okt 242010
 

Flattr this!

En av OpenOffice stora styrkor är att man enkelt kan exportera dokument till PDF-format. Om man har flera dokument man vill exportera flera filer har man varit tvungen att öppna och exportera dem ett och ett.

Batch2PDF är ett nytt tillägg som gör det möjligt att exportera alla ODF-filer (OpenOffice format) i en mapp till PDF. De konverterade filerna hamnar i samma mapp som originalen.

Nackdelen är att tillägget ännu bara finns på portugisiska. Jag antar att många kommer att förstå hur användbart tillägget är och att tillägget snabbt kommer att översättas till andra språk.

Tillägget är dock så enkelt att använda att man kan sköta det utan att kunna ett ord portugisiska.

Efter installation finns det under Verktyg -Tillägg – Exportar lote para PDF

Då man öppnar det ser man en diaologruta på portugisiska. Det enda man behöver göra är att klicka på knappen Selecionar pasta (Välj mapp) till höger och leta reda på mappen man vill exportera dokument till PDF. Man får upp en lista på alla ODF-filer i mappen.

1. Klicka här för att välja den mapp du vill exportera filer till PDF i. 2. Klicka här för att exportera till PDF.

Därefter klickar man på Exportar (Exportera). Efter några sekunder finns alla dokument i mappen i en PDF-version bredvid originalfilerna.

Tillägget är väldigt användbart om man ofta exporterar filer i PDF-format och jag hoppas att någon språkkunnig snabbt översätter det åtminstone till engelska!

Hämta Batch2PDF här.

okt 212010
 

Flattr this!

De flesta är förmodligen inte inne i användarmappen för OpenOffice särskilt ofta. Den innehåller viktiga inställningar för programmet. Om man förstår hur den är uppbyggd kan man utnyttja det för att snabba på sitt arbete. Du kan läsa mer om användarmappen här.
Antag att jag har bilder jag vill ha tillgängliga som Clipart i OpenOffice. Det snabbaste sättet att göra dem tillgängliga på är att dumpa dem i undermappen Gallery i användarmappen.

Här har jag lagt några vackra tavlor av Caspar David Friedrich i undermappen Gallery i min Användarmapp. Jag vill kunna använda dem som clipart i OOo...

Därefter öppnar man OOo, väljer Verktyg Galleri. Därefter Klickar man på Nytt tema… I nästa fönster väljer man Sök filer… man förflyttas direkt till undermappen Gallery i användarmappen. Det är bara att klicka på OK och välja Lägg till alla för att bilderna ska finnas i en egen mapp i Galleriet.

Nu har jag Friedrichs tavlor tillgängliga som clipart i OOo!

En sak man måste komma ihåg är att kopiera över bilderna från den gamla användarmappen till den nya om man måste återställa den, i annat fall försvinner bilderna.

Sökvägen till undermappen gallery i användarmappen är:
Ubuntu (Linux): /home/Användarnamn/.openoffice.org/3/user/gallery
I Windows XP: \Documents and Settings\Användarnamn\Application Data\OpenOffice.org\3\user\gallery
I Windows Vista och Windows 7: \Users\Användarnamn\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\gallery
I Macintosh: /Users/Användarnamn/Library/Application Support/OpenOffice.org/3/user/gallery

Jag är inte lika hemmastadd i alla operativsystem så jag kan inte garantera att alla sökvägar är rätt.

okt 192010
 

Flattr this!

Jag hittade nyligen en avancerad funktion för formatmallar i OpenOffice Writer. Man kan länka Listformatmallar till Styckeformatmallar. Genom det kan man skapa en struktur i ett helt dokument. Det låter invecklat, men är ganska enkelt när man väl kommit på knepet. Det bästa är att jag visar ett exempel hur det fungerar.

Gör så här:

1. Öppna fönstret för Formatmallar och formatering (knapp i verktygsraden eller F11).

