jan 152011
 

Flattr this!

man använder kolumner i OpenOffice Writer löper texten uppifrån och ner i kolumn 1 och fortsätter överst i kolumn 2.  Detta är standard för ordbehandlingsprogram och så som vi är vana att läsa text.

Det är så här vi är vana att läsa text i kolumner och så som OOo är inställt som standard.

Om man har en bild mitt på sidan löper texten på samma sätt, från kolumn 1 till kolumn 2.

Om man har en bild löper texten som vanligt i kolumnerna

Kolumner ställer man in på Sidformatmallen.

Man ställer in kolumner på Sidformatmallen i OOo. Kom ihåg att tilldela ett avstånd mellan kolumnerna. Av någon anledning har OOo 0 som standardavstånd och det blir inte snyggt!

Ibland vill man att texten över bilden inte ska gå ner under bilden, utan fortsätta överst i kolumn 2. Under bilden vill man ha en annan text som går över i kolumn 2 under bilden. Detta är ett vanligt sätt att arrangera en layout i en tidning eller ett nyhetsblad.

I en tidning eller i ett nyhetsblad är det vanligt att en text hamnar ovanför en bild och en annan text under bilden

Hur fixar man det?

1. Lägg texterna i varsitt Område (Infoga -> Område) och välj två kolumner under fliken Kolumner. Se till att det blir en radmatning mellan områdena.

Områden är ett smart sätt om man vill ha en annorlunda layout på en del av sidan. Man kan använda kolumner i dem. Kom ihåg att ha ett avstånd mellan kolumnerna

Områden kan redigeras som vanlig text.

2. Mellan områdena lägger man en ram (Infoga -> Ram…) Ramen förankrar man som tecken. Då följer den radmatningen man gjorde under steg 1.

Ramar kan man variera i oändlighet. Det viktiga är att man förankrar den "som tecken"

Man kan ändra inställningar för ramen. Man kan till exempel göra den osynlig.

3. I ramen lägger man sin bild. Det enklaste brukar vara att kopiera in den. Man kan behöva justera ramen så att den passar bilden när den är på plats.

Färdigt!

OpenOffice Writer är ett av de bästa ordbehandlingsprogrammen för att skapa avancerade layouter.