okt 252011
 

Flattr this!

Det kan vara snyggt och funktionellt att låta varannan rad ha en annan färg i Calc. Hur gör man det?

1. Starta fönstret för Formatmallar och formatering (F11).

 

2. Högerklicka i fönstret och välj Nytt…

3. Under fliken Administrera ger man formatmallen ett passande namn.

 

Jag kallar formatmallen Gula rader...

4. Under fliken Bakgrund väljer man passande färg

 

...och ger den en gul bakgrund

 

5. Nu kan man stänga fönstret för Formatmallar och formatering

6. Välj det område som ska ha varannan rad vit och varannan gul. CTRL+A väljer hela kalkylarket.

7. Välj: Format -> Villkorlig formatering

8. I dialogrutan som dyker upp ändrar man:
Cellvärdet är, till: Formeln är
Cellformatmall till: Gula rader (formatmallen vi gjorde tidigare)
I det tomma fältet överst skriver man in: ISEVEN(ROW())
Klicka på OK

Skriv in detta i menyer och fält!

 

Färdigt!

Nu har varannan rad gul bakgrund

Bakgrunden bakom siffrorna är gul

Tips

man kan byta ut formeln man skriver in i steg 8

ISODD(ROW())    Udda rader blir gula. I exemplet är jämna rader gula.

NOT(MOD(ROW();2))    Anger antal rader mellan färgade rader. 2:an på slutet ger varannan rad, 3 ger var tredje osv.

MOD(ROW();2)    Anger hur många rader i följd man vill ha färgade. 2:an på slutet ger varannan, 3 ger var tredje rad ofärgad osv.