2. Välj Listformatmallar. Därefter den nivå av Numrering du vill arbeta med. Jag väljer Numrering 1.

3. Högerklicka på Formatmallen Numrering 1. Välj Ändra.

1. Listformatmallar i fönstret Formatmallar och formateringar 2 = Högerklicka, välj Ändra.

4. Välj fliken Alternativ. Välj Nivå 1-10. Då gäller ändringen för alla undernivåer. I fältet Framför skriver du in den text du vill ha som inledning/rubrik på alla stycken. I mitt fall Paragraf. Numreringen kan du låta vara oförändrad eller ändra så som du vill ha den. Du ser hur det kommer att se ut i fönstret till höger.

1= Nivå 1-10 2= Infoga det du vill att varje stycke ska börja med

Stäng fönstret.

5. Välj nu Styckeformatmallar och välj den styckeformatmall du vill ska börja med ”Paragraf xx”. Jag väljer Brödtext. Det kan vara bättre att göra en ny styckeformatmall eller välja en ovanligare formatmall, till exempel en hög rubriknivå. Jag väljer min vanligaste styckeformatmall, brödtext så att tricket blir väl synligt. Högerklicka på Styckeformatmallen och välj Ändra.

6. Under fliken Disposition och numrering väljer du Numreringsformatmall – Numrering 1. Klicka på OK.

7. Färdigt! När du nu använder Styckeformatmallen Brödtext kommer alla stycken att börja med ”Paragraf xx”. xx blir lika med styckets nummer.

Det färdiga resultatet. Alla stycken börjar med "Paragraf" och ett nummer.

Dessa styckeinledningar/rubriker syns inte i automatiskt genererade Innehållsförteckningar. För det behövs ytterligare en del knep.

Knepet är användbart om man skriver texter där stycken ska börja på exakt samma sätt. Man kan snitsa till texten genom att numrera listorna med en bild istället för med nummer eller specialtecken.

Det är aldrig fel att börja varje stycke med ett popcorn...

Nackdelen är att man då inte kan skriva in egen text, mitt ”Paragraf”. Det finns säkert många fler sätt man kan experimentera med funktionen på!

Man kan även infoga symboler eller specialtecken

Detta är ett exempel på en av alla avancerade funktioner som finns då man lär sig utnyttja formatmallar i OpenOffice Writer!

okt 142010
 

Flattr this!

Alla som använt OpenOffice ett litet tag vet att det finns buggar. Det gör det i alla program. Skillnaden mellan ett öppet program som OOo är att buggarna är offentliga. De diskuteras öppet på fora och i buggrapporteringssystem. Ytligt sett kan det framstå som om OOo är ett buggigare program än slutna alternativ. Så är inte fallet. Det finns delar av OOo som är eftersatta, mest beroende på resursbrist, men buggar som allvarligt sätter ner funkionaliteten är inte vanliga. För att vara ett program som finns på långt över hundra språk och ha upp mot 20% av marknaden för kontorsprogram, har OOo väldigt litet resurser för utveckling. Trots det fungerar programmet väldigt bra.

Jag vill poängtera vilket fantastiskt program OOo är. Även om det finns buggar går det att göra oändligt mycket i programmet. Jag blir varje dag förvånad hur bra det fungerar och att jag efter flera års daglig användning hittar nya funktioner och knep.

Alla kan göra en insats för att jaga buggar och förbättra OOo genom att registrera sig och rösta på buggar på Issuetrackern. Man kan anmäla buggar man råkat ut för eller föreslå förbättringar. Antal röster på en bugg eller förbättring är en liten knuff på utvecklarna hur de ska prioritera. På Issuetrackern förs också intressanta diskussioner om hur man kan komma runt buggar. Man lär sig mycket om OOo genom att följa diskussionerna Man har tio röster och kan lägga max två per bugg.

Här är mina favoritbuggar som jag valt att rösta på:

UserLayer location defaults to boot drive if username contains non ansi characters

Det förvånar mig att buggen bara har 16 röster. Det är en riktigt ful bugg som nästan fick mig att sluta använda OOo innan jag knappt hade börjat. Jag har skrivit mer om buggen här. Buggen gör det omöjligt att få igång rättstavningen om man loggar in på datorn med ett användarnamn som innehåller åäö (eller andra icke-engelska tecken). Buggen visar hur ologiskt OOo kan vara. Det heter ju Påvels blogg så jag åkte dit så det sjöng om det. Det tog flera dar som nybörjare att klura ut varför rättstavningen inte fungerade och hur jag skulle göra för att för igång den. Jag tror att många faktiskt har slutat använda OOo på grund av denna bugg.

