maj 162011
 

Flattr this!

AbiWord är ett utmärkt ordbehandlingsprogram för dem som vill ha ett litet enklare och snabbare redskap än OpenOffice/LibreOffice Writer.

I många ordbehandlingsprogram gör man två bindestreck -- och ett mellanslag för att automatiskt få ett tankstreck. Så är det i OOo och LO. Tankstreck används till exempel vid anföring och i listor.

AbiWord saknar denna funktion. Det går dock att få till tankstreck ganska enkelt.

Windows

I Windows gör man specialtecken med vänstra ALT-tangenten och det numeriska tangentbordet med NUMLOCK avstängt. För tankstreck är koden:

ALT+0150

Det går att göra många andra specialtecken med vänster ALT och en sifferkombination. Läs mer om det här. där finns även tips på hur man kan göra om ens dator inte har något numeriskt tangentbord.

Notera att genvägen går att använda också i andra program än AbiWord.

Linux

Ubuntu

Det finns olika sätt att göra tankstreck i Linux. Här är ett som fungerar bra och som är lätt att få till. Jag kör Ubuntu, men funktionen borde vara densamma i andra Linuxdistributioner som kör Gnome.

System -> Inställningar -> Tangentbord. Fliken Layouter: Alternativ. Position för Compose-tangenten. Välj en lämplig tangent till exempel Höger ALT.

(I Ubuntu 11.04 Unity: Avstängningsknapp -> Systeminställningar -> Tangentbord. Att justera sitt system under avstängningsknappen är en seger för amatörism inom design av skrivbordsmiljöer)

Kubuntu

Detta gäller också för de flesta distributioner som använder KDE. Gå in under Systeminställningar -> Inmatningsenheter -> Tangentbord -> Avancerat. Bocka för Anpassa tangentbordsalternativ och rulla ner till Position för Compose-tangenten. Välj en lämplig tangent till exempel Höger ALT. Verkställ.

Nu gör man tankstreck med Höger ALT+ två bindestreck och en punkt (Höger ALT+--.).

Beroende på vilka andra tangentbordsgenvägar man har aktiverade i Linux kan man möjligen få problem med Höger ALT som Compose-tangent. Då kan man avaktivera Compose-tangenten då man inte behöver den eller välja en annan tangent än Höger ALT som passar tillsammans med andra inställningar.

Compose-tangenten är en MAC-uppfinning man på detta sätt kan få till i Linux. Man kan använda den för att skriva många specialtecken. Läs mer om detta här och här.