språk på ett litet annat sätt. Man kan installera extra rättstavningsordlistor enligt punkt 1. För Go-oo i Windows laddar man hem extra språkpaket från Go-oo:s förråd. I Linux installerar man extra språk via sin pakethanterare.