Allow import of SVG (Scalable Vector Graphics)

Importera SVG

För den som vill arbeta med avancerad bildbehandling är GIMP mycket bättre än OOo Draw. Om man vill arbeta med avancerad vektorgrafik är Inkscape rätt program. Draw är kanske den modul i OOo många klarar sig lättast utan. Samtidigt är det ett bra program som klarar många saker. Jag använder Draw för enkla illustrationer. En svaghet är att Draw inte klarar av SVG filer. SVG är ett av de viktigaste formaten för vektorgrafik. Det är en begränsning om man till exempel gjort illustrationen i Inkscape och sedan vill importera den i OOo. Förbättringen är populär och har hela 471 röster.

Ett tag verkade det som om förbättringen skulle komma i OOo 3.3. Så blir inte fallet.

Hur man kommer runt:

Avknoppningen Go-oo har importfilter för SVG-grafik.

Det finns ett tillägg man kan kan använda för att importera SVG till vanliga OOo.

OpenOffice endnotes cannot be renumbered by chapter or have headings.

Jag arbetar ofta med akademiska texter. Där arbetar man ibland med slutnoter. Det här är en av flera buggar i OOo som berör sådana. OOo hanterar fotnoter väldigt bra. Slutnoter fungerar sämre. Buggen gör att man inte kan börja om slutnoter från nr 1 för varje kapitel som är vanligt i akademiska böcker.

Hur man kommer runt:

Går egentligen inte. Rådet är nästan att låta bli att använda slutnoter. Det finns flera andra buggar som gör dem svåra att använda.

Incorrect Crossreferences to illustrations and equations in master documents

Jag använder ofta Samlingsdokument för att hålla ihop kapitel i bokprojekt. Jag har dock gett upp om att kunna använda Samlingsdokument då jag redigerar böcker eller för mer avancerade funktioner. Utvecklarna kommer nog aldrig att kunna avsätta tillräckligt med resurser för att Samlingsdokument ska fungera lika väl som i layoutprogram som InDesign. Det är nog ganska få användare som skulle gynnas av en mycket stor utvecklingsinsats. Samlingsdokument hade varit suveräna om de fungerat fullt ut. Nu fungerar de till 75%. Jag har insett att det inte kommer att hända så mycket med Samlingsdokument och det här är den bugg jag skulle kunna flytta mina röster från. Det är en av flera buggar som berör hur underdokument länkar till varandra, eller snarare låter bli att länka.
Hur man kommer runt:

Använd andra numreringar. Slutredigera inte bokprojekt i Samlingsdokument.

En åtgärdad bugg!

Mina sista två röster hade jag satt för att få synonymordlistan tillgänglig med ett högerklick i Writer. Förbättringen kommer i OOo 3.3. Nu har jag två röster över. Jag funderar på att lägga dem på Add option to save presentations with all links embedded. Man kan nästan göra det med ett tillägg. Problemet är att ljud inte följer med.

Eller kanske: Endnotes in multiple columns have extra space, ännu en bugg för slutnoter som gör det svårt att sätta dem i spalter. Det skulle behövas en slutnotsexpert i OOo!

Genom att registrera sig på Issuetrackern, rapportera buggar och rösta på vilka förbättringar man vill se gör man en insats för att förbättra OpenOffice. Dessutom lär man sig mycket om hur OOo fungerar. Att som användare få insyn i program och utvecklingsarbete är en av fördelarna med fri programvara.

okt 072010
 

Flattr this!

Alla som använt de inbyggda verktygen för att göra boxar och pilar för organisationsscheman, tankemodeller eller liknande figurer i Draw vet att de fungerar, men är ganska svåra att använda.

Det finns nu ett bra tillägg till OOo som underlättar arbetet.

