okt 232011
 

Flattr this!

Ibland vill man att det finns punkter framför rubriker i en Innehållsförteckning.

 

Kapitlen ska ha en punkt framför sig i Innehållsförteckningen

 

Själva rubrikerna i texten har dock inga punkter.

I texten saknar rubrikerna punkter

Hur gör man det?

Som vanligt med OOo/LibO Writer finns svaret i hur man använder formatmallar.

Gör så här:

1. Skriv texten och gör en Innehållsförteckning, Infoga -> Förteckningar -> Förteckningar -> Innehållsförteckning.

2. Öppna fönstret för Formatmallar och formatering, F11. Ställ markören i en rubrik med den rubriknivå som du vill ha en punkt framför.

 

Rubriken i exemplet är formaterad med formatmallen Innehållsföreteckning 1.

3. Högerklicka på formatmallen i fönstret för Formatmallar och formatering. Välj Ändra.

4. I dialogrutan som öppnas väljer man fliken Disposition och numrering. På rullmenyn Numreringsformatmall  väljer man Punktuppställning 1. Om man väljer en annan Punktuppställning får man en annan punkt.

 

Klicka på OK.

Färdigt!

Nu har kapitlen en punkt i Innehållsförteckningen

Man kan kombinera rubriknivån med punkter med andra rubriknivåer utan punkter för att ens Innehållsförteckning ska bli mer spännande.

Genom att variera rubriknivåerna i Innehållsförteckningen kan den bli mer levande