Det heter Diagram och går att hämta här. Man installerar det som ett vanligt tillägg.

Efter installation har man en ny liten verktygsrad i Draw där man kommer åt funktionerna.

Man har fyra grundformer för organisationsscheman som man kan variera oändligt

Man kan välja mellan fyra grundfigurer. Dessa kan man förändra på olika sätt. Man kan lägga till fler boxar, byta färger, förbindelser med mera.

Ett eget litet försök...

Diagram är ett användbart och enkelt verktyg för den som snabbt vill göra snygga organisationsscheman. De färdiga figurerna kan enkelt föras över till Writer eller Impress.

okt 052010
 

Flattr this!

FocusWriter är en av de bästa minimala texteditorer jag sett. Nej, det är DEN bästa. Under en lugn och ostörd yta har den alla funktioner man behöver. Det är ett fantastiskt litet roligt program att skriva i!

Andra minimala texteditorer som till exempel PyRoom, DarkRoom och BookWrite är roliga att använda ett tag. I längden brukar det ofta bli mer jobb med dem än att skriva i ett ”riktigt” ordbehandlingsprogram. Rättstavning, formatering och även själva sättet att arbeta är begränsade.

FocusWriter har fler bättre och roligare funktioner än de flesta minimala texteditorer. Till och med vanliga ordbehandlingsprogram ligger i lä:

Man kan ändra bakgrund och färger precis som man vill. Standardbakgrunden är grå med svart text.

Grundutseendet i FocusWriter

Mer ostörd än så  kan man inte bli. Man kan lägga in en favoritbild:

Caspar David Friedrich är bättre än en grå bakgrund!

Det är både roligt och bra! Även om man tanken är att man ska skriva ostörd kan man göra det bättre framför en vacker tavla än med grön text på svart bakgrund.

Min favoritbakgrund, återigen Caspar David Friedrich

Man kan spara och byta tema under ett arbetspass.

Det är väldigt enkelt att skapa, spara och byta teman

Ett sista tema. Kanske inte så ostört, men roligt!

En mycket bra sak är att man kan installera ordlistor från OpenOffice. Det innebär att rättstavningen blir i toppklass, något de flesta minimala texteditorer brukar vara dåliga på. När man stavar fel blir ord dessutom automatiskt understrukna med rött. Det är en stor hjälp som gör att FocusWriter fungerar i stort sett som en ordbehandlare. Man behöver inte ”tvätta” texten efteråt.

Tangenten F11 växlar mellan fullskärms- och fönsterläge med menyer. Bakom den tomma ytan har man en hel del smarta funktioner att välja på. Man kan ta tid och räkna ord. Det finns en Sök- och Ersätt funktion. Man kan även ställa in så att FocusWriter sparar automatiskt. Då öppnas samma fil nästa gång man öppnar programmet. Man kan arbeta med flikar och ha flera dokument öppna samtidigt.

En smart sak är att man kan ställa in menyer och knappar så att de blir synliga då man för musen nära kanten på arbetsytan.

De dolda menyerna är ett bra nytänkande. Fler program borde ta efter!

Möjligheterna att anpassa tema och utseende, dolda menyer och att arbeta med dokument i flikar borde fler ordbehandlingsprogram ta efter. Det är väldigt bra och nytänkande funktioner.

Som standard sparar FocusWriter i vanligt .txt-format. Det innebär att alla ordbehandlingsprogram och editorer kan öppna filerna. För den som undrar: Nej, bakgrunderna följer inte med!

Om man vill ha fler formateringsmöjligheter kan man sparar i .rtf-format. Detta format kan dock vara litet klurigt för andra program. OpenOffice har till exempel problem med rtf.

Som helhet är FocusWriter ett väldigt bra program. Under skalet finns de funktioner man behöver i ett enkelt ordbehandlingsprogram. På några dagar har det blivit mitt favoritprogram att skriva i!

Man laddar ner programmet på projektets hemsida. Där finns även en del andra program och spel som kan vara värda att ta en titt på.

FocusWriter finns för Linux, Mac och Windows.

Jag vill tacka den bloggbesökare som tipsade mig om FocusWriter!